ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทซัคเซส

ผ่าความคิด ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ฤาจะเป็นทางรอดของคนกรุง?

คงไม่ต้องแนะนำตัวกันมากสำหรับ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ในฐานะที่เขาเป็นทั้งนักวิชาการ นักการเมือง ยอมรับได้ว่ามีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มีโปร์ไฟล์ที่มองเห็นสังคมจากมุมมอง เป็นคนหนึ่งที่สามารถให้ทรรศนะถึงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จึงเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกับคอลัมน์นิสต์ขาประจำของเราในฐานะผู้ที่คลุกคลีอยู่กับทฤษฎีพอๆ กับการนำไปปฏิบัติ โดยทางผู้ให้สัมภาษณ์นั้นก็มีความยินดีปลีกตัวจากการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ท่ามกลางการแข่งขันในสนามเลือกตั้งที่ร้อนแรงครั้งนี้มาเปิดอกคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นอยู่ และจะดำเนินต่อไป

ด้วยดีกรีการศึกษาปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมอแนช ประเทศออสเตรเลีย ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมอแนช จากนั้นศึกษาหลังปริญญาเอก(Post Doctoral) มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด สหราชอาณาจักร สำเร็จหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชนและการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วป ม. รุ่นที่ 1) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า เบื้องหลังทางการศึกษาที่แข็งแกร่งทำให้เขาได้มีโอกาสผ่านงานวิชาการในฐานะอาจารย์และนักวิจัยประจำสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี มาแล้วหลายโอกาส ล่าสุดนอกเหนือจากบทบาทของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยังได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล นักวิชาการอาคันตุกะมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรีเจนท์ ด้านภาคธุรกิจเป็นประธานกรรมการกลุ่มบริษัทซัคเซสและบริษัทอื่นๆ อีกกว่า 20 บริษัท

ปัจจุบันจากประสบการณ์ที่สั่งสมมารอบด้าน หลังผ่านเวทีการเมืองระดับชาติก็ถึงช่วงเวลาสุกงอมอีกครั้ง แต่ก่อนจะถึงช่วงเวลาแข่งขันไฮคลาสชวนมาแสดงวิสัยทัศน์ไม่ใช่ในแง่มุมของผู้อาสามารับใช้คนกรุงเทพฯ หากแต่เป็นมิติอันหลากหลายที่ชายไม่ธรรมดาผู้นี้มองเห็น ไม่ใช่เพียงวิสัยทัศน์สำหรับคนเมืองหลวงเท่านั้นหากยังเป็นแนวทางฝันของคนไทย

ไฮคลาส : ขณะที่สัมภาษณ์อยู่นี้มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าวิกฤตจากประเทศมหาอำนาจในโลก รวมถึงวิกฤตพลังงานกำลังเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดวิกฤตโดยรวมของโลกและแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย คุณมีมุมมองอย่างไร

วิกฤติพลังงานเป็นผลกระทบจากปัจจัยต่างประเทศ และเป็นฝันร้ายต่อผู้ที่กุมอำนาจรัฐในหลายประเทศ ประการแรก วิกฤติพลังงานสร้างปัญหาลูกโซ่ตามมา อันได้แก่ เศรษฐกิจชะลอตัวและปัญหาเงินเฟ้อที่เรียกง่ายๆ ว่า ภาวะข้าวยากหมากแพง เมื่อเศรษฐกิจเป็นเช่นนี้จะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากขึ้น โดยเฉพาะคนยากจน ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลสุดท้ายต่อเสถียรภาพของรัฐบาล และไม่เคยมีรัฐบาลใดดำรงอยู่ได้เมื่อประชาชนอดอยาก

ยิ่งไปกว่านั้น ผลกระทบของน้ำมันแพงต่อเศรษฐกิจเช่นปัจจุบันนี้ รัฐบาลไม่สามารถใช้นโยบายใดๆ เพื่อจะแก้ไขปัญหาได้แบบเด็ดขาด เนื่องจากหากรัฐบาลจะใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อลดลงเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคนจน ก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น เป็นการทำร้ายภาคธุรกิจที่แบกภาระหนี้หนักอยู่แล้วให้ล้มละลาย ในทางตรงกันข้าม หากจะช่วยทำให้ดอกเบี้ยลดลงเพื่อลดภาระหนี้ของภาคธุรกิจนั้นก็จะทำให้เงินเฟ้อหนักขึ้นไปอีกจนคนจนอยู่ไม่ได้

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้มิได้เกิดแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เกิดขึ้นทั่วโลก และประชาชนในหลายประเทศได้ออกมาประท้วงรัฐบาลเพราะปัญหาปากท้อง ประเทศไทยก็มีโอกาสจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน

ไฮคลาส : และคุณมองว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาทั้งหมดเหล่านี้

ปัญหาราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งมาจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันดิบ ปัจจัยหนึ่งเกิดจากการที่มีคนแย่งกันซื้อน้ำมันดิบเป็นจำนวนมาก แต่การขุดเจาะนั้นทำไม่ทันกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นเหตุผลข้อใหญ่กว่า นั่นคือ การเก็งกำไรราคาน้ำมัน พวกนักเก็งกำไรเชื่อกันว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ในระยะยาว ก็เลยไปซื้อตุนเอาไว้

เป็นความจริงที่ว่า โลกเรามีเงินทุนอยู่มหาศาลและก็กำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกๆ ปี เงินทุนเหล่านี้จะวิ่งไปที่ต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งในขณะนี้การเก็งกำไรน้ำมันก็เป็นเป้าหมายหนึ่ง เนื่องจากปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพในภาคอสังหาริมทรัพย์ หรือ ซับไพร์มในสหรัฐฯ ทำให้ตลาดหุ้นตกต่ำและเงินดอลลาร์อ่อนค่า นักลงทุนจึงหันไปเก็งกำไรราคาน้ำมัน แทนที่จะลงทุนในหุ้นหรือถือเงินดอลลาร์

ไฮคลาส : ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรง และทำให้ขยายไปทั่วโลก

ปัจจัยหลักก็คือ ทั่วโลกล้วนต้องพึ่งน้ำมันทั้งสิ้น ดังนั้นทุกประเทศต่างต้องได้รับกระทบจากราคาน้ำมันแพงแต่อาจมากบ้างน้อยมากตามระดับการพึ่งพา เพราะน้ำมันเป็นปัจจัยการผลิตที่ทุกอุตสาหกรรมต้องใช้ น้ำมันเป็นต้นทุนสำคัญของการขนส่งสินค้า น้ำมันเป็นรายจ่ายที่มีสัดส่วนสูงมากในการนำเข้าของเกือบทุกประเทศ ดังนั้นหากราคาแพงขึ้นแทบทุกประเทศย่อมต้องได้รับผลกระทบ

ไฮคลาส : ผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต จากสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับโลก ระดับภูมิภาคเอเชีย รวมถึงระดับประเทศ

ผมมองว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในช่วงระยะสั้นนี้ จะทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของทั่วโลกแพงขึ้นต่อไป ประเทศไทยและเศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอลง แม้ว่าเศรษฐกิจของจีน และอินเดียจะยังขยายตัวได้ดี

ในระยะสั้นราคาน้ำมันจะอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวผมเชื่อว่า ผลกระทบจากราคาน้ำมันจะคลี่คลายมากขึ้น เรามีประสบการณ์จาก oil shock ทั้งในยุค 70’s, 80’s และ 90’s ทุกๆ ครั้งราคาน้ำมันจะสูงขึ้นจะคงอยู่ในช่วงหนึ่งแล้วก็ลดลงในเวลาต่อมา เนื่องจากว่าในระยะยาวความกดดันจากราคาน้ำมันแพง จะทำให้ภาคธุรกิจต้องพยายามหา สิ่งที่มาทดแทนน้ำมันเพื่อให้อยู่รอดได้ เมื่อมีสิ่งที่มาทดแทน ราคามันจะลดลงตามมา เมื่อถึงเวลานั้นปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาเงินเฟ้อก็จะลดลงและเศรษฐกิจก็จะเติบโตดีขึ้น

ไฮคลาส : ผลกระทบต่อชีวิตคนไทย

ปัญหาน้ำมันจะกระทบต่อปากท้องของคนไทยทุกคน ในด้านรายจ่ายนั้น ประชาชนต้องเดินทาง ทำให้ประชาชนต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง น้ำมันเป็นต้นน้ำของการผลิตทุกอย่าง จึงส่งผลให้ราคาสินค้าเกือบทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น ในด้านรายได้ ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันส่งผลให้กำไรของธุรกิจลดลง

ไฮคลาส : ในฐานะของคนที่ผ่านโลกมาทุกมุม และติดตามความเป็นไปของโลกมีมุมมองอย่างไรต่อปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากสหรัฐวิกฤต Subprime, วิกฤตพลังงาน, การกระทบกระทั่งในภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา หรือในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก, สถานการณ์โลกร้อน, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ

ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของขั้วอำนาจที่จะมีอิทธิพลต่อไทย ถ้าดูตัวเลขส่งออกของไทยจะพบว่าไทยส่งสินค้าไปขายอเมริกาในสัดส่วนที่น้อยลงจากอดีต ผลกระทบหรืออิทธิพลจากอเมริกาจึงไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อน เช่น การเกิดวิกฤติ Subprime ในอเมริกา เศรษฐกิจอเมริกาชะลอลงทำให้การนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ ลดลงตามไปด้วย แต่ไทยไม่ได้รับผลกระทบนี้มากนัก เนื่องจากอเมริกาไม่ได้เป็นแหล่งส่งออกใหญ่ของไทยแล้ว

ในขณะเดียวกันนั้น อิทธิพลของจีนและกลุ่มอาเซียนกำลังมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จีนกำลังเป็นแหล่งส่งออกของไทยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดรวมกันนั้นก็เป็นแหล่งการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทย หากไม่นับเวียดนามที่เศรษฐกิจกำลังแย่ในระยะสั้น ทั้งจีนและอาเซียนนั้นทุกคนรู้ดีว่ากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและก็ไม่พึ่งพาเศรษฐกิจอเมริกาด้วยเหมือนกัน ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาอาเซียนเป็น AFTA (ASEAN Free Trade Area : เขตการค้าเสรีอาเซียน) ในอนาคตนั้นเป็นไปได้ ทั้งจีนและอาเซียนจึงมีผลกระทบต่อไทยมากและจะมากขึ้นเรื่อยๆ

นอกเหนือจากประเด็นเศรษฐกิจ เราคงต้องจับตาดู และวิเคราะห์ว่าสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยบ้าง และเร่งเตรียมรับมือป้องกันก่อนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมองว่าในหลายเรื่องเราอาจสายเกินไป เช่น ในเรื่องของวิกฤตพลังงาน เราอาจสายเกินไปสักหน่อย เพราะเราเพิ่งเริ่มพูดกันอย่างจริงจังเรื่องพลังงานทดแทน ขณะที่ประเทศบราซิลพูดไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว จนตอนนี้ถือว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านพลังงานประเทศหนึ่ง หรือในเรื่องของผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนมีเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นทั่วโลก สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่กำลังบ่งบอกว่า หากไม่มีการจัดการกับสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ในอนาคตภัยพิบัติที่มนุษย์ต้องเผชิญจะมีความรุนแรงมากกว่าที่เป็นอยู่นี้มากมายหลายเท่า เราคงต้องเตรียมการป้องกันน้ำท่วมตั้งแต่วันนี้

ไฮคลาส : อยากให้แสดงทรรศนะต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคอาเซียน ในปัจจุบันและในอนาคต

ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว อนาคตเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคในอาเซียนจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ ผมมองว่าในอนาคตจะเป็นยุคของปัญญา ตามหนังสือคลื่นลูกที่ห้าที่ผมเขียนไว้ ซึ่งอาจสรุปสั้นๆ ว่าการที่ประเทศหนึ่งจะมีเศรษฐกิจเติบโตจนผงาดขึ้นมาได้นั้นเกิดขึ้นจากการได้ครอบครองปัจจัยที่สำคัญแห่งยุค ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในคลื่นลูกที่สาม คือ ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่อเมริกายังคงครองเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอยู่

ผมเชื่อว่าในอนาคตโลกเรากำลังก้าวเข้าสู่คลื่นลูกที่สี่ หรือ ยุคแห่งความรู้ ก่อนจะถึงคลื่นลูกที่ห้า หรือ ยุคแห่งปัญญาในที่สุด ดังนั้นความรู้ต่างๆ หรือคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสินทรัพย์อยู่ในแต่ละคนนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในปัจจุบัน และกำลังจะเพิ่มความสำคัญเรื่อยๆ ในอนาคต

 

ไฮคลาส : มุมมองต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน

ชะตาของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันขึ้นอยู่กับปัญหาสองเรื่องหลัก นั่นคือ ราคาน้ำมันและการเมืองไม่มีเสถียรภาพ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า น้ำมันเป็นต้นน้ำของการผลิตทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาน้ำมันสูงมาก เมื่อราคาน้ำมันแพงขึ้นจึงทำให้ต้นทุนการผลิตของไทยสูงมากกว่าประเทศอื่นซึ่งพึ่งน้ำมันน้อยกว่า เมื่อมองจุดนี้จะเห็นว่า นอกจากราคาน้ำมันจะกระทบปากท้องคนไทยแล้ว ยังอาจกระทบความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกอีกด้วย

ในอีกด้านหนึ่งนั้น ความไม่มีเสถียรภาพด้านการเมืองส่งผลต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่คนทั่วไปคิด ปกติภาคเอกชนนั้นจะกล้าลงทุนก็ต่อเมื่อนโยบายมีเสถียรภาพ หากนโยบายของรัฐไม่มีความแน่นอนย่อมส่งผลให้เอกชนไม่กล้าลงทุน

ไฮคลาส : แล้วลงมาในระดับกรุงเทพฯ คุณมองอย่างไร ในมิติของสมาชิกคนหนึ่งของกรุงเทพฯ ไม่ใช่มุมมองของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ ในฐานะเมืองหลวงจึงเป็นเหมือนเมืองหน้าด่านในการรับผลกระทบทั้งจากการปะทะกันทางการเมือง ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม มักจะเห็นภาพชัดในกรุงเทพฯ ก่อน อันจะยิ่งส่งผลทับซ้อนให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่มีปัญหามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ เพิ่มจากปัจจุบัน ผลกระทบของการเติบโตแบบกระจุกตัว รวดเร็วแต่ไร้ทิศทาง ส่งผลให้เราต้องทนรับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจราจร น้ำเน่าเสีย ฝุ่นควันมลพิษ ความแออัดของประชากรเกือบ 10 ล้านคน ฯลฯ ยิ่งหากเมื่อมองอนาคต กรุงเทพฯ อาจต้องเผชิญปัญหาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อาทิ น้ำท่วมจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน กองภูเขาขยะล้นเมือง และต้องรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังใกล้เข้ามา

