“Everyday Portrait” by โอ๊ต ชัยสิทธิ์

OAT Chaiyasit

ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี หรือ “โอ๊ต” ที่หลายต่อหลายคนในวงการช่างภาพรู้จักเขาในนาม “Everyday Portrait” เขาคือช่างภาพชั้นแถวหน้าที่ฝากฝีมือการลั่นชัตเตอร์ทั้งในผลงานภาพถ่ายเชิงสารคดี แฟชั่น โฆษณาและงานแต่งงานที่บรรดาคู่รักอยากให้เขาลั่นชัตเตอร์ให้ ที่ผ่านมาเขาสะสมประสบการณ์การทำงานการถ่ายภาพบุคคล (portrait) มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 ได้มีโอกาสร่วมงานกับช่างภาพและศิลปินชั้นนำทั่วโลก จนได้รับการยอมรับในระดับอินเตอร์ ไม่ว่าจะในสหราชอาณาจักร อเมริกา ฮ่องกง ตะวันออกกลางโดยภาพถ่ายของโอ๊ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เปิดกว้างให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงเหตุการณ์และสัมผัสอารมณ์ของงานได้อย่างอิสระ อีกทั้งสะท้อนเหตุการณ์และเรื่องราวรอบตัวในช่องเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้ในทุกๆมิติ ทั้งด้านศิลปะ ความหมาย และความทรงจำของวัตถุนั้นๆด้วยเรื่องราวที่สมบูรณ์

ปัจจุบัน โอ๊ต ชัยสิทธิ์ เป็นช่างภาพอิสระประจำอยู่ที่เมืองไทยและสหราชอาณาจักร เขาได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งช่างภาพอิสระของทางสำนักพระราชวัง โดยทำงานร่วมกับ Harrods, London, Fashion TV London และมีผลงานบรรจุอยู่ใน The Society’s PORTFOLIO THREE 2007-2012, Annual Book โดย The Royal Photographic Society, United Kingdom

ล่าสุดนี้ โอ๊ต ชัยสิทธิ์ ได้รับเกียรติจากโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ ให้จัดแสดงผลงานภาพถ่ายของเขาผ่านนิทรรศการโดยใช้ชื่อว่า “Everyday Portrait” กล่าวโดยสังเขปนั่นคือบุคคลซึ่งเป็นหัวข้อของนิทรรศการชุดนี้จะแสดงถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ อายุ และชนชั้น บอกเล่าเรื่องราวของสังคมองค์รวมอย่างล้ำลึก เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสและตีความผลงานแต่ละชิ้นนับตั้งแต่ชิ้นงานเล็กๆจนถึงการประกอบกันของชิ้นงานพื้นที่ใหญ่ ซึ่งแรงบันดาลใจทั้งหมดของ Everyday Portrait มาจากประสบการณ์ชีวิตที่ถูกย้ายถิ่นฐานไปสู่อีกสภาวะทางสังคมหนึ่ง สภาวะนั้นทำให้เกิดช่วงเวลาที่มีความเร็วของเวลาต่างกัน จนไม่สามารถซึมซับความรู้สึกได้ ศิลปินจึงต้องการบันทึกความทรงจำ, สิ่งรอบตัว และปฏิสัมพันธ์ของคนรอบข้างในสังคมมาบรรจุอยู่ในผลงานภาพถ่าย ซึ่งงานแต่ละชิ้น สะท้อนภาพการใช้ชีวิตของศิลปินเองในแต่ละช่วงเวลาที่ได้เจอกับผู้คนตลอด 2 ปีเต็ม

Everyday Portrait : Exhibition Description เป็นนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภาพถ่ายที่เคยแสดงมาแล้ว ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2555 สะท้อนเรื่องราวในชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งศิลปินได้บันทึกภาพถ่าย ผ่านแนวทางการทำงานที่แสดงถึงความเป็นปัจเจกของบุคคลนั้นๆ ออกมา เพื่อถ่ายทอดการตกผลึกของชีวิตในแต่ละปัจเจกบุคคลที่ได้หลงเหลือร่องรอยชีวิตทิ้งไว้บนพื้นผิวร่างกายและแววตา โดยใช้เวลาถึง 2 ปีเต็มในการสะสมภาพ ด้วยการถ่ายภาพวันละ 1 บุคคล เพื่อแสดงถึงประสบการณ์ในกรอบเวลาของแต่ละวัน

Story : Porsche Kittisak K

Related contents:

You may also like...