พึงสำรวม เพื่อความผาสุขแห่งตน

fhd997TGY_Natasha_Gregson_Wagner_010

ไม่ควรพบพาล ไม่ควรพึง ไม่ควรอยู่ร่วมกับพาล ไม่พึงทำการเจรจาปราศรัยกับพาลและไม่ควรชอบใจ มนุษย์บางคนนั้นมักพึงพอใจเฉพาะความสุขชั่วคราวทางโลกีย์ที่ผิดศีลธรรมมากกว่าจะนึกถึงความทุกข์ที่จะต้องชดใช้กรรมชั่วที่ตนเองทำผิดศีลธรรมไว้ในขุมนรกหลังความตาย มนุษย์เหล่านี้หนอช่างน่าเวทนาในความมืดบอดทางปัญญาธรรมยิ่งนัก

กรรมไม่ดีย่อมส่งผลต่อเรา ดังนั้นเวลาเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคต จะได้ระมัดระวังกายวาจาและใจของเราก่อน จะพูด จะคิด จะทำอะไรไม่ให้เกิดโทษหรือความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลอื่น กรรมใหญ่ที่มีผลต่อจิตใจและส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ทำให้ประสบปัญหาในชีวิตที่มีอุปสรรคและอาการต่างๆ
ดังต่อไปนี้

  • จิตมีเรื่องคาใจและหาความสุขในใจไม่ค่อยได้ จิตจะแสวงหาคำตอบอยู่เสมอ วิ่งวุ่นไปทั่วทุกกลุ่มทุกสายหาทางแก้ก็ไม่ได้คำตอบ
  • จิตมีความรู้สึกด้านชา เฉย เหมือนคนไม่เอาอะไร ขาดแรงจูงใจ ขาดไฟและเป้าหมายในชีวิต
  • ทำสิ่งใดมันจะเสียเวลา เจอของปลอมหรือของไม่ดีผิดพลาดก่อน ทั้งที่หนทางดีๆ อยู่ใกล้ตัว
  • มีอุปสรรคขัดขวางเวลาจะทำอะไรให้เป็นความทุกข์ร้อนใจเสมอ โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมจิตจะตัน ไม่มีความสุขมีกิเลสมารและขันธมารรบกวนอย่างมาก
  • ได้ของมีตำหนิ ไม่สมบูรณ์ เป็นทุกขลาภ ได้อะไรมาจะมีความทุกข์ใจร่วมด้วยเสมอ
  • มักคิดตัดรอนจิตใจตนเอง ให้ท้อแท้สิ้นหวังเกินกว่าเหตุ

 

อาการเหล่านี้ ส่วนมากเป็นเพราะเศษของกรรมที่เคย “ปรามาส” พระรัตนตรัยครับ…คำว่าปรามาสก็หมายถึงการลบหลู่ ดูหมิ่นในทางลบและเสื่อมเสีย อาจเป็นทางการแสดงออกทางกิริยา วาจาและมีใจร่วมด้วย ตรงนี้หลักๆเป็นการกระทำปรามาสต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ และรวมไปถึงต่อผู้ที่ตั้งใจกระทำความดีเรียกว่าขวางความดีคนอื่นนั่นเองครับ

เมื่อเป็นเช่นนี้เราควรทำความเข้าใจต่อตนเองใหม่ว่า ทุกคนมีกรรมเป็นของตน ทำดีจักได้ดี ทำชั่วจักได้ชั่ว หากเราไม่ศรัทธา ไม่เชื่อถือ รวมทั้งไม่เห็นชอบต่อคนที่กระทำความดีที่ตรงกันข้ามกับเรา เราก็ควรระมัดระวังคำพูดและความคิดให้ดีครับ ทางที่ดีที่สุด เราควรพยายามวางใจเป็นกลาง และกล่าวเสนอความเห็น โดยไม่ให้มีการล่วงเกินและขัดขวางกำลังใจความดีของคนอื่น

ขอขอบคุณเทศนาธรรมจาก พระชวลิต ฉันทสีโล วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

11692_10152034134617715_70185910_n

Thanks to image from http://www.hotflick.net/flicks/1997_Two_Girls_and_a_Guy/fhd997TGY_Natasha_Gregson_Wagner_010.jpg

Related contents:

You may also like...