นิทรรศการภาพถ่าย ชีวิตและธรรมชาติ

2

นิทรรศการภาพถ่ายชีวิตและธรรมชาติ โดยกลุ่มรักต้นไม้และธรรมชาติ กลุ่มรักต้นไม้และธรรมชาติเกิดขึ้นเพราะความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ สืบเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน

การนำเสนอที่ทำให้ผู้คนเห็นง่ายที่สุดและมีส่วนร่วมง่ายที่สุดก็คือการเสนอด้วยภาพถ่าย ตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งมาจนถึงวันนี้ ปรากฏว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหลายคนได้พัฒนาฝีมือการถ่ายภาพจนอยู่ใน เกณฑ์ที่สามารถอวดสู่สายตาสาธารณชนได้ เพียงแค่ทำให้ผู้คนเห็นความงดงามของธรรมชาติ ความน่ารักของสัตว์ป่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ น่าจะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรักและอยากจะรักษามันไว้หรือแม้แต่จะสร้างมันเพิ่มขึ้น หลายคนหันมาปลูกต้นไม้ มีการแบ่งปันและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ทำให้การมองและวามคิดละเอียดอ่อนมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำไป การจัดแสดงงานในครั้งนี้ก็เพื่อเผยมุมมองต่อธรรมชาติของสมาชิกแต่ละคนสู่ สาธารณชนและหวังอย่างยิ่งว่าจะทำให้เกิดการกระตุ้นเตือนให้ผู้ชมตระหนักถึง ความงดงาม ความน่ารัก ที่แฝงด้วยประโยชน์อันมากมายมหาศาลต่อมวลมนุษยชาติอย่างไม่รู้สึกว่าไม่ใช่ เรื่องหนักหนาเลยที่เราจะช่วยกันรักษาและสร้างมันขึ้นมา อาจจะไม่ถึงกับช่วยให้โลกเย็นขึ้นนัก แต่อย่างน้อยๆก็ช่วยชะลอการทำลายธรรมชาติให้ช้าลงไปบ้าง

การจัดแสดงงานครั้งนี้เพื่อเปิดมุมมองที่มีต่อธรรมชาติของกลุ่มรักต้นไม้และธรรมชาติ เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนสู่สาธารณะให้ผู้ชมได้มองเห็นแง่มุมที่ละเอียดอ่อนงดงามที่แฝงไว้ในธรรมชาติ โดยแต่ละคนก็จะเห็นความงามในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปสร้างแรงกระตุ้นให้คนทั่วไปได้ค้นหาความงดงามของธรรมชาติในมุมมองของตนเองให้สาธารณชนเปิดโลกทัศน์สู่อีกมุมหนึ่ง ว่าไม่ว่าคนอาชีพไหนก็สามารถดึงความงามจากธรรมชาติออกมาได้ไม่ว่าจะเป็น ศิลปิน ช่างภาพ พยาบาล หรือแม้กระทั่งพนักงานออฟฟิศและเพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนในธรรมชาติ

13

16

17

18

25

การดำเนินงานของกลุ่มเปิดรับคนทั่วไปไม่จำกัดเพศ โดยมีลักษณะการดำเนินงานดังนี้

1. เปิดให้บุคคลทั่วไปสมัครในกลุ่มรักต้นไม้และธรรมชาติ(Plant&Nature Lovers Group) โดยให้สมาชิกได้โพสรูปธรรมชาติที่ตัวเองพบเห็นทั้งในชีวิตประจำวันและชีวิตไม่ประจำวัน

2. ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมา

3. จัดท่องเที่ยวชมธรรมชาติเป็นระยะๆและถ่ายภาพมานำเสนอสู่เพื่อนสมาชิกและสาธารณชน

4. รวบรวมผลงานของเพื่อนสมาชิกที่สนใจจะแสดงงานทั้งจากการท่องเที่ยว และจากธรรมชาติในชีวิตประจำวันมารวบรวมไว้ คัดเลือกรูปที่แสดงถึงความเป็นธรรมชาติที่สัมพันธ์กับชีวิตเพื่อแสดงในงาน “ชีวิตกับธรรมชาติ” (Life&Nature)

กำหนดเปิดงาน : วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00 น.

ประธานเปิดงาน อ.อภิชาต ทองอยู่ อ.แก้วสรร อติโพธิ อ.ขวัญสรวง อติโพธิ

นิทรรศการ : ภาพถ่าย ชีวิตและธรรมชาติ
โดย : กลุ่มรักต้นไม้และธรรมชาติ
วันที่ : 3-31 สิงหาคม 2556
สถานที่ : ณ บ้านศิลปิน คลองบางหลวง ถนนเพชรเกษม 28
ติดต่อโทร : 02-868-5279, 089-258-9260
เฟสบุ๊ค : รักต้นไม้และธรรมชาติ Plants & Nature Lovers
เว็บไซต์ : http://www.Klongbangluang.com

29

32

Related contents:

You may also like...