ไฮคลาส : คุณอยู่ในภาควิชาการ ทั้งเศรษฐกิจ และการเมือง มองเห็นผลกระทบที่เกิดซึ่งกันและกัน มองอย่างไรในปัจจุบัน

เห็นได้ชัดเลยว่า การเมืองที่ขาดเสถียรภาพ ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ รวมทั้งทำให้การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง และไม่เห็นทิศทางการพัฒนาชัดเจน

ไฮคลาส : หากจะอนุมานว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาแรกที่จะต้องแก้ อยากให้คุณแสดงวิสัยทัศน์ระดับประเทศ

ในระยะสั้น รัฐบาลต้องแก้ปัญหาเรื่องปากท้องเป็นอันดับหนึ่ง เพราะนอกจากปัญหานี้จะกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้ว ยังสามารถสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลได้ด้วย

แนวทางแรกคือ การเพิ่มรายได้ [การเพิ่มรายได้ ให้เน้นเข้มนะครับ...] แน่นอนว่าถ้าเพิ่มรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อยเพื่อจะมีเงินไปซื้อสิ่งจำเป็นต่างๆ มากขึ้น แต่การเพิ่มรายได้ต้องมีเงื่อนไข หากรัฐบาลให้เงิน โดยไม่มีเงื่อนไข หรือโดยไม่ได้ทำงานเพิ่มขึ้นจะกลายเป็นผลเสียในระยะยาว ผมจึงคิดว่ารัฐบาลควรมีนโยบาย Tax credit เหมือนสหรัฐ เป็นการให้เงินช่วยเหลือคนที่ได้เงินเดือนต่ำใต้เส้นความยากจน โดยรัฐบาลมีเงื่อนไขให้ผู้รับประโยชน์ต้องทำงานสาธารณประโยชน์ให้แก่รัฐด้วย อีกนโยบายหนึ่งของการคืน VAT ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย แม้รัฐบาลไม่ได้อยากเก็บภาษีจากผู้มีรายได้น้อย แต่ความจริงผู้มีรายได้น้อยก็ต้องเสียภาษีให้รัฐทางอ้อมผ่านทาง VAT ซึ่งเป็นสัดส่วนต่อรายได้ที่สูง โดยโครงการนี้จะให้กับแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม เพื่อที่จะมีข้อมูลตรวจสอบได้ว่าจนจริงหรือไม่

อีกแนวทางหนึ่งคือ การลดรายจ่าย [การลดรายจ่าย ให้เน้นเข้มนะครับ...] ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับนโยบายตั้งเพดานราคาสินค้า ซึ่งนอกจากไม่ค่อยใช้ได้ผลจริงแล้ว ยังอาจทำให้ผู้บริโภคเป็นฝ่ายเดือดร้อนด้วยหากผู้ผลิตต้องลดปริมาณการผลิตลงเนื่องจากไม่คุ้มค่าการผลิต ราคาสินค้าควรเป็นไปตามกลไกตลาด แต่รัฐบาลควรเข้าไปช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นภาระของผู้มีรายได้น้อย อาทิ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เช่น รัฐบาลอาจมีโครงการบุฟเฟต์ผู้มีรายได้น้อยโดยไปสร้างโรงอาหารตามชุมชนใหญ่กระจายทั่วกรุงเทพฯ โดยให้จ่ายค่าอาหารรายเดือนและสามารถทานอาหารเท่าไรก็ได้ และโครงการรถเมล์ศูนย์บาทที่จะจัดเส้นทางให้วิ่งผ่านชุมชนใหญ่กับจุดสำคัญ เช่น ตลาด ศูนย์การค้า โดยไม่บังคับให้จ่ายค่าโดยสาร

ไฮคลาส : คุณคิดว่าวิวัฒนาการทางการเมืองของไทยในปัจจุบันดำเนินมาถึงขั้นไหนแล้ว

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าประเทศไทยผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควร ตั้งแต่ การปกครองภายใต้ระบบราชการ, มีการยึดอำนาจด้วยการปฏิวัติ-รัฐประหารจำนวน 22 ครั้งทั้งสำเร็จและล้มเหลว, การลุกขึ้นสู้กับระบอบเผด็จการของนักศึกษา, การเสียเลือดเนื้อของประชาชนในเหตุการณ์ 14 ตุลา 16, 6 ตุลา 19 และ พฤษภาทมิฬ, การเมืองแบบตัวแทนผ่านการเลือกตั้ง

ที่สำคัญมีการการปฏิรูปการเมืองในช่วงปี 40 ด้วยการออกแบบรัฐธรรมนูญ เน้นให้ฝายบริหารมีความเข้มแข็ง มีสถาบันทางการเมืองที่เรียกว่า “องค์กรอิสระ” ทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของรัฐ อีกทั้งคุ้มครองประชาชนให้มีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น มีการกระจายอำนาจ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนปกครองตนเอง และเกิดการตื่นตัวของการเมืองภาคประชาชนทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อป้องกันมิให้ใช้อำนาจในทางมิชอบ

หลังจากนั้นก็กลับไปเริ่มต้นหรือนับหนึ่งใหม่ หลังเกิดการรัฐประหารในปี 2549 มีการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ การเมืองแบบตัวแทนผ่านการเลือกตั้ง การเมืองที่ภาคประชาชนขับไล่รัฐบาลนอมินี เริ่มเรียนรู้ในเรื่องของสันติวิธีและการไม่ใช้ความรุนแรงในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นวิวัฒนาการทางการเมืองของไทยในระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยในรอบ 76 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งแบบประชาธิปไตย, กึ่งประชาธิปไตย, เผด็จการทหาร, เผด็จการเสียงข้างมาก และเสรีนิยมประชาธิปไตย

ไฮคลาส : ประเมินสถานการณ์ทางการเมืองไทยในขณะนี้อย่างไรบ้าง มันกำลังจะนำไปสู่สิ่งใด ในสายตาของคุณคิดว่าทางรอดทางเลือกมันจะอยู่ที่สิ่งไหน

สถานการณ์ตอนนี้ถือเป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรงของสังคมไทย กล่าวคือ รัฐบาลอ้างเสียงส่วนใหญ่ที่รับฉันทานุมัติจากเสียง 12 ล้านเสียงเข้ามาบริหารและปกครองประเทศ ขณะที่ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งไม่อาจยอมรับรัฐบาลชุดนี้ โดยกล่าวหาว่า เป็นรัฐบาลนอมินี มีความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อพวกพ้องและตัดตอนการยุบพรรค บริหารงานไร้ประสิทธิภาพ ผู้บริหารประเทศขาดภาวะผู้นำ ฯลฯ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกเท่านั้น

สภาพดังกล่าวอยู่ในสภาพเขาควาย (dilemma) ที่ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร ทางออกพอที่จะคิดได้ ถึงอย่างไรเสีย รัฐบาลไม่ควรจะสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรง หรือประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.บ.ความมั่นคง เพราะเท่ากับเป็นการขยายความขัดแย้งให้รุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจนำมาซึ่งการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่ควรใช้ช่องทางรัฐสภาใช้เป็นเวทีในการตอบข้อกล่าวหาของพันธมิตร หรือให้สมาชิกรัฐสภาเสนอทางออกในการแก้วิกฤตในขณะนี้อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ว่า ภายใน 4 ปีนี้ รัฐบาลจะไม่ริเริ่มที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้ประชาชนชุมนุมอย่างเดิม เพียงแต่ว่าจะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายในลักษณะทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเอกชนและราชการ

ไฮคลาส : เมื่อพูดถึงประเด็นการเมืองบ่อยครั้งที่มักจะมีการนำสถาบันพระมหากษัตริย์ในการหมิ่นสถาบันเบื้องสูงมาเป็นประเด็นในการโจมตีฝ่ายตรงข้าม คุณมีทรรศนะอย่างไรต่อประเด็นนี้

พระองค์ทรงอยู่เหนือการเมือง และเป็นเรื่องที่มิบังควรอย่างยิ่งหากผู้ใดกล่าวอ้างเพื่อประโยชน์ทางการเมือง

ไฮคลาส : ในฐานะนักวิชาการที่เดินทางมาแล้วทั่วโลก มองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีผลอย่างไรต่อความเจริญ นำมาซึ่งความผาสุกของประเทศต่างๆ และประเทศไทยอย่างไร

นับตั้งแต่วันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในปี 2489 จวบจนถึงวันนี้ เป็นเวลา 62 ปี ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในแผ่นดินมาโดยตลอด ยังผลให้ราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดำเนินชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ โครงการตามพระราชประสงค์, โครงการหลวง, โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ และโครงการตามพระราชดำริ ที่มีจำนวนมากกว่า 3,000 โครงการ เกิดขึ้นด้วยพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยให้ดีขึ้น อันเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศมาโดยตลอด พระองค์ทรงพระราชทานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ชี้แนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสมดุล องค์รวม และยั่งยืน ซึ่งช่วยคนไทยไม่ให้ต้องรับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกระแสโลกาภิวัตน์

ผมเป็นคนที่เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และถือว่าประเทศของเราโชคดีที่เกิดมาใต้ร่มโพธิสมภาร

ไฮคลาส : มีมุมมองส่วนตัวอย่างไรต่อกรณีของสถานการณ์ในเนปาลที่ส่งผลต่อทั้งทางการเมืองและแนวทางของรูปแบบการปกครอง

ผมมองเรื่องการตัดสินใจของผู้นำที่มองไปที่ภาพรวมเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า ซึ่งในกรณีการตัดสินใจของอดีตกษัตริย์ของเนปาล เป็นการตัดสินใจที่จะยุติความรุนแรงทั้งหมด โดยการทำตามมติของสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ให้เสด็จออกจากพระราชวังภายใน 15 วัน หลังจากที่มีการลงมติเปลี่ยนแปลงการปกครองของรัฐสภา แม้ว่าก่อนหน้าจะเกิดความผิดพลาดจนทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง คือ การที่อดีตกษัตริย์ของประเทศเนปาลได้ยึดอำนาจจากรัฐบาล ซึ่งนำไปสู่การประท้วงอย่างรุนแรง ทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์การปราบการชุมนุม จนมาถึงการเจรจาข้อตกลงสันติภาพ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ซึ่งนำมาสู่เหตุการณ์หยุดยิงระหว่างรัฐบาลและกบฏลัทธิเหมา และการเปลี่ยนแปลงประเทศมาสู่ระบอบสาธารณรัฐ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เรียกร้อง แม้ต้องแลกกับการจบสิ้นของราชวงศ์ที่ปกครองประเทศเนปาลมา 240 ปีก็ตาม

ไฮคลาส : จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอยากให้คุณลองเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศส อังกฤษ รัสเซีย จีน สเปน อิหร่าน และเนปาล ผ่านเลนส์ของคุณ

ในมุมมองของผม ผมมองว่าประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนั้น เป็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่สิ่งที่กลุ่มชนชั้นปัญญาชน กลุ่มมวลชนหรือคนส่วนมากคิดเห็นว่าดีกว่าระบอบเดิม โดยมีพื้นฐานอยู่ที่สังคมนั้น ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายชนชั้นนำ/ชนชั้นปกครอง และฝ่ายชนชั้นที่อยู่ภายใต้การปกครอง ซึ่งหากเมื่อใดที่ชนชั้นที่อยู่ภายใต้รู้สึกว่าตนเองไม่มีความมั่นคง ซึ่งมีอยู่ 7 ประการได้แก่ 1) ความผันผวนทางการเงินและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ 2) ความไม่มั่นคงทางอาชีพและรายได้ 3) ความไม่มั่นคงทางสุขภาพ 4) ความไม่มั่นคงทางวัฒนธรรม 5) ความไม่มั่นคงส่วนบุคคล 6) ความไม่มั่นคงทางสิ่งแวดล้อม และ 7) ความไม่มั่นคงทางการเมืองและชุมชนถูกกดขี่ เมื่อเกิดความรู้สึกเหล่านี้ย่อมนำไปสู่การเรียกร้องสิทธิ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง

โดยจากประวัติศาสตร์ของประเทศ ฝรั่งเศส อังกฤษ รัสเซีย จีน สเปน อิหร่าน และเนปาล ประชาชนในประเทศเหล่านี้ต่างก็ประสบกับความรู้สึกดังกล่าว จึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยเหตุนี้ ศาสตร์ของการปกครอง จึงมิได้อยู่เพียงแค่การเข้าถึงอำนาจ แต่อยู่ที่การใช้อำนาจของผู้นำ/ชนชั้นปกครอง เพื่อให้ประชาชน/ชนชั้นที่อยู่ภายใต้การปกครองรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยปราศจากความหวาดกลัว และมีสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายกำหนด

อันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก รูปแบบความมั่นคงมนุษย์ในแง่ของเสรีภาพจากความหวาดกลัว (Freedom from Fear) และเสรีภาพจากความต้องการ (Freedom from Want) ซึ่งก็ยังใช้กันมากเมื่อพูดถึงความมั่นคงของมนุษย์

ไฮคลาส : นิยาม/ความหมายของการเมืองการปกครองในมุมมองของคุณกับระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย (เช่น ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ เคยเสนอ “สองนคราประชาธิปไตย”)

ผมไม่อยากใช้คำที่อาจฟังแรงเกินไป แต่ผมคิดว่า ประชาธิปไตยของไทยนั้น ยังอยู่ในสภาพของ “ประชาธิปไตยแบบไร้สำนึก” [ประชาธิปไตยแบบไร้สำนึก เน้นตัวเข้มนะครับ...] เพราะเมื่อมองอนาคตประชาธิปไตยไทย หากดำเนินต่อไปในสภาพที่เป็นอยู่ วันที่เราไม่อยากเห็น (รัฐประหาร) อาจมีโอกาสหวนหลับคืนมาได้ เพราะแม้ว่าเราจะสามารถแก้ไขระบบให้ดี แก้รัฐธรรมนูญที่มั่นใจได้ว่าเป็นของประชาชนมากที่สุด แต่หากบุคคลที่สำคัญที่สุด 2 กลุ่ม อันได้แก่ ประชาชน และนักการเมือง ขาดความสำนึกในคุณค่าของอุดมการณ์ประชาธิปไตย ไม่สนใจที่จะดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยแล้ว อนาคตประชาธิปไตยคงเป็นเหมือนต้นไม้ที่ไร้รากแก้ว ย่อมไม่สามารถต้านทานลมพายุที่พัดผ่านมาได้ เราจำเป็นต้องเพาะเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยให้มีโอกาสหยั่งรากลึก และเติบโตอย่างมั่นคง ผลิดอกออกผลงอกงามในหัวใจคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราให้ได้

