บมจ.ศุภาลัย แสดงความยินดีคุณประทีป ตั้งมติธรรม เนื่องในโอกาสรับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Photo1_แสดงความยินดีคุณประทีป

ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้เข้ารับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 โดยมีนายอธิป พีชานนท์ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานศุภาลัยเป็นผู้มอบ ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

ประทุมทิพย์ รอดเจริญ (น้อง)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ.ศุภาลัย
โทร. 02-725-8888 ต่อ 117 ,081-795-9275

Related contents:

You may also like...