ธรรมะวันพระ “พ่อแม่ผู้ปลูกลูก”

baby_plant

เนื่องในวันนี้เป็นวันพระ จึงขอหยิบเอาเทศนาธรรมของพระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือที่ชาวไทยบ้านเรารู้จักในนาม “หลวงพ่อจรัญ แห่งวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี”

“…โบราณท่านว่าไว้ รักลูกคิดปลูกฝังให้ลูกตั้งตนฝึกรักศึกษา ให้ลูกได้ดีมีปัญญา มีวิชา ให้ลูกตั้งตนเป็นคนดี ต้นไม้ต้องปลูกแต่เล็กๆ โตแล้วแย่มาก ปลูกไม่ขึ้น ทีนี้ต้องอธิบายก่อนว่าก่อนปลูกต้องมีสติ เพราะว่าปลูกถี่มันขึ้นถี่ ปลูกห่างมันขึ้นห่าง พ่อแม่สมัยนี้ไม่มีเวลาใกล้ชิดลูก เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันหมดไปกับการทำธุรกิจ หาทรัพย์สินเงินทองมาปรนเปรอความสุขให้ลูกหลาน เสาะหาสิ่งของที่จะสนองความต้องการลูกเพื่อความสุขสบาย บ้างก็หาหนังไม่เหมาะแก่วัยให้ลูกดูทั้งที่ลูกยังอยู่ในวียศึกษา เมื่ออนาคตภายหน้าลูกไม่ดีขึ้นมาอย่าไปด่าลูกนะ เพราะพ่อแม่เป็นคนก่อสร้างปลูกนิสัยลูก โยที่ไม่ได้ให้ความอบอุ่นและไม่เคยแนะแนวแก่ลูก

อีกสิ่งหนึ่งที่อาตมาจะกล่าวคือโรคของคนสมัยใหม่นี้คือ “โรคปัดสวะให้พ้นตัว” คือในบรรดาคนที่ไม่เจริญ ไม่มีความก้าวหน้า มักจะมีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือ “ชอบแก้ตัว” ซึ่งมีอยู่ 5 ประการได้แก่ อ้างว่าสุขภาพไม่ดี, อ้างว่าสมองไม่ดี ถือว่าเป็นการดูถูกตนเอง อย่างไม่น่าอภัย แต่คนส่วนใหญ่ก็นิยม เพราะง่ายดี ไม่ต้องรับผิดชอบอันใด, อ้างว่าอายุน้อยเกินไป หรือ อายุมากเกินแกง เพื่อจะได้ไม่ต้องพยายามทำงาน, อ้างว่าโชคไม่ดี เพื่อตนเองจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบ และโยนความผิดให้กับโชควาสนาไป สุดท้ายคืออ้างว่าไม่มีเส้นไม่มีสาย ทำให้แพ้ตั้งแต่ยกแรก ท้อแท้ ไม่มีความพยายามที่จะต่อสู้ ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้เองหากผู้ใดทำอยุ่ทางเสื่อมของชีวิตนั้นอยู่ข้างหน้านี้แล้ว

ผู้ที่มุ่งหวังความก้าวหน้า ก็ควรหมั่นสำรวจตรวจสอบตัวเองว่า มีเชื้อโรคดังกล่าวอยู่กับตัวหรือไม่ หากพบแล้วก็อย่าชะล่าใจ ควรจะรีบกำจัดเสีย มิเช่นนั้นแล้วเราก็จะพ่ายแพ้มัน…”

graduation

http://www.andy-gibson.co.uk/wp-content/uploads/2009/07/computinggrad2009_50_9288.jpg

Related contents:

You may also like...