ปฏิบัติธรรมทุ่งไผ่

Meditation54_3

การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มีประโยชน์ยิ่ง จิตที่เข้าถึงธรรมนอกจากให้ความสุขอันประณีตแล้วยังทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเพิ่มขึ้น ป้องกันการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อ โรคภูมิแพ้ โรคมะเร็ง เป็นอะไรก็หายง่าย การเข้าถึงธรรมจึงทำให้มีสุขภาวะและอายุยืน

ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญกรรมฐานจึงควรเป็นวิถีชีวิต ทุกคนควรจะฝึกและเจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญาเป็นประจำ ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จึงมีศูนย์สอนกรรมฐานเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด ที่ไหนไม่มีดูจะเป็นการเชยไปเสียแล้ว ในบ้านเราก็มีผู้นิยมและมีศูนย์สอนการเจริญกรรมฐานมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ยังไม่พอ

ลูกศิษย์ท่านอาจารย์พุทธทาสรูปหนึ่ง คือ พระดุษฎี เมธงฺกุโร ได้ตั้งสวนปฏิบัติธรรมทุ่งไผ่ขึ้นที่จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์และกิจการที่ส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมในหลายลักษณะ ท่านดุษฎี มีปฏิปทามั่นคง เป็นพระสงฆ์ศากยบุตรที่มุ่งเกื้อกูลพหุชน ขณะนี้ท่านมีโครงการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมอเนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับผู้มา ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะประมาณ 80 คน

ท่านผู้ใดสนใจจะไปปฏิบัติธรรม หรือบริจาคเพื่อการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมดังกล่าวติดต่อได้ที่ พระดุษฎี เมธงฺกุโร
วัดทุ่งไผ่ หมู่ 10 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
โทร. 0818390335

ขอให้มีความเมตตา เกื้อกูลกันและกัน และพ้นทุกข์ร่วมกัน

Related contents:

You may also like...