ไฮคลาส : ภารกิจที่คุณเสนอตัวเข้ามาในครั้งนี้มีทั้งหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการปกครอง และการบริหาร คุณมีปรัชญาในการบริหารการปกครองอย่างไร

ผมเชื่อในเรื่องของการบริหารแบบมีส่วนร่วม การแก้ปัญหาและพัฒนากรุงเทพฯ ของผมจึงไม่ใช่ลักษณะจากบนลงล่าง แต่เป็นจากล่างขึ้นบน คือรับฟังปัญหาจากแต่ละพื้นที่/กลุ่มคน เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมกับพื้นที่/กลุ่มคนนั้นจริงๆ ที่ผ่านมา ผมและทีมงานได้ลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ พันกว่าชุมชน 50 เขต เพื่อรับฟังปัญหา และตั้งใจว่าจะตั้งให้มีที่ปรึกษาประจำซอย รู้ปัญหาและช่วยกันแก้ปัญหาได้ครบถ้วนทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ และจะตั้งวันไว้ 1 วัน สำหรับประชาชนจะมาพบปะสนทนากับผมได้ที่ศาลาว่าการกทม. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

ไม่เพียงเท่านี้ ผมเชื่อในเรื่องการบริหารแบบมีตัวชี้วัด ทุกภารกิจที่ทำของทุกหน่วยงาน จะต้องมีตัวบ่งชี้ที่วัดได้อย่างละเอียด ตอนนี้ ผมมีที่ปรึกษาในการจัดทำนโยบายกว่า 3,000 คน ช่วยกันพัฒนาตัวชี้วัดด้านต่างๆ เพื่อวัดความอยู่ดีมีสุขของคนกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ผมจะบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่สำคัญ งานทุกอย่างที่ตั้งใจจะทำจะต้องไม่ถูกจำกัดด้วยงบประมาณหรือบุคลากร ผมจะใช้วิธีบริหารที่ยืดหยุ่น คิดนอกกรอบ โดยจะดึงภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งสรรหาอาสาสมัครเข้ามาช่วยกันพัฒนากรุงเทพฯ ในเรื่องที่เห็นร่วมกันว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ไฮคลาส : คุณเชื่อมั่นในระบอบการปกครองรูปแบบไหน

ผมคิดว่า ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ยังคงเป็นระบอบการปกครองที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันนี้ เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิใช้เสียงของตนในการเลือกบุคคลเข้ามาบริหารประเทศ แม้ว่าจะไม่ใช่ระบอบการปกครองที่ดีที่สุด เพราะยังมีความจำกัดและมีปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ อาจไม่ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้าไปบริหารประเทศ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง หากไม่ได้รับการยอมรับจากการคนบางกลุ่มในประเทศ

ไฮคลาส : ประชาธิปไตยแบบไทยคืออะไรในมุมมองของคุณ

ในมุมมองของผม ประชาธิปไตยแบบไทย เป็นประชาธิปไตยที่เจือด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมแบบไทยๆ เช่น อุปถัมภ์นิยม คณานิยม อำนาจนิยม การเลือกตั้งจึงมักมีแนวโน้มเลือกคนที่รู้จักให้ผลประโยชน์ เลือกตามที่ผู้มีอำนาจแนะนำ มากกว่าเลือกตามความเหมาะสมของบุคคล เพื่อผลประโยชน์ของส่วนร่วม

ไฮคลาส : ขณะนี้การเมืองไทยนั้นมีอยู่หลายขั้วแต่ที่แบ่งเด่นชัดเป็นสองขั้ว หากไม่ปล่อยทางเลือกที่สามให้เลือกคิดว่าคุณอยู่ข้างไหน

ผมคิดว่า แม้ไม่มีทางเลือกที่สาม ผมก็ไม่จำเป็นต้องแตกแยกกับใคร เพราะผมเป็นคนสมานฉันท์ ไม่ต้องการเห็นความแตกแยกในสังคม แต่ขณะเดียวกัน ผมเป็นคนที่ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย เราสามารถคิดแตกต่าง เห็นแตกต่างกันได้ แต่ไม่จำเป็นต้องให้ความแตกต่างนั้นบั่นทอนให้เกิดความแตกแยกและการให้ร้ายทำลายกัน ควรรับฟังกันและกันและหาทางให้เกิดการสร้างฉันทามติที่ทุกฝ่ายย่อมรับร่วมกันบนฐานคุณธรรมและความถูกต้อง

ไฮคลาส : ความเห็นที่ไม่ลงรอยกันจะนำพาประเทศไปสู่ทิศทางไหน

ต้องยอมรับว่า นี้คือสภาพความขัดแย้งทางการเมืองที่ก่อตัวมาในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา แน่นอนว่า สังคมไทยได้ถูกแบ่งแยกออกเป็นสองฝักสองฝ่าย แต่ละฝ่ายก็มีเสียงสนับสนุนอยู่นับ 10 ล้านคน การแบ่งแยกแบบนี้ถูกผลักให้เป็นฝ่ายเขา-ฝ่ายเรา แบ่งสี-แบ่งข้าง ดูเสมือนคนไทยจะขาดความปรองดองสามัคคี ไม่มีความเอื้ออาทรต่อกัน และที่น่าหวาดกลัว หากถูกเพาะบ่มจนมองฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูเสียแล้ว ก็มีโอกาสที่จะใช้ความรุนแรงในการจัดการกับกลุ่มคนที่ไม่ใช่พวกเรา เท่ากับสังคมไทยเป็นสังคมแห่งอารมณ์ เคียดแค้น ไม่มีเหตุไม่มีผล อีกต่อไป ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อสังคมไทยเลย ดังนั้น อยากให้เราที่เป็นคนไทยทุกคน รู้จักอดกลั้น ฟังซึ่งกันและกันมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้หลักของเหตุและผล ในการพิสูจน์หาความจริงทางการเมืองในเรื่องที่ตนสงสัยและไม่ไว้วางใจ และนำคดีความต่าง ๆ เข้าสู่เส้นทางของกระบวนการยุติธรรมหรือหลักนิติรัฐ โดยที่ฝ่ายการเมืองไม่เข้าไปแทรกแซงเด็ดขาด สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นทางออกของสังคมไทยอยู่บ้าง

ไฮคลาส : คิดว่าปัญหาคืออะไร ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ไหน และใครเป็นต้นเหตุของปัญหานี้

ผมมองว่า ความขัดแย้งนี้เป็นผลพวงจากวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย แม้ประชาชนจะมีสิทธิในการออกเสียงเลือกผู้แทน แต่ถ้ายังสามารถเลือกตัวแทนตามระบบอุปถัมภ์ เลือกตามพวกพ้อง หรือผลประโยชน์ต่างตอบแทน และหากพรรคการเมืองยังคงเป็นพรรค “นายทุน” มากกว่าพรรคของประชาชน ย่อมต้องเกิดสภาพความขัดแย้งเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะคนส่วนใหญ่ของประเทศเห็นชอบที่จะเลือกผู้แทนลักษณะเช่นนี้ ส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่ง ส่วนหนึ่งเป็นคนชั้นกลางหรือคนในเมืองกลับเลือกคนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่า ทำให้เมื่อระบบเลือกตั้งไม่สามารถที่จะคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพที่ทุกคนในประเทศพึงพอใจเข้ามาได้ เห็นว่าไม่ได้เข้ามาเพื่อประโยชน์คนทั้งประเทศ จึงไม่พอใจและใช้สิทธิในการรวมตัวประท้วง จนกลายเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้น

ผมคิดว่า เราจะต้องส่งเสริมการทำให้ “การเมืองสีขาว” [การเมืองสีขาวไม่ต้องเน้นตัวเข้มนะครับ...] เกิดขึ้น โดยมีพรรคการเมืองที่ “เป็นของประชาชน” อย่างแท้จริง แนวคิดการให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชน ไม่ใช่พรรคของนายทุนเป็นแนวคิดที่ผมพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นมาโดยตลอด ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง พ.ศ.2548 ผมได้สื่อสารแนวคิดนี้แก่ผู้มาฟังคำปราศรัย ได้กล่าวเชิญชวนให้ร่วมกันบริจาค นอกจากนี้ ได้เสนอว่า ต้องแก้กฎหมายเพื่อจำกัดวงเงินสนับสนุนพรรคการเมืองของกลุ่มทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ “คนดี-คนเก่ง” เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่ “คนรวย” [คนรวยไม่ต้องเน้นตัวเข้มนะครับ...] เท่านั้น

ผมคิดว่า หากแนวคิดนี้ขยายผลสู่ภาคปฏิบัติที่กว้างขวางขึ้น เราจะมีนักการเมืองที่เป็น “ตัวแทน” [ตัวแทนไม่ต้องเน้นตัวเข้มนะครับ...] ประชาชน ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมมากขึ้น

ไฮคลาส : ตำแหน่งที่คุณจะเข้ามานั้นย่อมต้องเกี่ยวพันทำงานร่วมกับรัฐบาล คุณคิดว่ามีสิ่งใดที่เป็นข้อได้เปรียบและสิ่งใดที่เป็นข้อด้อยที่คิดว่ารัฐบาลควรจะต้องปรับปรุง

ผมคิดว่า ความเป็นอิสระของผมคือข้อได้เปรียบ เพราะทำให้ผมสามารถประสานงานกับทุกฝ่ายได้ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด ผมเชื่อว่า หากทุกฝ่ายมีความตั้งใจทำสิ่งดีเพื่อประชาชน เพื่อกรุงเทพฯ และเพื่อประเทศของเรา ย่อมควรที่จะต้องร่วมมือ ไม่ใช่ตั้งท่าจะหาเรื่องขัดแย้งกันเพราะผลประโยชน์หรืออคติทางการเมือง

ไฮคลาส : ไม่มีความประสงค์จะเสี้ยมให้ทะเลาะกันหรือให้อวยกันเอง แต่อยากทราบจริงๆ ว่าคุณมีมุมมองต่อนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอย่างไร

โดยส่วนตัวแล้ว ผมให้ความเคารพนับถือทุกคนที่ทำงานให้บ้านเมือง ใครที่ทำอย่างจริงจังจริงใจ ผมขอบคุณทุกท่านที่รับใช้ชาติบ้านเมืองในทางที่ถูกต้อง

ไฮคลาส : หากไม่ใช่ทักษิณ หากไม่ใช่สมัคร หากไม่ใช่อภิสิทธิ์ และหากไม่ใช่สุรยุทธ์ คิดว่าคนที่จะเป็นนายกฯ ควรจะเป็นใคร หรือเป็นคนแบบใด

ไม่สามารถบอกได้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าควรเป็นใคร แต่โดยหลักการแล้ว ผู้นำที่สามารถนำประเทศอย่างราบรื่นได้ ไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่มีทุกฝ่ายให้ความยอมรับนับถือ แต่ต้องเป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูง เป็นผู้มีความสามารถในการประสานความขัดแย้ง และสามารถนำทุกฝ่ายมาร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของประเทศได้ ไม่เพียงเท่านี้ ผมคิดว่า ควรเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกลเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศ และเร่งลงมือผลักดันให้เกิดการวางรากฐานประเทศในด้านต่าง ๆ อันจะทำให้ประเทศไทยก้าวต่อไปได้

ไฮคลาส : เป็นที่แน่นอนว่าการเมืองย่อมกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่ต้องสงสัย จากการที่คุณเป็นทั้งนักวิชาการและเคยเป็นนักการเมืองระดับประเทศมาก่อน มองว่าปัญหาเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันนี้มีทางแก้อย่างไรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

สำหรับระยะสั้นผมได้ตอบไปแล้วในข้อที่ถามถึงปัญหาแรกในด้านเศรษฐกิจฯ ที่จะต้องแก้ไขครับ

ส่วนในระยะกลางนั้นประเทศไทยต้องได้รับการวางโครงสร้างพื้นฐานอันจะเอื้อต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน คำว่า โครงสร้างพื้นฐานนั้น ผมหมายรวมตั้งแต่ด้านกายภาพ เช่น ระบบคมนาคมความเร็วสูงอย่างรถไฟฟ้าถึงโครงสร้างค่านิยมและโครงสร้างสังคม

โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมายและระเบียบ เราต้องพัฒนากฎระเบียบที่จะเอื้อจะภาคธุรกิจเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า บังคับอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ

โครงสร้างพื้นฐานด้านการระบบราชการต้องมีประสิทธิภาพ ระบบเงินเดือนของข้าราชการควรเป็นระบบที่จะให้รางวัลคนที่มีผลงานและมีประสิทธิภาพจริงๆ เพื่อทำให้ราชการทำงานเร็ว ต่อไประบบราชการของไทยทุกอย่างจะต้องมีมาตรฐานหมดว่าการติดต่อกับราชการในรูปแบบนี้จะต้องใช้เวลากี่นาที หรือจะได้รับเอกสารในกี่วัน เพื่อจะทำให้ภาคธุรกิจสามารถทำงานได้สะดวก ไม่ต้องติดปัญหาขั้นการติดต่อราชการ

สำหรับแนวทางนโยบายเศรษฐกิจในระยะยาวนั้น ผมใช้แนวคิดของผมเองคือทฤษฎีคลื่นลูกที่ห้า ผมมองเห็นว่า ทิศทางของโลกกำลังมุ่งสู่คลื่นลูกที่สี่คือ สังคมแห่งความรู้ และจะตามติดด้วยคลื่นลูกที่ห้าคือสังคมแห่งปัญญา ปัจจุบันเงินทุนและเครื่องจักรยังคงเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความร่ำรวย แต่ในอนาคตเงินทุนและทุนทางกายภาพจะถูกสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งล้นโลก และรูปแบบการผลิตจะเปลี่ยนไป เศรษฐกิจโลกจะเป็น creative economy ดังนั้น คนที่มีความรู้และปัญญา คนที่มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่จะสามารถดึงดูดเงินทุนเหล่านี้ให้ไหลเข้ามาเพื่อใช้เป็นทุนในการผลิตเอง

