งานศิลปะ “ภาพไม่เหมือน”

Unlikeness-portrait-watercolor-painting3

“ภาพไม่เหมือน” เป็นงานแสดงภาพวาดบุคคล ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดเรื่อง ‘ความไม่เหมือน’ ในสองแง่มุม มุมแรกคือแนวคิดที่ว่าทุกผู้คนในโลกไม่มีใครเหมือนกัน ทั้งรูปร่างหน้าตา นิสัยใจคอ ความคิด ความชอบความถนัด อาจจะมีความคล้ายคลึงกันในบางด้าน แต่ก็ไม่ทั้งหมด

มุมที่สองคือในแง่มุมศิลปะ โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเมื่อจะวาดภาพคน (รวมทั้งภาพอื่นใดก็ตาม) น่าจะวาดให้เป็นมากกว่า ‘ภาพเหมือน’ กล่าวคือควรคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่ององค์ประกอบศิลป์ และเน้นเรื่องอารมณ์หรือความมีชีวิตชีวาเป็นสำคัญ ซึ่ง ‘สีน้ำ’สามารถตอบสนองเป้าหมายดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ด้วยคุณสมบัติของสีที่เคลื่อนไหวไหลซึม ไม่หยุดนิ่ง เสมือนมีชีวิต

ในงานแสดงนี้จึงเป็นการนำเสนอความมีชีวิตชีวาของภาพบุคคลผ่านทางสีน้ำและเป็นการสะท้อนให้ผู้ชมได้เห็นคุณค่าใน ‘ความไม่เหมือนกัน’ ของคนแต่ละคน เพื่อในที่สุดจะได้รักและชื่นชมตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น

*************************************************************************************************
นิทรรศการ : “ภาพไม่เหมือน” (Unlikeness : portrait watercolor painting)
ศิลปิน : พีระ โภคทวี
วันที่ : 4 – 20 ตุลาคม 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อศิลปิน : 083-0834846
*************************************************************************************************

Unlikeness-portrait-watercolor-painting4

Unlikeness-portrait-watercolor-painting5

Unlikeness-portrait-watercolor-painting6

Related contents:

You may also like...