Vitallife Wellness Center ขึ้นเวทีระดับโลกให้ความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

Vitallife1

นายแพทย์ พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ (ขวาสุด)ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vitallife Wellness Center โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หนึ่งในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยของประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายและแบ่งปันความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ในหัวข้อ “การจำกัดแคลอรี่และโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อการชะลอวัย” ในการประชุมนานาชาติด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยครั้งที่ 3 ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆนี้

การประชุมนานาชาติทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยนี้ จัดขึ้นโดยสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยแห่งประเทศญี่ปุ่น(JAAM) ซึ่งเป็นสมาคมนักวิชาการเพื่อศึกษาความก้าวหน้าด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยที่ใหญ่ที่สุดสมาคมหนึ่งของโลก

Vitallife Wellness Center คือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการยอมรับในฐานะผู้บุกเบิกชั้นนำด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย บริหารและดำเนินงานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากอเมริกันบอร์ด ด้านสมุทัยเวชศาสตร์เวชศาสตร์การป้องกันและคาดการณ์โรคเวชศาสตร์ชะลอวัย ไปจนถึงการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ เป็นศูนย์สุขภาพด้านเวชศาสตร์การป้องกันและชะลอวัยแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยได้รับการรับรองจาก World Council for Clinical Accreditation เมื่อพฤศจิกายน 2550 มีการให้บริการจัดชุดสารเสริมอาหารให้กับลูกค้าเป็นที่แรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ดำเนินการภายใต้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนและถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์

*****************************************************************************************
พิมพ์ไพลิน ธีระลีลา หรือ พิชชาภา รัชชนันท์
เกรลิ่ง (ไทยแลนด์) โทร 02-635-7151-2 แฟกซ์ 02-635-7155
อีเมล: pimpailin@grayling.comและ pitchapa@grayling.com

Related contents:

You may also like...