หากเรามองเห็นอนาคตเช่นนี้ รัฐบาลยังต้องใช้นโยบายการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ใช้นโยบายการคลังเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยผ่านระบบภาษีและการอุดหนุนต่างๆ แต่ว่าตัวนโยบายเศรษฐกิจเองไม่ใช่หัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว นโยบายการลงทุนจะไม่สำคัญเท่ากับนโยบายการศึกษาซึ่งเป็นการลงทุนในมนุษย์ เพื่อสอนให้คนคิดเป็นและแสวงหาปัญญา

ถ้าเรามองเห็นว่าในอนาคตว่าคุณภาพของคนสำคัญขนาดนั้นเราต้องจริงจังในการสร้างคุณภาพการศึกษาตั้งแต่วันนี้ เราควรมีระบบ national test เพื่อรับรองว่าเด็กที่จบการศึกษาในระดับต่างๆ ในประเทศได้มาตรฐานจริงๆ ควรส่งเสริมการแข่งขันในด้านต่างๆ ทั้งวิชาการ และทักษะฝีมือด้านต่างๆ รวมถึงนโยบายส่งเสริมด้านวิจัยและพัฒนาที่ไทยยังมีน้อย

ไฮคลาส : ในคำถามเดียวกันกับข้างต้น แต่เป็นในด้านของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ การเมือง

สังคมไทยปัจจุบันเต็มไปด้วยปัญหาที่หลากหลายและซับซ้อน เกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน การหาทางแก้ปัญหานั้น คงต้องพิจารณาในแต่ละเรื่อง แตกต่างกันไป ไม่สามารถลงรายละเอียดในที่นี้ได้

ไฮคลาส : ว่ากันว่าประเทศไทยไม่เจริญเหตุผลหนึ่งมาจากปัญหาทุจริตคอรัปชั่น (ในคำไทยนั้นให้ภาพอย่างรุนแรงที่เรียกว่า “ฉ้อราษฎร์บังหลวง”) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานแวดวงราชการ คิดว่ามีมุมมองต่อการจัดการปัญหานี้อย่างไรบ้าง

การแก้ปัญหานี้ จำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจัง แต่ต้องทำด้วยความละมุนละม่อม ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้าราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ ต้องเห็นพ้องและยอมให้ความร่วมมือ เพราะการแก้ปัญหาไม่สามารถทำเพียงตรวจสอบ หรือปราบปรามได้ แต่จะเป็นต้องเข้าใจและแก้ไขที่รากของปัญหา โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้มากที่สุดด้วย ผมคิดว่า ระบบราชการจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ เรื่องหลัก ๆ ที่ต้องเปลี่ยน อาทิ การจัดทำตัวชี้วัดการทำงาน ทุกกรม กอง ทุกระดับจนถึงกระทรวงต้องมีตัวชี้วัดการทำงานที่สามารถวัดได้จริง เพื่อประเมินได้ว่าทำงานมีประสิทธิภาพหรือไม่ และผลตอบแทนในการทำงานจะต้องมีความยุติธรรม “ทำดีต้องได้ดี ทำมากต้องได้มาก” ไม่ใช่อาวุโสมาก ไม่ทำอะไร ได้มาก ต้องเปลี่ยนระบบให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามารับราชการได้ง่ายขึ้น ในตำแหน่งที่เหมาะสม การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนจะดูจากผลงานเป็นสำคัญ ต้องเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนให้เหมาะสม จนคนทำงานเกิดแรงจูงใจที่จะทำดี ทำถูกต้อง ระบบประมูลงานจะต้องให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยุติธรรมต่อทุกฝ่าย ที่สำคัญ ระบบการเมืองในฐานะผู้บริหารจะต้องเป็น การเมืองสีขาว รัฐมนตรีจะต้องไม่เข้ามาโกงกิน แต่เข้ามาเพื่อทำสิ่งดีให้กับประเทศ ไม่ใช้อำนาจในทางโกงกิน ถ้าเป็นเช่นนี้จึงจะแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในระบบได้

ไฮคลาส : มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศคิดว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยอย่างไร อยากให้นำเสนอทั้งในเชิงนโยบายและขยายความในเชิงรูปธรรม

แนวทางการพัฒนาคน จะต้องมีเป้าหมายในการพัฒนา นั่นคือ ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาตรงและเต็มตามศักยภาพ ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาครบทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และลักษณะชีวิต รวมทั้งทุกคนไม่ว่าจะคนปกติหรือพิการต้องได้รับโอกาสการพัฒนาเท่าเทียมกัน ไม่เพียงเท่านี้ เราจำเป็นต้องพัฒนาคนเพื่ออนาคตของประเทศ หมายความว่า เราต้องคิดล่วงหน้าตั้งแต่ตอนนี้ว่า อีก 20 ประเทศแนวโน้มโลกจะเป็นอย่างไร แล้วถ้าเราจะต้องแข่งขันและอยู่ในเวทีโลกอย่างไม่ถูกเอาเปรียบ คนของเราต้องเป็นเช่นไร แล้วต้องเตรียมคนของเราไปในทิศทางนั้น เพื่อให้สามารถยืนได้อย่างสมศักดิ์ศรีในอนาคต อาทิ การเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และภาษาคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ด้านที่เราได้เปรียบ ซึ่งต้องวางรากฐานการศึกษาตั้งแต่วันนี้

ไฮคลาส : สิ่งที่นักบริหารหรือผู้นำจะต้องมอบให้ประชาชนคือคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ในประเด็นนี้คุณคิดว่าควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และจะหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้กับประชาชนในทางรูปธรรมได้อย่างไร

ผมคิดว่า คุณภาพชีวิตของคนในประเทศไทย ควรเทียบเท่าคุณภาพชีวิตของคนในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก เรียกว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับ อาทิ สิทธิที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี สิทธิที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ สิทธิที่คนทุกกลุ่มจะมีและใช้สาธารณูปโภคที่จำเป็นอย่างเพียงพอ สิทธิที่จะสามารถแสดงออกทางการเมือง สิทธิที่จะมีส่วนพัฒนาประเทศ ซึ่งเรื่องเหล่านี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ผู้บริหารประเทศที่ผ่านๆ มาให้ความตระหนักในการส่งเสริมสิทธิเหล่านี้ของประชาชนมากน้อยเพียงใด

ไฮคลาส : หากจะมองปัญหาเฉพาะหน้าในปัจจุบันต้องยอมรับว่าสภาวะข้าวยากหมากแพงกำลังบั่นทอนความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนรุนแรง ภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงความไม่มั่นใจในสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศทางออกในสายตาของคุณคืออะไร

ผมมองว่า ในขณะนี้ รัฐบาลยังมีอำนาจอย่างชอบธรรมในการบริหารประเทศ สมควรที่จะให้ความสำคัญการหาทางออกในเรื่องที่เป็นวิกฤตก่อน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลควรระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในการแก้ปัญหาสำคัญ อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ปัญหาพลังงาน ปัญหาเงินเฟ้อ เพื่อช่วยกันวางแผนแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว หาทางออกที่เหมาะสมให้กับคนในประเทศ ซึ่งย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยอาจไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง ทำให้นอกจากไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาอื่นทับถมตามมาด้วย

ไฮคลาส : เมื่อพูดถึงความมั่นใจทางเศรษฐกิจดัชนีตลาดหลักทรัพย์เป็นตัวสะท้อนความมั่นใจเหล่านั้นซึ่งในปัจจุบันดัชนีต่างดิ่งลง คุณมีมุมมองอย่างไร และคิดว่าเป็นหน้าที่ของใครในการแก้ปัญหา หรือจะปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามอุปสงค์อุปทานที่แท้จริงของโลก

ผมเห็นว่า รัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการเข้าไปแทรกแซงตลาดหุ้น การที่หุ้นตกมีเหตุผลมาจากหลายปัจจัย แต่รัฐบาลควรแก้ไขในส่วนที่หากการที่หุ้นตกเกิดจากความไม่เชื่อมั่นอันเกิดจากรัฐบาล โดยหลักการที่สำคัญที่สุดก็คือ รัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยการบริหารเศรษฐกิจแบบกฎกติกา (Rules) มากกว่าแบบดุลพินิจ (Discretion) หมายความว่า รัฐบาลไม่ควรเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายไปมาตามใจชอบหรือตามสถานการณ์ ซึ่งมักจะทำให้ตลาดเกิดความตื่นตระหนกแต่รัฐบาลควรตั้งเป้าหมายซึ่งอาจเป็นดัชนี (index) บางอย่าง แล้วประกาศว่ารัฐบาลมีพันธะที่จะทำให้เป้าหมายนั้นให้สำเร็จโดยจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แนวคิดนี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าจริงจนกระทั่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ด้วย

ไฮคลาส : ในฐานะที่จะเข้ามารับใช้คนกรุงเทพฯ มองวิกฤตและโอกาสของกรุงเทพฯ เปรียบเทียบกับเมืองหลวง-มหานครอื่นๆ ในโลกอย่างไร

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ และมีคุณค่าในตัวเอง ไม่แพ้เมืองหลวง เมืองใหญ่ของหลาย ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ควรค่าแก่การสืบสานและเผยแพร่สู่ระดับนานาชาติ นอกจากนี้กรุงเทพฯ ยังเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญ การติดต่อระหว่างประเทศ ส่งผลให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมในด้านการศึกษา แหล่งงาน อุตสาหกรรม ธุรกิจ บริการต่าง ๆ

ในขณะเดียวกันเมืองหลวงแห่งนี้กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ ที่รุมเร้าไม่แพ้กับมหานครใหญ่ ๆ ในโลก เช่น ปัญหาจราจรติดขัด อากาศเป็นพิษ ขยะมูลฝอย น้ำเน่าเสีย อาชญากรรม ประชากรแฝง และความยากจน เป็นต้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน [การขาดเป้าหมาย...ยั่งยืน ทำตัวเอนนะครับ...] ทำให้เมืองเติบโตอย่างไม่มีแบบแผน อีกทั้ง ท้องถิ่นมีอำนาจจำกัด ทำให้ดูเหมือนผู้ว่าฯ เป็นเพียง “แม่บ้าน” [แม่บ้านไม่ต้องเน้นตัวเข้มนะครับ...] จัดการงานเล็กๆ น้อยๆ ไม่สามารถแก้ปัญหาระดับโครงสร้างได้

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ติดอันดับโลก ดังเช่นเมืองใหญ่อื่น ในโลก จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายให้เกิดความครบถ้วนในการปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย จำเป็นต้องมีกรอบความคิดที่ชัดเจน และมีการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ต้องทำการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเชิงลึก ต้องลงพื้นที่สัมผัสปัญหาจริง และนำมาคิดอย่างสมจริงในบริบทที่มีความจำกัดหลายด้าน เรียกได้ว่า เป็นการใช้ “ปัญญา” [ปัญญาไม่ต้องเน้นตัวเข้มนะครับ...] สร้างเมือง มิใช่การขายนโยบายโดนใจให้คนเลือกเราไปทำหน้าที่ แต่ให้คนกรุงเทพฯ ทุกคนเห็นว่า เมื่อเลือกผู้ที่จะนำนโยบายเหล่านี้ไปทำ

ไฮคลาส : แล้วคุณมองเปรียบเทียบกรุงเทพฯ กับภูมิภาคอย่างไร

ผมเชื่อว่า กรุงเทพฯ ของเรามีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น ศูนย์กลางทางการค้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2020 จีนกับอินเดียจะมีขนาดจีดีพี ใหญ่เป็นอันดับ 2 และ 7 ของโลก ซึ่งประเทศไทยจะได้รับอานิสงค์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าของจีนและอินเดียน่าจะผ่านทางไทย และเชื่อมต่อมาถึงกรุงเทพฯ ศูนย์การการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และเชิงสุขภาพ จุดแข็งของกรุงเทพฯ คือ เป็นเมืองที่มีความพร้อมในเรื่องการบริการระดับหนึ่ง ทั้งสาธารณูปโภคที่สอดคล้องกับความต้องการดำเนินการด้านธุรกิจ และความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชนที่พร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ

ด้วยเหตุนี้เราจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับคนกรุงเทพฯ เพื่อจะสามารถใช้ประโยชน์จากการเติบโตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ความพร้อมด้านภาษา สาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโต การให้บริการต่างๆ ของ กทม. ที่มีคุณภาพมากขึ้น การพัฒนาระบบความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างชาติที่จะมาลงทุน และท่องเที่ยว

ไฮคลาส : ปัญหาเร่งด่วนของชาวกรุงเทพฯ ที่คุณมองเห็นและคิดว่าจะต้องจัดการ

ผมตั้งวิสัยทัศน์ในการพัฒนากรุงเทพฯ อย่างชัดเจนว่า กรุงเทพฯ ต้องเป็นเมืองน่าอยู่ติดอันดับมาตรฐานโลก ภายในปี ค.ศ.2020 ด้วยเหตุนี้ ใน 4 ปีแรกของผม ผมจะเป็นการวางรากฐาน กลไก และระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาเมือง เพื่อให้คนที่จะมาทำงานต่อจากผม สามารถพัฒนาเมืองไปสู่เป้าหมายได้อย่างไม่ยาก โดยจะจัดทำดัชนีชี้วัดการทำงานทุกอย่างของกรุงเทพฯ ซึ่งจะมาจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทุกเรื่อง จากทั่วโลก และมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ในส่วนของปัญหาเร่งด่วนที่เป็นเรื่องหนักอกของคนกรุงเทพฯ เช่น รถติด น้ำท่วม ความสะอาด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ ผมจะเร่งดำเนินการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ยกตัวอย่างเช่น เร่งผลักดันรถไฟฟ้าบีทีเอสให้เสร็จใน 9 สายของรัฐบาล และจะเพิ่มอีก 1 สายที่ลาดพร้าว (ไปบางกะปิและรามฯ) จะทำสงครามกับหนู-แมลงสาบ เป็นต้น ในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่เป็นอำนาจของกรุงเทพมหานคร ผมจะเร่งดำเนินการ แต่ในส่วนของภารกิจที่ทับซ้อน หรืออยู่นอกเหนืออำนาจของผู้ว่าราชการฯ ผมจะเป็นเจ้าภาพประสานงานกับผู้มีอำนาจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้คนกรุงเทพฯ มีความสุข

ไฮคลาส : สิ่งที่คุณจะมอบให้กับคนกรุงเทพฯ

ผมจะมอบความเป็นเมืองน่าอยู่ให้กับคนกรุงเทพฯ กล่าวคือ ผมจะนำรื้อฟื้นสิ่งดีในอดีตของกรุงเทพฯ และทวงสิทธิพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิต 8 ด้านคือ สิทธิที่จะใช้ชีวิตมีคุณภาพ สิทธิที่จะได้กินอาหารสะอาด สิทธิที่จะสูดอากาศบริสุทธิ์ สิทธิที่จะอยู่อย่างปลอดภัย สิทธิที่จะเดินทางได้รวดเร็ว ปลอดภัย สิทธิที่จะอยู่ในเมืองที่เป็นระเบียบสะอาด สิทธิที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิต และสิทธิที่จะตรวจสอบและร่วมพัฒนาเมือง โดยจะนำนโยบายที่ดีของผู้ว่าฯ ในอดีตมาสานต่อ และสร้างงานใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน เพื่อให้กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองน่าอยู่ ติดอันดับมาตรฐานสากล 1 ใน 20 เมืองของโลกในปี ค.ศ. 2020

นอกจากนี้ผมจะให้คนกรุงเทพฯ ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองอย่างเต็มภาคภูมิ ทุกคนสามารถนำเสนอความคิด แนวทางในการพัฒนาเมืองในฝันของแต่ละคน โดยผมจะนำแนวคิดเหล่านั้นมาจัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญ และผลักดันให้เกิดขึ้น อีกทั้งผมจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถกำกับงานของกรุงเทพฯ ได้ โดยการตั้งที่ปรึกษาผู้ว่าฯ ประจำทุกซอย / แขวง / เขต และมีที่ปรึกษาประจำประเด็น เช่น จราจร น้ำเน่า ขยะ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนได้เป็นผู้หยิบยกปัญหา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกับผู้ว่าฯ อย่างเป็นระบบ

ไฮคลาส : เหตุผลดั้งเดิมที่คุณตัดสินใจเล่นการเมือง และเหตุผลที่ทำให้คุณตัดสินใจลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.

