รางวัลเกียรติยศ “บุคคลดีเด่นแห่งปี 2555 สาขาศิลปวัฒนธรรม”

Photo_คุณประทีป รับรางวัล

นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัลเกียรติยศ “บุคคลดีเด่นแห่งปี 2555 สาขาศิลปวัฒนธรรม” จากนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ในงานราตรีประดับดาวประจำปี 2556 จัดโดยสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

pr.supalai@gmail.com

Related contents:

You may also like...