นที พานิชชีวะ และ คล้ายเดือน พานิชชีวะ

IMG_4412

นที พานิชชีวะ และ คล้ายเดือน พานิชชีวะ รับรางวัลระฆังทอง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นและสาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น นักธุรกิจและบุคคล จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)

ฤทัยรัตน์ เกียรติโพธา (เซี้ยม)
canpictures.zeam@gmail.com

Related contents:

You may also like...