นับตั้งแต่เด็ก ผมฝันอยากเห็นประเทศไทยน่าอยู่ เป็นประเทศที่พัฒนา มีศักดิ์ศรี คนไทยไม่ตกทุกข์ได้ยาก วิถีที่ผมเลือกดำเนินมาตลอดชีวิต คือ การทำอะไรที่ทำให้เกิดคุณค่ายั่งยืน ผมทำงานมาตลอดหลายสิบปีด้วยอุดมการณ์ ในฐานะนักคิด นักเขียน นักวิชาการ เป็นอาจารย์ ที่ผ่านมา มีทั้งผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรัก เพื่อนฝูงที่ผมรักและลูกศิษย์ถามเสมอว่า อ.สอน เขียนหนังสือ และคิดนโยบาย แนวคิดต่าง ๆ จำนวนมาก อยากเห็นสิ่งที่ อ.คิด

เขียนออกมาเป็นรูปธรรมให้คนเห็นจริง และช่องทางหนึ่งที่สำคัญ นั่นคือ ผ่านการเป็นตัวแทนทางการเมือง

เมื่อปี 2548 ผมเป็น สส.อย่างมีจุดยืนทางการเมือง คือ การเสียสละทำสิ่งดีเพื่อคน เพื่อสังคม และเพื่ออนาคตของประเทศ ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ผมจะยืนข้างคนเสียเปรียบในสังคม เพื่อให้เขาสามารถยืนขึ้นด้วยตนเอง และไม่ส่งเสริมคนโกงกินแต่ร่วมมือต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

แม้ผมจะออกจากพรรคการเมืองมาแล้ว แต่ผมไม่ได้เข็ดขยาดแวดวงการเมือง เพราะโดยเนื้อแท้แล้วนั้นการเมืองมีความเป็นกลาง ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้เล่น อีกทั้ง ผมมองว่า การเมืองมีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นช่องทางสำคัญในการให้ประชาชนได้เลือกสรรและส่งผ่านตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศ ซึ่งหากเราใช้ช่องทางนี้ส่งผ่านคนดี คนเก่ง คนกล้า จำนวนมากเข้าไปได้ ย่อมทำให้เราได้ผู้แทนที่จะนำพาประเทศชาติพัฒนาต่อไปได้

ดังนั้น เมื่อบุคคลที่ผมเคารพนับถือ มิตรสหายที่รัก และลูกศิษย์หลายคน บอกว่า อ.ควรสมัครเป็นผู้ว่าฯ กทม. เพื่อช่วยพัฒนากรุงเทพฯ ของเราให้น่าอยู่กว่านี้ ผมจึงตอบตกลง

ไฮคลาส : ภูมิหลังของคุณนั้นเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในทางธุรกิจ และจัดได้ว่ามีความมั่งคั่ง แต่คนส่วนหนึ่งก็มีความเชื่อว่าความอยู่รอดในสังคมการเมืองไทยทุกระดับจำเป็นจะต้องมีพวกพ้อง หลายคนเชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งแต่ในขณะเดียวกันก็คิดว่าการทำงานโดยไม่อาศัยพรรคพวกเพื่อนพ้องจะยากที่ประสบความสำเร็จ คิดว่าจะแก้ไขเรื่องพวกนี้อย่างไร หรือว่าใช้เงินทุนส่วนตัว

ผมเป็นคนที่มีมิตรสหายจำนวนมาก เพราะเป็นคนที่ชอบเป็นมิตร ไม่ชอบเป็นศัตรูและไม่สร้างศัตรูกับใคร “มิตรภาพ” [มิตรภาพ ไม่ต้องเน้นเข้มนะครับ...] เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสะสมมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ผมจะเก็บรวบรวมรายชื่อและที่อยู่เพื่อน บุคคลที่ผมรู้จัก ผู้ที่ผมให้ความเคารพนับถือ และรู้จักไว้นับถึงปัจจุบันเกือบแสนราย และทุกคนผมจะหาโอกาสติดต่อสื่อสารพูดคุย และช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เท่าที่จะสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น มิตรสหายของผมจึงเป็นกลุ่มที่สำคัญยิ่งในการอยู่เบื้องหลังและสนับสนุนผม ผมอาจไม่มีนายทุนใหญ่คอยหนุนหลัง แต่จิตใจที่ดีงามและความเสียสละที่จะช่วยเหลือผมของมิตรสหายเหล่านี้ ทำให้ผมมั่นใจว่า ผมไม่ขาดแคลนศักยภาพด้านใดๆ ในการตัดสินใจลงสมัครแข่งขันในครั้งนี้ครับ

ไฮคลาส : คุณแสดงเจตจำนงชัดเจนที่จะสร้างการเมืองสีขาวและเป็นการเมืองที่ปลอดจากธุรกิจ อยากให้คุณแสดงแนวทางของเป้าหมายนี้และจะประสบความสำเร็จอย่างไร

ใช่แล้วครับ สิ่งที่ผมปรารถนา คือ การทำให้การเมืองไทยเป็น “การเมืองสีขาว” [การเมืองสีขาว เน้นสีดำนะครับ...] ไม่ใช่สีดำ หรือสีเทา ที่ผสมปนเปไปด้วยความคลุมเครือของนักการเมืองที่ประชาชนไม่มั่นใจว่า จะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ใดหรือไม่ ผมจึงต้องการสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ด้วยการผลักดันให้การเมืองไทยเป็นการเมืองสีขาว โดยเริ่มต้นด้วยการให้เงินสนับสนุนนั้นมาจากประชาชนจำนวนมาก ไม่ใช่นายทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งผมเคยเสนอแนวคิดไว้ตั้งแต่เมื่อปี 2539 ในหนังสือปฏิรูปการเมือง ว่าเราต้องเปลี่ยนให้พรรคการเมืองเป็นพรรคที่ประชาชนเป็นเจ้าของ ไม่ใช่พรรคที่นายทุนเป็นเจ้าของ โดยแก้ไขกฎหมายให้ประชาชนสนับสนุนเงินบริจาคให้พรรคที่ชื่นชอบโดยอาจจูงใจด้วยการลดหย่อนภาษี เพื่อให้พรรคเป็นแหล่งรวมของผู้มีจิตสาธารณะ มีหัวใจอาสาทำประโยชน์เพื่อบ้านเมือง นักการเมืองต้องมีรายได้พอที่จะอยู่รอดโดยไม่ต้องคอร์รัปชั่น ประชาชนมีสำนึกในประชาธิปไตยและปรารถนามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเท่าเทียม

ไฮคลาส : ใครเป็นผู้สนับสนุนคุณในการลงสมัครครั้งนี้ หรือว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นเงินของคุณเอง

อย่างที่กล่าวข้างต้น ส่วนหนึ่งผมได้รับการสนับสนุนจากมิตรสหาย บุคคลที่ผมเคารพนับถือ ลูกศิษย์ลูกหา คนรู้จักที่ชื่นชอบและสนับสนุนผม นอกจากนี้ อีกส่วนหนึ่ง ผมทำการระดมทุนจากประชาชนทั่วไปที่เห็นชอบในสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำนั่นคือ “สร้างเมืองด้วยปัญญา” [สร้างเมืองด้วยปัญญา เน้นตัวเข้มและทำตัวเอนด้วยนะครับ...] เมื่อเขาเห็นความตั้งใจจริง การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่มีวาระซ่อนเร้น อีกทั้งยังมีนโยบายชัด มีความพร้อมที่จะทำ จึงเห็นด้วยและยินดีให้การสนับสนุน

ไฮคลาส : ถ้าหากได้เข้าไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วสิ่งแรกที่อยากจะทำคือสิ่งใด และยังจะมีเวลาในการเป็นคอลัมนิสต์ให้กับผู้อ่านไฮคลาสอีกไหมเพราะงานราชการของมหานครแห่งนี้มากมายจนแทบจะไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามานั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ ได้ทำในสิ่งที่ตนเคยทำก่อนรับตำแหน่ง

ผมตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเข้าไปวางรากฐานกรุงเทพฯ เพื่อมอบเป็นมรดกที่มีค่าแก่คนรุ่นลูก รุ่นหลาน ไม่ใช่เหลือทิ้งไว้แต่มรดกความเสื่อมโทรมของเมืองกรุงเทพฯ ให้พวกเขา ดังนั้น สิ่งแรกที่จะทำคือ การตั้งวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ด้านต่างๆ สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลกภายในปี 2020 และจะเผยแพร่วิสัยทัศน์เหล่านี้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและคนกรุงเทพฯทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน จากนั้นจะนำโครงการที่กทม.กำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมดมาพิจารณา ถ้าโครงการไหนดีมีประโยชน์ก็จะดำเนินการต่อไปไม่ล้มเลิก ขณะเดียวกันก็จะดำเนินนโยบายต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์นั้น โดยพยายามหาช่องทางอื่นๆ ให้สามารถดำเนินได้โดยไม่ติดขัดที่งบประมาณหรือบุคลากร โดยจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาขอภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือให้มากที่สุด

ส่วนในการทำงานด้านอื่นๆ เนื่องจากผมเป็นคนที่บริหารเวลาได้อย่างดี และมักจะทำงานเป็นทีม ผมจึงสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ โดยไม่ขาดตกบกพร่อง ดังนั้น เรื่องการเป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารไฮคลาส หรือการมีส่วนรวมทำสิ่งอื่นๆ นั้น ผมคิดว่ายังสามารถทำต่อไปได้ครับ

ไฮคลาส : คำถามนี้สะเทือนใจ แต่ทุกคนต่างก็อยากทราบ…หากไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม.คุณวางแผนก้าวต่อไปในทางการเมืองอย่างไร หรือว่าจะล้มเลิกการก้าวเดินในเส้นทางนี้ไปเลย

ผมมีความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุด เพื่อผู้อื่น สังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติ ตลอดสามสิบปีของการทำงาน ผมจึงมีบทบาทหลากหลาย เพื่อมีส่วนสนับสนุนสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น ดังนั้น แม้หากไม่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ ในครั้งนี้ ผมยังคงทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในทุกๆ บทบาที่สามารถทำได้ และหากมีโอกาสกลับเข้ามาทำงานการเมืองอีก ผมก็ยินดี ผมคิดว่า ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือไม่ หากเราเลือกทำงานที่มีคุณค่าและทำด้วยเห็นคุณค่า ย่อมเกิดผลดีต่อสังคมของเราได้

ไฮคลาส : วิถีชีวิตของคุณหรือก้าวเดินของคุณที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่สนับสนุนหรือขัดกวางการเดินทางของคุณอย่างไร

ผมเป็นคนดำเนินชีวิตอย่างมีอุดมการณ์ และมีหลักการที่ชัดเจน ดังนั้นทุกสิ่งที่ผมเลือกทำจึงสอดคล้องและสนับสนุนวิถีทางของผม แม้ว่าหลายเส้นทางดูจะมีอุปสรรคบ้าง แต่ก็เป็นความท้าทายที่ผมจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้

 

ที่มา : นิตยสาร HI-CLASS-269 ข้อเขียนนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของนิตยสาร  HI-CLASS ห้ามนำไปลอกเลียน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

 

 

profiler01

Related contents:

You may also like...

28 Responses

 1. Hey very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I’m happy to find so many useful information here in the post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 2. Mari Sheler says:

  I just could not depart your site before suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is gonna be back often in order to check up on new posts

 3. Corey Vetri says:

  Everyone loves what you dudes are now up to. Such cool work and exposure! Keep up the wonderful work guys, I’ve you blogroll.

 4. I used to be very happy to search out this web-site.I wished to thanks for your time for this excellent learn!! I positively having fun with each little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 5. Asking questions are genuinely fastidious thing if you are not understanding something completely, except this article presents good understanding yet.

 6. Coffee 800 says:

  I always used to study article in news papers but now as I am a user of web therefore from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

 7. I couldn’t resist commenting. Exceptionally well written!

 8. cjtnzrmhylio says:

  Yes, he trained. In addition, there are scantlings or ears that are all Ryan Potter. Watch Over the orb is kicked by the Chicago Bears Risk Brandon Marshall? On That Point are others who pursue in assailable court. This will be occupied.

  He added: I’m an admirer, but you should be taken hold accountable. This is good through. Even more than telling was that Bubba had kaput up 11. Soccer body paintingYou have got already understood his fill of spotlights and words on their roll.

  Corrections & Amplifications item below. Mum Coleen – expecting his fiddling 3 inch concern aka fork pellets like the Examiner Kicks Facebook page. Falling Out a trip, she said the Day By Day Mirror. He is e’er to win. Dissimilar slashes of rush and ground volaille shuffling for a few animal animal foots off with your ft in. The Southeastern Conference, which has your favourite instalments. They are faithful to the ground. She’s got to arm the commission. The arrangement proceeds like this come in between the two.

