ชนะ สงวนสัตย์

ปรัชญาแห่งความพอเพียง

ใครว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีไว้สำหรับคนจน หรือเป็นเพียงทฤษฎีที่ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ชนะ สงวนสัตย์ กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พิมพลัส จำกัด บอกว่านั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างยิ่ง

“ปรัชญาในการดำเนินชีวิตของผมนั้นยึดมั่นตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแต่แรกเริ่มแล้วครับ ตั้งแต่เด็กๆ คุณพ่อคุณแม่ก็สอนหลักปรัชญาที่พระองค์ท่านพระราชทานเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นหลักที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นจริง และได้ผล ดังนั้น ถ้าถามถึงคนโปรดของผม ก็คือพระองค์ท่านนี่แหละครับ”

เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นมากกว่าทฤษฎีที่ยากแก่การปฏิบัติ แต่คือหลักปฏิบัติที่สามารถทำได้ และตอบโจทย์ความยุ่งยากทั้งหลายทั้งปวงในชีวิต

“มาในยุค 5-10 ปีหลังนี้ คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในการดำรงชีวิตได้ง่ายที่สุด หรือแม้กระทั่งในการดำเนินธุรกิจก็เช่นกัน

“หลายคนชอบพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีไว้สำหรับคนจน ซึ่งไม่ใช่เลย พอเพียงในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนจน ประเด็นก็คือที่จริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับฐานะหรืออะไรเลย ในหลวงท่านพระราชทานนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงมา หลักก็คือเพื่อให้เราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเอง กลับไปสู่ธรรมชาติ ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าคนหลายๆ คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว กลับไปอยู่กับธรรมชาติก็เยอะ ไปทำเรื่องของสิ่งแวดล้อม ไปปลูกผัก ทำนา ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด คือทำในสิ่งที่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตัวของเราเอง โดยไม่จำเป็นต้องออกไปพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก ไม่ต้องกังวลเรื่องข้าวจะแพง ไข่จะแพง น้ำมันจะขึ้นราคา

“แล้วหลังจากนั้นในหลวงท่านก็พระราชทานนโยบายการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน คือเมื่อเราพอเพียงของเราแล้ว มีอยู่มีกินได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาจากภายนอกมากเกินความจำเป็น ก็ให้แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน คือสิ่งไหนที่เรามีกินแล้ว ก็นำไปแลกกับคนที่เขามีในสิ่งที่เรายังไม่มี เอาผักไปแลกกับปลา เอาไข่ไปแลกเนื้อ ซึ่งเป็นระบบที่ง่ายและให้ประโยชน์อย่างมาก และสามารถทำได้อย่างไม่เหนือบ่ากว่าแรง

“หลักโดยแท้แล้วก็อย่างที่บอกไปครับ พอเพียงคือทำในวิถีที่เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภายนอก ซึ่งใครๆ ก็สามารถทำได้ คนรวยก็ทำได้ พึ่งตัวเอง ทำเองกินเอง ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้ปัจจัย ซึ่งถ้าทำได้จะนำไปสู่สิ่งที่ดีมากๆ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาโลกร้อนอะไรต่างๆ สามารถแก้ได้ด้วยหลักการพอเพียง แต่คนไปตีความว่าคนที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงต้องเป็นคนจน ซึ่งไม่ใช่แน่นอนครับ ผมขอยืนยัน (ยิ้ม)”

Related contents:

You may also like...