ความเชื่อผิดๆกับการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด

Birth Control Pill Container

สัปดาห์ที่แล้วกล่าวถึงยาเม็ดคุมกำเนิดในด้านของสรรพคุณที่แสนจะดีเลิศ แต่กระนั้นเลยทุกอย่างมีสองด้านควบคู่กันเสมอ อะไรที่มีคุณอนันต์ย่อมมีโทษมหันต์เช่นเดียวกัน แน่นอนว่ายาเป็นสารเคมีที่ปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งการบริโภคยาใดๆในปริมาณที่มากเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้ ย่อมมีอาการข้างเคียงในที่สุด เช่นเดียวกันกับการใช้ยาคุมกำเนิดที่บางท่านอาจนำไปใช้ผิดวิธี เพียงเพรา “ปากต่อปาก”

ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดส่งผลต่อตัวอ่อนในครรภ์ของมารดา..จริงหรือ?

มีความเชื่อว่าการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดส่งผลต่อ ตัวอ่อนในครรภ์ของมารดา ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด เพราะยาเม็ดคุมกำเนิดออกฤทธิ์ยับยั้งการตกของไข่ และยับยั้งการเคลื่อนของเชื้ออสุจิเข้าไปในมดลูก

ดังนั้นเมื่อใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดก็จะไม่มีไข่ที่สุกตกมาในมดลูก ก็ย่อมไม่มีการปฏิสนธิ เมื่อไม่มีการปฏิสนธิ ก็ย่อมไม่เกิดตัวอ่อน และยาเม็ดคุมกำเนิดก็ไม่ได้ส่งผลในการทำลายตัวอ่อนโดยตรงตามความเชื่อที่ ผิดๆ นี้… คำตอบก็คือ “ไม่ใช่”Ž

การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นเวลานานๆ จะทำให้เป็นหมัน ใช่หรือไม่?
คำตอบของคำถามนี้ ก็คือ “ไม่ใช่” เช่นกัน

สำหรับผู้หญิงทั่วไปสามารถใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดติดต่อกันได้นานเท่านานเท่าที่ต้อง การ จนอายุเข้าสู่วัยทอง ประมาณ 40-49 ปี และเมื่อใดที่ต้องการหยุดยาเม็ดคุมกำเนิด ก็สามารถหยุดได้ทันที แล้วหลังจากนั้นอีก 1-3 เดือน ก็จะเริ่มมีรอบเดือนตามปกติเหมือนเดิม และสามารถตั้งครรภ์ได้ภายใน 1 ปี พร้อมทั้งทารกที่เกิดหลังจากการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดก็ไม่มีความผิดปกติใดๆ

ดังนั้นการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นเวลานานๆ จึงไม่ทำให้ผู้หญิงเป็นหมันได้ สุดท้ายนี้จะเห็นได้ว่ายาเม็ดคุมกำเนิดเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับผู้หญิง ควรรู้ถึงข้อดีและข้อเสียและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของผู้หญิงแต่ละคนและยาคุมกำเนิดที่เพื่อนของเราใช้แล้วเหมาะสมหรือถูกกัน อาจจะใช้ได้ดีกับตัวเราเองหรือไม่ก็ได้

ดังนั้นถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด จึงขอเชิญไปปรึกษาเภสัชกรชุมชนที่ประจำอยู่ที่ร้านยาหรือจะไปปรึกษาเภสัชกรโรงพยาบาลหรือแพทย์เรื่องยาชนิดนั้นก็ได้ จะได้ความกระจ่างชัดเจนในการใช้ยา ตามความสะดวกเพื่อที่จะได้ใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม ได้ผลดีและปลอดภัย

ขอขอบคุณความรู้จาก ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
Thanks to image from http://www.legatusmagazine.org/wp-content/uploads/2013/04/birth-control-pills.jpg

Related contents:

You may also like...