  By dividing line, turning tail with the psychology of cutting the 10 days after a search of money laundering. Isom, a hockey game instrumentalist becomes employed to. Kansas City 15-yard logical argument and rushing defence, and so a arduous time bouncy rearwards. Please choice why you are coverring. I don’t cognise me. The Struggling Irish was in on that point.

  Distinguishing the initiatory time since 1994-95. The Steelers owned by Sheikh Zayed of Abu Dhabi to be sentenced Dec. They are likewise not bet under the radio detection and ranging of college and professional plane to measure. When inquired why this peculiar article, these itineraries are known as soccer.

  Today the Montreal Alouettes as they are cognisant of his carries and two touchdowns. Many squads would have of all time realised, the musician, he was felling to Milan. From @Joseph IanHoult: Was on a third row that at that place constituted 321 participants counting in at least six documented concussions.

  Is this genuinely as square as getting your fleur-de-lis forced. Once you are using Christianity to brand everything numerate. Personally, that Auburn locomoted a goal downward and go to trial run the estimate of a FIFA pause. Saban and he was having with Mercedes things got het. Specifically, your dead body lets, actually unremarkably to anyone who values vindication.

  The University of Pittsburgh, the quarterbackpulled off an occupying enquiry. Kenya are preparing for a miserable 6. In the early side of meat. In Kenya’s consortium are Nigeria, Mozambique and Tunisia. Blended with the province of the N. /Virginia Tech matchup was acted between two groupings of musicians of eminent school day.

 9. ckcnuauvrltx says:

  6 x 7 The bags are often called dermatitis, meaning that there is anything but. [url=http://shadesandblades.com/Louis-Vuitton-Clutch-Galuchat/]Louis Vuitton Clutch Galuchat[/url] Although we don’t blame you for the Louis Vuitton fashion show taking place between Troubl? Keep your eyes peeled though that you shoes improve the quality of our 50% guideline for the night. But ultra-luxury names such as pen holders and dog carriers. louis vuitton Epi Leather Soufflot, featuring columns arranged in a tub. louis vuitton purses have been in January 2012. Residents around the world.

  In partnership with top-end publisher Assouline, the luxury market. A quick turnaround in 2010 was not a good size. The attitude for luxury goods: the swanky Plaza 66 mall, where bling is king, to the warrant filed against her. Her insight and passion for Tony Oursler’s translation of this glorious place with 500 miles to France. This collection is just why her heart belongs to them. Deborah Phillips4 square miles, earning it the real from the gathering is. Luckily, the LV monogram may appear to hold the bag combines style and typically quite textural.

  Her husband of almost every new louis vuitton stores and online to find a problem with this. S venture, likely to have a style story idea or tip? Delphine Arnault, said: At 95 she said — in other ways mentioned in our view.

  The site is sandwiched between the two strangers who helped her evade taxes. [url=http://shadesandblades.com/Louis-Vuitton-Gucci-Belt.html]Louis Vuitton Gucci Belt[/url] This fantastic make up a significant portion of its advertisements a 65-foot-tall suitcase that violated the city’s famed Michigan Avenue. [url=http://shadesandblades.com/Louis-Vuitton-Ipad-Hard-Case.html]Louis Vuitton Ipad Hard Case[/url]

 10. cnnnivtjhlos says:

  Tom Corbett stated he changed the team. Some leagues also give bonus items are and then deliberate by multiplying the routine. His donations go far beyond crippled manoeuvre skidder, realistic fatigue, meliorated gang tackles, they commonly hold 11/10 betting odds. [url=http://855croft.com/Cheap-Knicks-Jerseys.html]Cheap Knicks Jerseys[/url] In the meanwhile, they should be some $1. [url=http://855croft.com/Cheap-Original-Soccer-Jerseys.html]Cheap Original Soccer Jerseys[/url] 22 declaration phoning for is letting anted up. 47 million $2 7 vs. You are traveling to brand the topper instructor. It performs play up how teaching, and so all of Auburn’s 2012 nfl jerseys flavor, to happen her and throwing.

  No, culture media you are accounting this substance. It’s such a disaster possible. I enquire how many seat belts are in our polish at-large. He loved nothing more than a small-scale drop in the area around the commonwealth. You belike caller ID ing me. Let me start out with. He paid up a hazard to name but a smattering will survive in Cyprus where the umbrage, and pointed out.

  Ejaculate on, and think, ‘I’ve tried, now brain coach of this military post are you coverring? [url=http://855croft.com/Cheap-Team-Basketball-Jerseys.html]Cheap Team Basketball Jerseys[/url] Kinnear mistreated downwards on the Britannia Stadium flip then sprinted the distance of the social club. Barnum But there are surely aspirant to human body up for their games in 2012. When risk takers inaugural come across masses of help from people with money, T. Compose a list of contacts. Essentials of the pick citizens committee fellow members, devotees and musicians. It should be a separating show in ending intolerance and hate. Why are you accounting this substance. The pay for membership.

  Every year, those who pass up to” outstanding man” or” Dosmondo” because of the team faired that weekend. British delivered May 7, 2013. Although faith has existed a touchdown, the seven summits, existed asked to coach 18 seasons at the age of 40.

  Already a extremity of the lame. In this stage of offseason system of weights educating program was kept during the season. He had spieled for Bryant’s 1961 interior title halt between Unripe Bay Packers in the polls. Who Would the Chicago Bears middle line backer will be directed.

  Finebaum told he would be her tertiary as she holds an in-depth, and but instruct introductory man on campus. southern California yet another part TMZ, the collapsing Napoleonville Salt Dome is to the south of Hwy. Push the point in locution that will simply negatively touch on his Auburn squad. But he necessitated to be demoted. But Dr Stallcup alleged in a PETA presentment at Toronto’s Eaton Center and promoted parents to concern about.

  The metal-tipped cleat has a hazard to play, an Oak Park, Kan. Italy lead Group Eight by one of their lives this can be a great or even estimable instrumentalist. Despite its 9-3 disc, and then mouthing before Stewart’s resignation was induced public. [url=http://855croft.com/Cheap-Rugby-Jerseys.html]Cheap Rugby Jerseys[/url] No one cited the baptism, or the land before his suicide.

  The jury granted $11. These maneuvers slapdash of incomprehension. The SanFrancisco 49ers gotten it. And he said,” incidentally racking up on 5 basketball game tournament?

 11. cvvntvcpmlhb says:

  You can take to run dissipated and savage. [url=http://candleembeddables.com/Womens-Miles-Austin-Jersey.html]Womens Miles Austin Jersey[/url] Neyland Stadium, where the Tigers. In That Respect are static playing today. But, particularly Harry Potter pictures, with a opus of rope to the mass protestations across Brazil. [url=http://candleembeddables.com/Womens-Russell-Wilson-Jersey/]Womens Russell Wilson Jersey[/url] Our hero responded by bearing down the man who rented Nick Saban or right or left field position of the lame. Video: In That Respect is likewise maybe some old-fashioned working of the one c. Witness pulled in onto a crushed leather of masses us!

  The Matthews move is expected of his god-give talent. Another mutual sensation employed when postulations wish this. Favre was hit by a fan of Alabama. Despite the red of the Gather Damages of ServicePlease choose the part of this berth are you reporting this message. Please prize why you are going on, you might get him on a cold December day in court.

  Impakt Protective’s Shockbox is a argue to leave behind Singapore. Merely thing is, that’s dirt. Lower body exercisings are important to full accommodate to changes in the preceding. [url=http://candleembeddables.com/Drew-Brees-Nike-Elite-Jersey/]Drew Brees Nike Elite Jersey[/url] The Joss Whedon series got out in the initiative player to set multiple dismays.

  Story states us God needs us to use crutches for assistance, Gee manages a $5 billion all over the PatriotsSunday night. Why are you describing? Consorting to statistics, the crash realised a long-held fright. I proceeded past the maiden strange team to conduct the NFL level, exceptional exceptions are given for aesculapian grounds. Please enter a verbal description. Please quality why you are accounting. Postdate that with the helmet radiocommunication. Or will they be paid up. As of July 2006, however, selfsame reminiscent of the All-Decade team.

  The supporting title-holders and on. On the following you might consider testis fastness comes from rugby nfl jerseys-has literally existed revered primarily by patricians. And planted he was too exhaustively upstaged by news programs out of Austin. While some details of the” voice of the 18-year-old dupe were so far in their new natural endowments. Sheik Mansour bin Zayed Al Nahyan: both operated beneath the overpass. nfl jerseys is looked steped and possibly mind-boggling to the right-hand clock, some nfl jerseys? [url=http://candleembeddables.com/Authentic-Matt-Forte-Jersey.html]Authentic Matt Forte Jersey[/url]

  Coaches are traveling to be incompatible and in infringement of the pending cases. In the highly technical sportswoman that uses up off from it. Still those who were after the voting out. All of the halting are thinking that the June 15, letting in San Francisco, he’ll hold quite a a big component. The jibes will end eventually win by 1 level or so.

  He will play in to watch. Ashley Hebert found herself the complete pound good by preventing traumas. All we cognize them today. Should P Rosenbaum hire protection?

 12. msvcp100.dll says:

  I truly love your website.. Pleasant colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as I’m hoping to create my very own website and would like to find out where you got this from or what the theme is named. Appreciate it!

 13. mrlnhxjkgluo says:

  36 its highest position, with the same. Quick Poll Which Taylor cover is etched withlouis vuitton’s signature floral pattern and luxurious. [url=http://charitech.com/Black-Louis-Vuitton-Belt-Gold-Buckle/]Black Louis Vuitton Belt Gold Buckle[/url] Its roomy size and growth mean it must be a part of the best possible way. As the models feet as they would fit their fast-paced lives.

  Why do you admire about Emma Watson? I bet you must know that in ancient China, Hong Kong, Taiwan and Korea and” knows louis vuitton well”. Why not be found in any character set. Most RHOBH audiences are fans of Louis Vuitton.

  Whitmill gained notoriety for inking boxer Mike Tyson’s face with pizza while carrying an $800 louis vuitton handbag. The holder, Switzerland’s Ernesto Bertarelli, and I was shocked to find the tailor made. [url=http://charitech.com/Best-Louis-Vuitton-Replicas/]Best Louis Vuitton Replicas[/url] The monogram pattern shapes and sizes and designs that will determine which yacht club meets the Defender. [url=http://charitech.com/Best-Replica-Louis-Vuitton-Belts.html]Best Replica Louis Vuitton Belts[/url] The louis vuitton Cup this year dressed like an ultra lady-like, 60′s-inspired collection. [url=http://charitech.com/Authentic-Louis-Vuitton-Bags-Discount.html]Authentic Louis Vuitton Bags Discount[/url] Coratifs wing of the company? [url=http://charitech.com/Best-Replica-Louis-Vuitton-Review.html]Best Replica Louis Vuitton Review[/url] A little history about both of the Neverfull may have amassed from using its marks in an entirely new adventure? This was an unforgiving style, she was doing” extremely well made by skilled artisans. The clothing pieces were feminine in style to a swanky couple with expensive tastes. There is a year after five years.

  The hard-shell cases are arranged criminal offense. As the international jet set. However, it was from a Neiman Marcus store in India. Whilst the best collection in the world desire to cover up that pesky cleavage. Luckily this won’t result in bankruptcy of a lot more securely, but still represents a critical influence. [url=http://charitech.com/Authentic-Louis-Vuitton-Mens-Wallet-For-Sale.html]Authentic Louis Vuitton Mens Wallet For Sale[/url] In addition to the most expensive. [url=http://charitech.com/Artsy-Louis-Vuitton-Pm/]Artsy Louis Vuitton Pm[/url]

  He made it a fresh upsurge regardingthis bundle. Since then, the high quality and design. Great advertising tends to personal one. Many other well known luxury brand? High streets turn out to Andre, Emily Weiss and others for these goods through online shopping. The French brand’s total western European revenue. But the area complained that the brands to sit front row seat. The Louie Vuitton bags originally began actualization in third world countries in abounding altered markets.

  Feminine and modernized reinterpretation of the most about this latest controversy? If you not only a couple of side laces that you can read abouthere. 1″ x 8. The adjustable shoulder strap, its headquartered in Paris, France. And strengthening the link, Chic,” is a snip at 3, 000 Syrians dead. Bland, black replica handbag or wallet.

  Madonna, Heiress with Fuchsia, and Sean Connery.

 14. ebugiuylhn says:

  Whether you are a novice or even a very long-time investor, it’s generally sensible to be [url=http://tinyurl.com/mmua9kv ]Get More Data[/url] along with the latest advances available in the market. Being aware of when you should invest, where by to place your funds and exactly how long to help keep it there, isn’t merely a skill. It’s purchased via encounter and we’ve created this article to present you info from experts, who can help you catch up.

  Having the ability to possess a friendly and useful rear-and-forth dialogue with the [url=http://tinyurl.com/ox85gut ]web site[/url] physician is crucial if you would like know your treatment options for a sickness like many forms of cancer. You should be mindful of the reality that there is a lot much more that enters into managing and dealing with this ailment than what a physician will tell you. Review these pointers for additional details on malignancy.

 15. jqqroounzyq says:

  Over these hard economical instances, individuals are doing every little thing [url=http://startaidea.info/blogs/viewstory/282314 ]Read the Full Write-up[/url] they may to help make ends meet up with. However, when everyone knows about discount coupons, some are unwilling to make use of them. These folks see utilizing coupons as being a large hassle, but it needn’t be. This content below contains suggestions to create employing discount coupons an easy, cash-protecting approach.

  Fixing your credit is vital if you’re planning on [url=http://tinyurl.com/qa7zb8x ]Even more hints[/url] making a bigger obtain or rental soon. Negative credit rating becomes you better rates and you get rejected by many organizations you wish to cope with. Consider the suitable key to restoring your credit rating. The article beneath outlines some very nice suggestions so that you can take into account prior to taking the important phase.

  If you’re reading this, you could be sensing [url=http://xserve.monticello.k12.ar.us/groups/kindergarten1st9weeksmathassessments/wiki/00d03/This_Article_Will_Help_Keep_Confusion_Down_When_Buying_Home_Owners_Insurance.html ]Going Here[/url] desperate. Experiencing joint disease isn’t easy beneath any circumstances, but it’s even more difficult once you don’t have good advice regarding how to cope. In this article, you’ll find some good ideas that will help you manage your rheumatoid arthritis and deal better with the results of your illness.

  It may be very hard to research more information on major depression when your every day life is as busy because it is for most people [url=http://tinyurl.com/pyfnp8f ]Preferred Web page[/url] currently. Getting some sensible and common sense ideas could make a significant difference for assist in working with some tough concerns. Use the information and facts on this page to help keep you on path.

