จีนในบริบทอาเซียน

เสด็จฯ เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติและทรงฟังบรรยาย “จีนในบริบทอาเซียน : ทัศนะทางภาษาและวรรณคดี” เพื่อฉลอง 40 ปีการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการจัดการประชุมฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 เมื่อเร็วๆนี้

Wanchai Charubhakti
Senior Public Relations Officer
Tel: +66(0)2 261-9300 ext. 5938 Fax: +66(0)2 261-9421

Related contents:

You may also like...