ชาติพร อัสสรัตน์

Goal Of An Educator

สุภาพบุรุษวัย 29 ปี ผู้นี้มีหลายบทบาทซึ่งเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องล่าสุด ชาติพร อัสสรัตน์ คือหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติไอวี่ บาวนด์ (IVY BOUND) ร่วมกับพี่สาวและน้องสาวซึ่งร่ำเรียนทางด้านการศึกษาโดยตรง เพราะการศึกษาคือรากฐานการพัฒนาชาติ จึงไม่น่าแปลกใจที่โรงเรียนมาตรฐานสากลจะผลิตหน่ออ่อนอันเปี่ยมคุณภาพสู่สังคม

“ครอบครัวของคุณพ่อ-คุณแม่ สืบเชื้อสายมาจากตระกูลเก่าแก่ ซึ่งประกอบคุณงามความดี ต่อประเทศชาติ เมื่อตอนยังเด็กผมมีโอกาสใกล้ชิด คุณชวด-พลเอกหลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร) อดีตสมุหราชองครักษ์และองคมนตรี ท่านได้ถวายงานเป็นราชองครักษ์ประจำองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วัยหนุ่ม คุณชวดท่านจะสั่งสอนอยู่เสมอให้ลูกหลานมีความภูมิใจในความเป็นไทยและสำนึกในพระบารมีปกเกล้าฯ จากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และให้พวกเราทุกคนถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อย่างแน่นแฟ้นไม่เสื่อมคลาย”

“เราพี่น้อง 3 คนถูกส่งไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กอายุประมาณ 13 – 14 ปี ไปเรียนตั้งแต่เกรด 9 เพราะคุณพ่อคุณแม่อยากให้เราได้รับประสบการณ์ที่กว้างไกลให้เรียนรู้และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผมจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์จากวิลเลียมส์ คอลเลจ และปริญญาโทบริหารงานภาครัฐจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย”

“ครอบครัวของเรามีความตั้งใจที่จะเปิดโรงเรียน พี่สาวและน้องสาวของผมก็เรียนจบทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เราหวังที่จะสร้างโรงเรียนของเราให้มีรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสอนแนวใหม่ เพื่อเด็กจะได้มีพัฒนาการให้ทันกับโลกสมัยใหม่ และเน้นไม่ให้หลงลืมวัฒนธรรมของไทย เราคิดว่าถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กเมื่อเขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ”

“เดิมทีเราตั้งใจจะเปิดเป็นโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Ivy Bound โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ เสริมสร้างทักษะการพูด-อ่าน-เขียน อย่างถูกต้องตามหลักสากล และต่อมาเมื่อโรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ปิดลง คุณยายหญิง-ม.ร.ว.สุมาลยมงคล โสณกุลซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เคารพ ผู้เป็นเจ้าของได้ให้คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการสอนและดูแลเด็กเล็กเข้ามาร่วมงานด้วย จึงทำให้มีการเรียนการสอนเป็นสองส่วน คืออนุบาลนานาชาติและอนุบาลไทย

“และสิ่งที่เป็นมงคลและกำลังใจคือการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานมงคลนาม ‘โรงเรียนอนุบาลอัสสรัตน์’ ลักษณะโรงเรียนจะเหมือนบ้าน ซึ่งเราคิดว่าการเริ่มต้นวัยเรียนภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นให้พร้อมที่จะใกล้ชิดธรรมชาติ ทำให้เด็กๆ มีความสุข เสริมสร้างภาวะจิตใจ เปิดรับกับการเรียนรู้ฝึกฝนอย่างเต็มที่”

Related contents:

You may also like...