พลพีร์ สุวรรณฉวี

พลพีร์ สุวรรณฉวี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 6 พรรคเพื่อแผ่นดิน และรองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เหตุผลที่เข้ามาเล่นการเมือง สำหรับผมอาจบอกได้ว่าการเมืองอยู่ในสายเลือด ครอบครัวของเราตั้งแต่คุณตา คุณพ่อ และคุณแม่ เคยอยู่ในเส้นทางการเมืองมาโดยตลอด ประกอบกับตัวผมเองก็มีจิตใจชอบการเมืองมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่จำความได้ผมติดตามคุณพ่อออกพื้นที่ ได้เห็นแววตาของชาวบ้านที่มองคุณพ่อด้วยความรัก ความชื่นชม ฝากความหวังในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพวกเขาไว้กับคุณพ่อ ซึ่งเป็นการสร้างพลังกระตุ้นให้ผมอยากทำงานการเมืองเจริญรอยตามคุณพ่อ

ปัญหาหนักของประเทศไทยและวิธีแก้ไข

ปัญหาความยากจนตลอดจนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ผมเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่สะสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งทุกๆ ฝ่ายก็ได้ศึกษาและสร้างกลยุทธ์ในการแก้ไขมาโดยตลอด ผมเชื่อว่ารัฐบาลไม่ว่าในยุคสมัยใด เมื่อเข้ามาบริหารประเทศ จะต้องให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวเป็นลำดับแรก จะมีแตกต่างกันบ้างในเรื่องหลักการ วิธีการ หรือยุทธศาสตร์ สำหรับผมเชื่อว่ากรอบ แนวคิด ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางหนึ่งที่พวกเราควรจะน้อมนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นฐานมาจากการดำเนินชีวิตของสังคมไทยดั้งเดิม อีกทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ได้ทุกยุคทุกสมัยและทุกเหตุการณ์ แต่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชาติบ้านเมืองนั้น คนในชาติจะต้องมีความรัก สามัคคี ปัญหาทุกอย่างก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอน

ปณิธานสูงสุดในฐานะนักการเมือง
ผมจะทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน คือจะแก้ไขปัญหาความยากจนและทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณพ่อสอนผมเสมอว่า เมื่อเราสมัครใจก้าวเดินบนถนนการเมืองเพื่อจะรับใช้ประชาชน ชีวิตของเราจะต้องทุ่มเทและเสียสละเพื่อประชาชนและคนจน

Related contents:

You may also like...