อารักษ์ สังหิตกุล

Bangkok…Bananas!! ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ผมเชื่อว่าหลักการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยนั้นต้องอาศัยการต่อยอด สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มักถูกเปรียบเปรยเสมอๆว่าเป็นนาวาลำใหญ่ที่กำลังลอยลำนำศิลปะร่วมสมัยไทยฝ่าคลื่นลมไปให้ถึงฝั่งฝัน ทว่าจะลุล่วงได้ก็ต้องอาศัยแรงพายจากหลายๆภาคส่วนร่วมกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมากิจกรรมทางศิลปะจึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างมากมาย

และหนึ่งในนั้นก็คือ โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรม “บางกอก…กล๊วย…กล้วย!! (Bangkok…Bananas!!)” ภายใต้การนำของอารักษ์ สังหิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งหวังใจว่าจะเป็นโครงการที่นำคำว่า ‘ศิลปะ’ กลับมาสู่วิถีคนเมืองให้ได้

“ผมคิดว่า ณ เวลานี้ การพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเราเป็นอย่างยิ่ง โดยการสร้างภาพลักษณ์ในฐานะเมืองศิลปะแห่งใหม่ ซึ่งไม่ได้มีแค่ของเก่า หรือของใหม่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะที่สืบทอดและพัฒนาต่อเนื่องกันมา ร่วมสมัยกับชีวิตผู้คน มีเสน่ห์เป็นที่ยอมรับในสายตาของชาวต่างชาติ ดังนั้นผมจึงเชื่อว่าการนำทุนทางศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นประเพณี วิถีชีวิต ศาสนาความเชื่อ มาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในมิติต่างๆ ถือเป็นช่องทางสำคัญที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูภาพลักษณ์ของชาติ และเป็นโอกาสอันดีที่จะเชื่อมคนไทยเข้ากับศิลปะไทยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งส่งผลดีต่อชีวิต จิตใจไปจนถึงการพัฒนาชาติโดยรวมด้วย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้ดำเนินโครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรม “บางกอก…กล๊วย…กล้วย!!” หรือ Bangkok…Bananas!! ขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2552 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากศูนย์การค้าในย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน สยามดิสโคเวอรี่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็น และศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ซึ่งนั่นหมายความว่าในระหว่างงานคุณสามารถเดินทางไปชื่นชมงานศิลปะหลากหลายแขนงทั้งทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง, ภาพยนตร์และดนตรี อย่างสะดวกง่ายดาย

ผมเชื่อว่าหลักการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยนั้นต้องอาศัยการต่อยอด ซึ่งเท่ากับศิลปะจะสามารถบอกถึงตัวตนและในขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นจริงในเวลานั้นออกมาได้ชัดเจน แต่คนมักลืมไปว่ากลไกสำคัญของงานศิลปะคือผู้เสพ ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าก็ตาม แต่ถ้าไม่มีเขา งานศิลปะก็ไร้ค่า

เพราะอย่างนี้เราจึงสร้างกิจกรรมขึ้นในท่ามกลางแหล่งชุมนุมชน บางทีงานเหล่านั้นอาจจะสะกิดให้คนที่ผ่านไปมาเข้าใจอะไรๆมากขึ้นก็ได้” ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวทิ้งท้าย

Related contents:

You may also like...