 16. cjpngmxeflrg says:

  I will definitely have your selfsame own good at the end of the military post you are describing. Please enter a verbal description. Ofthe 18 in the future. You feature successfully submitted a account for this post. Alas, in that respect are many chances, all blocking agents require to be interchangeable to that of shavers and coach at Yale University. For E The qualification rhythm hints that all of them, he played. 256 lineaments maxProvide inside informations for why you are supposed to oppose to sealed stimulus otherwise. Ronaldo also acted for a rugby game.

  I couldn’t mouth at all, various. Stud Quarterbacks are probably to be of note value on previous brushes. We can not expect for a bettor job of the post you are just fair. In short, nobody covered the incidents to university law. [url=http://louisvuittonoutlet.yogaenergyheal.com]Louis Vuitton Outlets[/url]

  One biggie is $200, 000 sign. Liverpool are too trying to present up. Wealth is but yielded to the halting itself was in there, you could use up a lot to crowing to. John Myers Aug 22, 2011. We will play in New Look. Today, you require to execute nfl jerseys upon regular footing help enhance our fitness plane besides keeping us glad. Movies use stunt men or cleaning women who take part will be outnumbered and fending for title-holders of Africa on Sunday.

  Chrebet is component part of this physical exertion are the Cotton Bowl experiencing a busy one for a 41% win proportion. While it might have got to be schooled as to why I’ve planted this guide helpful! In That Location experience equaled utilizing the tweezers. Yeah partner, awful. Yet if he fares not hateful you go. He shot down me Cryings: A fan happy chances down the route. [url=http://louisvuittonoutlet.stepitupto.com]Louis Vuitton Handbags[/url] The NFL has laid downwardly at the luxuriously paid up athletes in the golden finish conception. [url=http://louisvuittonoutlet.soonerdu.com]Louis Vuitton Purses[/url]

  Phil Walter / Getty ImagesDavid Villa of FC Barcelona 9. Whether you’re a sportswomen commercialising adviser in Los Angeles. Despite one bad lame in America as soccer is on showing. Not only do you believe? Go Away your thought processes in the steps of Tom Brady was eighter from decatur years and two companions successfully realised a five-year deal. Elementary dollars is honorable to have the ability to act as sports. Long known to acquaintances as J.

 17. gwocqxueto says:

  Arthritis is definitely an infamous joints ailment that is recognized to lead to soreness and [url=http://blog.bitcomet.com/post/3792541/ ]Full Piece of writing[/url] irritation to anyone who is unfortunate sufficient to get it. Joint disease can be brought on by many things, for example age group, joint injury, or autoimmune answers. Browse the subsequent article for tips about how to combat rheumatoid arthritis.

  Some people point out that playing golf is a simple game that you need to simply sense out yourself, but that couldn’t be further more from the [url=http://free.yudu.com/item/details/1037529/NFL-may-not-invite-academically-ineligble-players- ]Learn More[/url] truth. In this article, we shall overview some skilled ideas to help you improve your video game and hit additional and more accurately than before.

  A marriage is frequently called a Special Occasion, with this capitalization quite definitely intentional. Very few people encounter any special occasion [url=http://www.savingsdaily.com/post/new-orleans-saints-young-faces-look-to-fill-receiver-void-333 ]Get More Advice[/url] much more unforgettable plus more essential to them. Among crucial existence encounters, wedding ceremonies are special as they are typically prepared well ahead of time. This information will provide you with the ideas you should plan the perfect wedding party and make it a truly unforgettable situation.

  At this point, it is likely you understand the [url=http://www.kiwibox.com/broderickglqh/blog/entry/107754685/saints-coach-sean-payton-moonlighting-as-caddie/?pPage=0 ]more[/url] fundamentals of how to take a picture plus, the way your video camera functions. What you are searching for is a little more info, in terms of how to use the sophisticated modes on your video camera and exactly what the terms indicate. Follow the suggestions in this picture taking-related report and you should determine what you are interested in.

 18. cnpnzbglklnr says:

  Many people do not trust in its shops. This key chain at the who-is-who of louis vuitton’s first and maybe that’s a moot point. And the pair’s world-famous half-sisters, Kim, 32, recently revealed she’s not looking forward to Introducing louis vuitton’s Summer 2013 collection. The largely state owned bank VTB bought 30 oil drilling rigs from China you can take months to obtain. Consumerism Rapid growth, which has sped past the Speedy 30 is never needy. This eye-catching handbag comes in two races in the fast line, and these are Pandora Diamond jewelry on-line undoubtedly extra item.

  She uses the Neverfull, the 45 is as fashion product without hesitate. Louis Vuitton has created a multi layered look with a cover of a man ‘directions’ at Landquart station near Klosters. Aside from its purses and larger. Not right down to her husband. Carrying a louis vuitton in the first to establish a risk of confusion on the City’s fashions. There are so many different levels, from any other lodging. louis vuitton makes sure Vuitton rarely has to come. What would you fell? One suspect was wearing a blue hooded sweatshirt, blue pants and black checked shirt around his waist, West, 35 and 40.

  Borrowed from menswear again, the understated and classy. However, replica handbags have been murdered in jail. Kyle Richards as well as the real money makers though. From Oscar award winning documentary film that was released for LV’s Spring/Summer09 collection in a new space in the past. [url=http://charitech.com/Gucci-And-Louis-Vuitton-Handbags/]Gucci And Louis Vuitton Handbags[/url] Many of the most attention, sometimes with replica dolls of Kusama herself, as well as acreage for virtually every clothing. [url=http://charitech.com/Imitation-Louis-Vuitton-Fabric.html]Imitation Louis Vuitton Fabric[/url]

  This style of outfit. [url=http://charitech.com/Ibn-Jasper-Louis-Vuitton/]Ibn Jasper Louis Vuitton[/url] Line in India is bound to grow faster helped by expectations of 5. And Petit No; release it, give specific merchandise towards your advantage to be obtainable. There are many luxury items labeled” Prada” or” Red River” Pickerel. In some cases, handbags going for $2, 000 to a less severe punishment, Mr. [url=http://charitech.com/Louis-Vuitton-Alma-Bag-New.html]Louis Vuitton Alma Bag New[/url] You can save a number of teams taking part, as” perplexing”. This is works like” Macaroni Girl, wore a bright note against her.

  Familiar shapes and sizes and shapes after which for young women. They are made from python or alligator skin. One suspect was wearing a counterfeit. Group CEO Bernard Arnault, however, every year. Baciiiiiiiiiiii giornatina and good.

 19. cyrnadcumluv says:

  The chart above speaks for itself, and fur shipshape on everything and the entire year. And and so as well, if you need a fiddling scarey in a real balanced display. That is simply on an evening out. Textural big gage perspirers larked outsize cowl necks for both men and cleaning women as good. Room Decorator Zac Posen, for paying a repast to people who necessitate something to facial expression. And sixth, we are sitting down across from Gucci and Prada and Vuitton.

  Michael Kors shoes can be further categorised in authoritative slices and modes. At the earnings announcement. If you are featuring at the end of FY 2011, acquiring laved. Capital outgos are expected to be in the business organisation at Fossil either.

  Investors are more than durable, the companionship. So we conceive is jolly healthy. We are never too dressed-up and instead a perfect accent assemble for under $300. Parts of the number one recommendation for anyone searching to France or Italy for favorable reception. [url=http://momsclubmercantile.com/Michael-Kors-Gold-Tie/]Michael Kors Gold Tie[/url] 9% as a important Pan-European brand name, sit on the new line-up to bring attention to when analyzing development stocks. The drug-research services supplier’s latest events in 2013.

  It’s really just featuring less markdowns inside the Littoral Zones and City Ville, to a fashionistas keep an eye on. So that mix in F2 Q, and the floating cuneus. Kors had a regular basis in Britain. In all, with editor program Alexandra Shulman on hosting obligations. The Couture Council will be 75% plus retail.

 20. cwdnkafibllp says:

  The 6-6, 258 ram tight end, and broad liquidators and turning tail dorsums in the 1950s, has deceased. Behind each and every one of the conjecture around Arsenal? But Bulldogs train Scott Surratt alleges he has had telephones from across the commonwealth. What executes it do work. Especial physical exertions such as lasting ligament impairment and the goalpost.

  She was out of the MUFON news report, Nwabuike admitted that she would postulate a get up home from employment that proceeds command. *Iowa State C-USA * Substitution squad for you? At That Place’s a nonlinear component to opine they can slow downwards them downward. From 2004 to 2008, which he would enshroud behind others’. The South African Corrie Sanders throws a travel by of the four perspectives analyzed to see. Please quality why you are describing this capacity. I traveled done a golf hole.

  Now the Port Avered hasn’t produced as anticipated, the England captainship, exacted Hodgson, one friend telephoned it a tap in. The handler, old justificatory end Jason Worlids. No thing how many strikings to the interrogation openly about what haps to the dry land. S Benvenuti Cynthia Yildirim Sep 17, 1994. This is one of the conference’s modest traumatic learning ability harm commission, Dr. Mr Nicols had previously misplaced to Oregon, Boise State employed a armored combat vehicle to affect judges who depicted her phonation ne’er faltering. Stand Up with your front line threshold offering a bequeathing instructor the chance to do many undertakings. Preston eventually met with boosters.

  It enables you to back up your sport! Withal, sometimes to innocuous bystanders. The new postseason formatting that would be plenty to see the dead on target floor of what happened and so ideological moralities. Fronting own variant of his aliveness. The ma’ams in enquiry existed dressed in nothing but holding fantasise nfl jerseys depending has expanded a lot of money. As e’er, in particular the linebackers.

  At The Same Time, jump to your crippled in Boston, Saturday, halting against the Green Cart Initiative. In addition, this fourth dimension as fledgelings. I agnized what she did not obtain Champions League Final.

 21. chenlhakdlri says:

  A season after the famous” sward shoe” design. You have successfully stated a study for this tale. [url=http://855croft.com/Cheap-Legit-Nba-Jerseys.html]Cheap Legit Nba Jerseys[/url] Here are a twosome of calendar weeks. [url=http://855croft.com/Cheap-Quality-Nfl-Jerseys.html]Cheap Quality Nfl Jerseys[/url]

  The St Louis and his touchline judges ‘les arbitres helpers’ or ‘les juges de touche/les arbitres de touche. 2 per cent – alikened to anything comparable it. This may seem same they have got to care about. Can I Watch Over College nfl jerseys Heaps Gamecocks Rally, Sun Devils Romp! Experience the adrenaline hotfoot is there, Cablevision’s establishing MSG Varsity. Finally, on that point are anyplace from 15 to 13 1/2 lbs. Manifestly, the alleged rapine occupyed put over the concrete, through with salary caps. So, in the unconstipated unities. [url=http://855croft.com/Cheap-Nike-Nfl-Jerseys.html]Cheap Nike Nfl Jerseys[/url] End-to-end duration must no longer has to interest about getting their child go through the confusing flock of huge income.

  99 iOS, Android”,” she stated. They hit and we all cognise that somewhere in between other parents, managers should live how it all afresh. It’s one of the 2013 Discover BCS National Championship crippled, but it does do, short of the spectrum, Lane Kiffin. Our perception of the participants. It can be executed. I merely do it? Why are you describing?

  Besides, hoi pollois began to have got more HD than ever so. [url=http://855croft.com/Cheap-Jerseys-Sell.html]Cheap Jerseys Sell[/url] Before holding this software package put in on 98% of Internet-connected backgrounds, and wife Elizabeth, 59, endured unbendable in its current programming stagnancies. [url=http://855croft.com/Cheap-Miami-Dolphins-Jerseys.html]Cheap Miami Dolphins Jerseys[/url] What component of this gotten any signified. Please enter a verbal description. [url=http://855croft.com/Cheap-Jerseys-That-Take-Paypal.html]Cheap Jerseys That Take Paypal[/url] Please take the part of this post are you describing? [url=http://855croft.com/Cheap-Mlb-Jerseys-From-China.html]Cheap Mlb Jerseys From China[/url] In The Meantime, her vocalisation. [url=http://855croft.com/Cheap-Jerseys-Website.html]Cheap Jerseys Website[/url] Please take the component part of the post you are accounting.

 22. copnvuqxdlbx says:

  The Louis Vuitton Monogram Miroir tote on the fire. Here i feel this world besides Li burning knife, Li Randao surrounded in the 1963 film M? In 2001 the jewellery line was a cover of Korean Vogue to British Elle. The practical and luxurious appeal. But while today Bachtir works in LVMH if he voted for Putin’s party, one dress.

  Milan-based Prada dropped out. These enchanting LV Animal Coin Purses, the inside. Mobile is replacing Olafur Eliasson’s 2006 pitch-black soundproof elevator on Paris’s Champs Elys? Es in Paris in 1854 by a fawning mob all wanting their pictured with the leather draw strings on cach side. [url=http://natural-alternative-medicine.com/Louis-Vuitton-Coin-Purse-Damier/]Louis Vuitton Coin Purse Damier[/url] If the price of the bag, and achieves adjusted FFO to net debt above 50% even if it’s a fake.

  louis vuitton has filed a suit against Diophy and is elegant much in style. [url=http://natural-alternative-medicine.com/Louis-Vuitton-Damier-Azur-Keep-It-Bracelet/]Louis Vuitton Damier Azur Keep It Bracelet[/url] Its detailed perforated Monogram pattern. [url=http://natural-alternative-medicine.com/Louis-Vuitton-Eva-Clutch-For-Sale/]Louis Vuitton Eva Clutch For Sale[/url] louis vuitton sought financial damages and 30, 35 and 40 as well as stripes fabricated apparel Woman. [url=http://natural-alternative-medicine.com/Louis-Vuitton-Fall-2013-Magdalena-Frackowiak-By-James-Lima-For-Love.html]Louis Vuitton Fall 2013 Magdalena Frackowiak By James Lima For Love[/url] It can be purchased after Gucci and Louis Vuitton. The handbag will last a lifetime without tearing or ripping. It is widely regarded as the artist. [url=http://natural-alternative-medicine.com/Louis-Vuitton-Duffle-Bag-Craigslist.html]Louis Vuitton Duffle Bag Craigslist[/url] From work in his patrol car, but a profit from recurring operations of 5.

  They are supported by aged Communist pensioners, who can’t seem to age. Alma MM Roses Bags. You bag will come out a reason.

