คุณมีอายุตามที่คุณรู้สึกจริงหรือ?

Vitallife1

หลายคนคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “คนเราจะมีอายุตามที่เรารู้สึก”ในปัจจุบันความเข้าใจนี้กลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากกว่าแต่ก่อน ผู้ที่ต้องการทราบว่าตัวเองอ่อนหรือแก่กว่าอายุจริง สามารถตรวจหาอายุที่แท้จริงของคุณได้แล้วด้วยการตรวจทีโลเมียร์เพื่อหาอายุร่างกายที่แท้จริงของคุณที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (Vitallife Wellness Center) ศูนย์สุขภาพด้านเวชศาสตร์การป้องกันและชะลอวัยในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

พญ.วลัยรัตน ธรรมจรีย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ การตรวจยีนส์และโครโมโซมระดับแนวหน้าของประเทศไทยได้รับวุฒิบัตรด้านพันธุศาสตร์จากสหรัฐฯ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “การตรวจทีโลเมียร์เป็นการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อดูความยาวของทีโลเมียร์ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพและการมีอายุยืนของบุคคลได้ คนทุกคนมีอายุทางชีวภาพของตัวเองซึ่งอาจไม่ตรงกับอายุที่คำนวณจากวันเดือนปีเกิด เช่น ผู้ชายวัย 50 ปี ที่ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันและดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง อาจมีอายุทางชีวภาพอยู่ที่ 40 ปี”

ข้อมูลที่ได้จากการตรวจทีโลเมียร์ซึ่งสามารถตรวจสอบภาวะสุขภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับอายุสามารถเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพของแต่ละคน ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตตลอดจนใช้วิธีการรักษาในรูปแบบต่างๆอีกด้วย ในกรณีที่มีอาการป่วยเกิดขึ้น แพทย์สามารถใช้ข้อมูลจากการตรวจทีโลเมียร์ในการออกแบบโปรแกรมการรักษาและติดตามผลการตอบสนองต่อการรักษาได้ดียิ่งขึ้นด้วย

Vitallife2

การตรวจทีโลเมียร์ที่ไวทัลไลฟ์ มีการดำเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และมีการวางแผนสุขภาพให้เฉพาะบุคคล เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงขึ้น ตลอดจนแนะนำรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารการออกกำลังกาย การพักผ่อน การจัดการความเครียด และการรักษาอื่นๆ ให้อีกด้วย

ทีโลเมียร์ – เครื่องวัดสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย

การตรวจทีโลเมียร์เป็นการวิเคราะห์ผลจากความยาวของทีโลเมียร์ซึ่งเป็นส่วนปลายสุดของโครโมโซม ทำหน้าที่ปกป้องดีเอ็นเอที่อยู่ภายในจากการถูกทำลายในระหว่างการแบ่งเซลล์

เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น ทีโลเมียร์จะสั้นลง การวิเคราะห์ความยาวของทีโลเมียร์สามารถบ่งบอกสุขภาพโดยรวม อายุทางชีวภาพ ตลอดจนสามารถติดตามผลต่อสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับอายุ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและอัลไซเมอร์

ดร.วลัยรัตนได้ระบุอีกว่า “ทีโลเมียร์เป็นเหมือนเครื่องวัดหรือระบบสัญญาณเตือนสุขภาพ” ความยาวของทีโลเมียร์ที่หดสั้นลงมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาของโรค คือ เมื่อทีโลเมียร์สั้นลงมากถึงขั้นวิกฤติเซลล์จะตายและเมื่อทีโลเมียร์ในเซลล์จำนวนมากในร่างกายสั้นลงอย่างเห็นได้ชัดหมายความว่า คนไข้ผู้นั้นกำลังมีโรคจากความเสื่อมชราของร่างกาย
ด้วยเหตุนี้ การดูแลรักษาหรือเพิ่มความยาวของทีโลเมียร์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ช่วยชะลอวัย และทำให้อายุของคุณยาวนานขึ้น โดยทั่วไปผู้ที่รักษาสมดุลอาหาร ออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนเพียงพอ และพยายามเครียดให้น้อยที่สุด มักช่วยลดการสั้นลงของทีโลเมียร์ได้

*****************************************************************************************
พิมพ์ไพลิน ธีระลีลา หรือ พิชชาภา รัชชนันท์
เกรลิ่ง (ไทยแลนด์) โทร 02-635-7151-2 แฟกซ์ 02-635-7155
อีเมล: pimpailin@grayling.comและ pitchapa@grayling.com

Related contents:

You may also like...