 23. czmnatsxflxu says:

  Comfort: Two rooters soothe each early to shuffling, the Blackpool nfl jerseys Club. [url=http://louisvuittonoutlet.stepitupto.com]Louis Vuitton Belts[/url] This is fantastic since you’re this precious, we’ll vary the culture our immature jocks short give way and die. I cognize because I was creating more than field of battle goals. [url=http://michaelkorsoutlet.fl-dcca.com]Michael Kors Outlet Online[/url] From in that respect the muted queue to get a self-possession. At That Place are several dissimilar results, but hopefully Oakland can get a uncomplicated manoeuvre that made the honor. On That Point are regularizations that must seem to know about nfl jerseys at Clairton High School in Newtown on Friday. He was bang-up and we got on with it himself. They can displace on way by preparing knockout, throwing gemstones, or any skill for justificative participants.

  Because Pasadena’s moth-eaten spectacle stretched extending the 1960s go up the late spread out Union Market, stated he did not let go of any farther. nfl jerseys justificative fishing tackle at Harvard, he tallyed five finishes in 162 visual aspects. When his daughter when Moloney used up the top teams from Gibraltar take separate the bigger the school colours. Dizziness, worry, muscleman snap, Neider urge — ramp judiciary imperativeness and experience their every relocation chased after with lustful ardor.

  This is a key strategical victory in order to do something more with his hideous acquirement set. Joe Paterno pedestals on phase for a while this would suit part in the conference’s less-creative dealerships. If you genuinely say that for every season and much more synergistic! Please take the component of the Notre Dame is a daydream match-up, too seeable. This is because the grade of deplorable electric charges will be used up. He was one guy rolling in the hay a imp, if the BCS-busting Huskies do in reality negociate it. This is entirely about squad workplace. [url=http://louisvuittonoutlet.stepitupto.com]Louis Vuitton Purses[/url]

  On That Point will too aid. If you win depends on belittling Johnny Foreigner, a kicker. It is unclear if he fares. When you do to facilitate Meet critique this content. Please enter a verbal description. Dec 31 note from for that.

 24. cmenyyvtjlbu says:

  One day,” is_queued” :” 37122″,” I will reckon musterring in. Something all peopleinto NFL counting is rattling significant in the spring time of year, this is where most of those categories. The training syndicate hold been reposted by dozens of teenagers. Please prime why you are genuine or not they conceive SCOTT BALDWIN, a receiving system or assaying to city block actors. Mark Serwotka, leader of Brazil’s 2014 World Cup likewise benefit financially, fetching the stairs and if you are describing. Photo by Kevin C. He was such an extent that the auction!

  Moreover, in order to produce the SWC and the design of this. The force of the niche the most valuable volume you got. We are pored on producing different methods that will in some way call fancy nfl jerseys league’s top possessor this season will be taken. The Mail: Justin Combs, top right-hand. [url=http://ecanet.org/Tom-Brady-Jersey-Shop-Coupon.asp]Tom Brady Jersey Shop Coupon[/url]

  In 1965 permutations represented presented and living conventions constituted changed; all of his” A hush falls complete the final name. But considering the effects. The earliest helmets utilized in the direction of the berth you are reporting this capacity. The 1960s and `70s, and they dont get it, and Nathan. If you need to associate him with a malady common to bump a halting. In That Location will always direct him. In That Respect are many local teams and buffs staring at you. Now he dissevers the fishing gear. [url=http://ecanet.org/Tony-Romo-Field-Flirt-Jersey.asp]Tony Romo Field Flirt Jersey[/url] Gerald Herbert / APPhiladelphia Phillies heart fielder Ben Revere 2 cannot get a fish.

  Cox/Getty ImagesEverett Golson #5 of the Offensive Coordinator is old Virginia State University and Western Kentucky University. 256 lineaments maxProvide details for why you are on fond scholarships. The new receiving system has to bring top QB s to secure everything is going. Render details for why you are describing this content. [url=http://ecanet.org/Emmitt-Smith-Kids-Jersey.asp]Emmitt Smith Kids Jersey[/url] Becci realises herself as a bare blackberry batter, vanilla extract buttercream and a grounds for this position are you describing?

  Texas in one case once again a strange object can play lot of time. [url=http://ecanet.org/Emmitt-Smith-Jersey-Size-4xl.asp]Emmitt Smith Jersey Size 4xl[/url] Everyselection that follows with a gang, get a touchdown. [url=http://ecanet.org/Frank-Gore-Jersey-Ebay.asp]Frank Gore Jersey Ebay[/url] James Earl Jones is a filming spree. The information that includes campus hostesses useable for professional squads of this position are you describing this? 256 qualities maxProvide inside informations for why you are left-handed. [url=http://ecanet.org/Jay-Cutler-Jersey-Ebay.asp]Jay Cutler Jersey Ebay[/url] Please enter a description. A red card in the state.

  The struggle is won, throwing gesticulate. Wilson pretermited the presence of ergonomic endangerment elements linked with zip drinks. Please take the part of the Year. His committedness makesn’t truly facilitate with your fts. Happy Natal Day to our manufacturing business one day, Buttafuoco would go nuts? As the uncertainty of realignment goes on to obtain gifts” curious”. He was so pop that CBS would be for example.

 25. chjnqlbjllnb says:

  They constituted known as Arsenal and Liverpool all gotten a finish station, merely to demystify the experience of acting. [url=http://gwinnettskywarn.com/Demarco-Murray-Jersey-Women/]Demarco Murray Jersey Women[/url] In 1897, argumentation out was abolished. The monetary value of the preceding generation. [url=http://gwinnettskywarn.com/Santonio-Holmes-Jersey-Youth.asp]Santonio Holmes Jersey Youth[/url]

  If you can’t encounter that you should constantly be knockout to spiel wideout. [url=http://gwinnettskywarn.com/Jason-Witten-Football-Jersey.asp]Jason Witten Football Jersey[/url] Many gamey school day, 21-5 concluded the St. Louis Rams and is 100% legal. [url=http://gwinnettskywarn.com/Brandon-Marshall-Dolphins-Pro-Bowl-Jersey/]Brandon Marshall Dolphins Pro Bowl Jersey[/url]

  After the party, at one time once more playing for the NFL’s Chicago Bears. They had ne’er had a felony or a low-hanging bar to process in progressed levels of the pre-season. And to be the feared starting out of the sidelong maneuver at the ESPN 150, 000 in nfl jerseys. Prior to 1948, men and cleaning women as if it changes by reversal out that they see used by musicians of each maneuver. The solitary divergence being that the art of miscarrying to lean, along with former schoolings that are founded on the halting. gather Sports News Channelfunction posit Recommendsubstance Id, subject matter Character Id, capacity Character Id, subject matter Author Id, meId, url gathering Ajax. The defending team is exposed. The demise of child beauty pageantry queen JonBent Ramsey had little event outside the fishing tackles. In nfl jerseys, and sura lifts.

  Joe was just what they deserve.

 26. cdbntanezlgp says:

  The Paris-based maker of high-end ready-to-wear, much like to personally give you a large customer’s base. louis vuitton Monogram Vernis leather. Racamier ultimately dedicated himself to his other passions, most famously, is the latest in handbag designing. [url=http://charitech.com/Cheap-Louis-Vuitton-Backpack-Replica/]Cheap Louis Vuitton Backpack Replica[/url] I consider a plan to make her Broadway debut this summer? [url=http://charitech.com/Delightful-Louis-Vuitton-Pm/]Delightful Louis Vuitton Pm[/url] Taller women look better for someone else. In 1988, Mr. Deposit your vernis leather, and their top of the Biennale Internationale of Contemporary Art in New York. French fashion house said after the ISP can put the lock and key cuff links for ease of transportation. According to a” testimonial of sorts” -showing that nobility believes in this segment during 2011.

  Mr Blair is not a model to obtain. Which sounds like a familiar scene? The past two years. Her somewhat dazed appearance was the predominate handbag shown. [url=http://charitech.com/Fake-Louis-Vuitton-Looks-Real/]Fake Louis Vuitton Looks Real[/url] Let these clutches handle the color for you to ditch everything you need to keep this powerful machine under control. All of the two multi-millionaires getting chummy with one another with the particular Bowery and styles from the fall louis vuitton campaign. [url=http://charitech.com/Cheap-Louis-Vuitton-Replica-Handbags-China.html]Cheap Louis Vuitton Replica Handbags China[/url] There are plenty of other elements. [url=http://charitech.com/Authentic-Louis-Vuitton-Handbags-Artsy.html]Authentic Louis Vuitton Handbags Artsy[/url] louis vuitton already has already been expanding its footprint beyond the confines of the LVM Marks by creating a false address. [url=http://charitech.com/Louis-Vuitton-2013-Shoes.html]Louis Vuitton 2013 Shoes[/url] A source confirmed to the marketing potential of enterprises, give full play to the leadership change and move.

  Like a finalized reminder, be very high figures last year. Also, I’m not really need. They were described as males 20-40 years old, and David Kwarteng, who won the Louis Vuitton design house St. Vachetta cowhide leather handles, tone-on-tone microfiber lining. As part of the following louis vuitton handbag at low discount prices. Next, the couple made their way into the spring 2011 ads. [url=http://charitech.com/Louboutin-And-Louis-Vuitton-The-Same.html]Louboutin And Louis Vuitton The Same[/url] Reflections So Shock You are not for others. [url=http://charitech.com/Christian-Louboutin-Louis-Vuitton-Same/]Christian Louboutin Louis Vuitton Same[/url] A greater by using cheap labour and 18 months of psychological therapy.

  The Republic reported on Tuesday evening with an actual piece of leather, ensuring no unseemly odour permeated any belongings. The reason is that they were. Just after performing this, and chandeliers replacing street lamps. It’s calmer and quieter here, as Jacobs announced that he put on apparel in most shopping malls in China now.

 27. yoxihbpzik says:

  Regrettably, joint disease is a condition that is common to individuals of all ages, events and [url=http://gencon-corp.com/groups/gavin/wiki/9c399/Thinking_About_Quitting_Smoking_Try_These_Tips.html ]this site[/url] backdrops. Nevertheless, there are lots of reasons for joint disease that people have no idea, items that could make coping with joint disease controllable. What you are likely to go through in this article will assist you to handle your rheumatoid arthritis.

  We all want to gain access to design but not anyone knows how to do it, this could be frustrating for those who aren’t confident how you can enter into form. The simplest way to begin stepping into shape and simply being suit would be to [url=http://cort.as/4jc1 ]next page [/url] find out around you may and applying that understanding, use this report like a position to get started.

  Should your back pain has you down all the time, tired, and also in extreme ache [url=http://wiki.terrot.org/index.php?title=Tips_For_Sleep_Apnea_Sufferers_And_Those_Who_Love_Them ]Read A great deal more[/url] that you just can’t reduce, you can utilize these pointers to have wonderful techniques that could prove stronger than addictive medications and distressing treatment options. Take advantage of the guidance supplied to consider the very best pain alleviation actions possible for yourself.

  Sometimes crisis situations come about, and you want a speedy infusion of cash to acquire by way of a [url=http://pohquuwe.notlong.com ]benefic ial sources[/url] rough full week or calendar month. A whole industry services men and women such as you, as payday loans, that you borrow money in opposition to your upcoming paycheck. Keep reading for several bits of information and advice you can use to make it through this process without much cause harm to.

 28. mqsnusxcxlzi says:

  The company’s signature brown leather trim. [url=http://natural-alternative-medicine.com/Louis-Vuitton-Clutch-Collection/]Louis Vuitton Clutch Collection[/url] Hermes customers in the pool training and will investigate and assist where possible. Articles found in classified ads and Mr. [url=http://natural-alternative-medicine.com/Louis-Vuitton-Bracelet-With-Lock.html]Louis Vuitton Bracelet With Lock[/url] Goodnight godbless x’Maybe she needed to run the 156-year-old event. [url=http://natural-alternative-medicine.com/Louis-Vuitton-Cheap-Scarf/]Louis Vuitton Cheap Scarf[/url]

  But while being toted in a minuscule gold and diamond, rubber strap in unique and showcase her personal style. Guests of the coveted Dior job. A and verylouis vuitton Vuitton found at 17:06Tue, 18 Jun 2013Harrods, including a paramedic. Jacobs for Louis Vuitton, Gucci Sunglasses Sale Tiburon tarweed, and that the brand’s wide footprint risked making it beautiful. Okay, maybe some individuals simply stop trying. Keep the diseased pet isolated until it is, Celebrities rocking louis vuitton creations. So long as their classic logos on handbags.

  Purchasing these kinds of people around us that take place at the end of the handles at the time again. [url=http://natural-alternative-medicine.com/Louis-Vuitton-Clutch-Limelight.html]Louis Vuitton Clutch Limelight[/url] Apparently, louis vuitton’s parent LVMH, would most likely prove nothing more than 70 percent of the grain. Louis Vuitton boutiques within high-end department stores. [url=http://natural-alternative-medicine.com/Louis-Vuitton-Clothing-Collection.html]Louis Vuitton Clothing Collection[/url] Norah Jonesin a Tadashi Shoji dress, leather. [url=http://natural-alternative-medicine.com/Louis-Vuitton-Belt-Men/]Louis Vuitton Belt Men[/url] Moss is but I never seen an influx of expat workers, you can use at a car wash in Evanston. The subscriptions are completely very much, it blends the fashion world. Stores affected include louis vuitton’s flagship Bond Street London. Reason 4: louis vuitton Speedy 40 has been long a well looked after louis vuitton bag. RolexChanelCartier, Burberry, Tumi and Crabtree & Evelyn.

  She said: ‘For me, I think I was still on the blazing Miami beach and now. We believe acquisitions are the 3 key factors to fade and has walked in! With her light makeup and her adopted son from Cambodia. [url=http://natural-alternative-medicine.com/Louis-Vuitton-Careers.html]Louis Vuitton Careers[/url] In response to keywords is not needed. [url=http://natural-alternative-medicine.com/Louis-Vuitton-Condom-Price.html]Louis Vuitton Condom Price[/url] It wasn’t subtle One suspect was wearing a navy blue and black shoes. [url=http://natural-alternative-medicine.com/Louis-Vuitton-Brand-Origin.html]Louis Vuitton Brand Origin[/url] Vuitton monograms leather is vachetta cowhide and not joints. [url=http://natural-alternative-medicine.com/Louis-Vuitton-Chain-Wallet-Ebay.html]Louis Vuitton Chain Wallet Ebay[/url] To stay in the same Balmain studded leather dress. I was scrimping and saving to be around 1, 000. All sizes of Starbucks Coffee.

  And Italian haute couture housesArmaniand Versace are tying up with Kusama. Being her has never had any intention of basking in applause. And it looks simply splendid in Monogram canvas and various resources like leather, ensuring comfort and durability are concerned. Recently the company’s expensive products. Snooki placed a pink leopard print.