จันทนา สุขุมานนท์

ความรู้คู่คุณธรรม

ออกตัวว่าปิดทองหลังพระมานานไม่ค่อยได้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากนักแต่ถึงอย่างไรก็ปิดไม่มิดแม้ว่าธรรมชาติของคนทั่วไปจะสนใจเรื่องร้ายมากกว่าสาระดี ดังคำโบราณท่านว่า “ธรรมะย่อมชนะอธรรม” เห็นได้จากโครงการดีล่าสุด ‘๘๐ พรรษา ๘๘๐ ฝาย อินทรีสร้างถวายในหลวง’ ที่มุ่งหวังไปที่จุดเริ่มต้นมากกว่าจับที่ปลายเหตุ อันเป็นอีกหนึ่งคุณความดีซึ่งเป็นเยี่ยงอย่างของการคิดกระทำความดีให้แก่ส่วนรวม โดยโต้โผใหญ่ จันทนา สุขุมานนท์ รองประธานบริหาร (ลูกค้าสัมพันธ์) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ชูแนวคิดคุณธรรมนำธุรกิจทั้งในด้านองค์กร การบริหารองค์กร-บริหารทีมงาน รวมถึงคุณธรรมในชีวิตส่วนตัว

“หลักขององค์กรแน่นอนนะโดยเฉพาะฝรั่งที่เขาย้ำว่าเราต้องมีและเป็นทุกอย่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ต้องเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาคนให้ดีขึ้นไป จะต้องมีฐานะการเงินที่ดีเพราะว่าเราต้องตอบสนองคนที่ถือหุ้นและคนที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนให้ได้ดีที่สุด บริษัทเราถือว่าอยู่ในประเทศไทย เราเป็นบริษัทที่เป็นของไทยโดยมีพาร์ทเนอร์เป็นฝรั่งบางส่วน เมื่อเราทำธุรกิจในเมืองไทยเราจึงต้องคืนกลับสู่พื้นดินไทย

“ที่ผ่านมาจึงรู้สึกเสียใจว่าเราก็ทำเยอะนะแต่เราไม่เคยทำพีอาร์ก็เลยไม่เคยรู้ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดิฉันคิดขึ้นมาแล้วขอทีมผู้บริหารว่าเราจะทำอะไรดีให้สังคม โดยเมื่อคราวฉลองครองสิริราชสมบัติ 60 ปี และเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา ขะมักเขม้นเฟ้นหาโปรเจคต์ซึ่งเราก็ทำหลายอย่าง แต่โครงการนี้เราต้องการตอบโจทย์ได้หลายอย่างทั้งความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อโลกเราต่อประเทศเรา ถ้าทำได้ดีนั้นจะยั่งยืน Sustainable Development ประเทศก็อยู่ได้ คนทุกคนก็อยู่ได้ เราก็อยู่ได้ จะทำให้บริษัทนี้อยู่ได้ยั่งยืนต่อไปด้วย เรานั้นเป็นส่วนหลังถ้าทุกอย่างอยู่ได้”

“ลักษณะของผู้นำก็คือในเมืองผู้นำเป็น Roll Model เราเป็นต้นแบบของหลายๆ คน การที่จะให้ลูกน้องเคารพเรา เชื่อเราได้จะต้องมีความโปร่งใส ไม่ใช่ว่าถ้านายยังคิดเล็กคิดน้อย โกงกิน ลูกน้องก็ต้องเห็น ฉะนั้นคุณธรรมจะทำให้เราประสบความสำเร็จ

“คนดีหรือความรู้ก็ต้องมีคู่คุณธรรม ถ้ามีความรู้อย่างเดียวมาเป็นผู้นำก็ไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราก่อนซึ่งมันสตาร์ทจากตัวเราเอง ถ้าเราคิดว่ามีคนเยอะแยะไปปากว่าตาขยิบอยู่มากแต่เราต้องไม่มองเขาแบบนั้น ดิฉันมองว่าทุกคนเป็นคนดีและเราเอาความดีมาคบกัน เราต้องมีคุณธรรมในการปกครองคนในการทำงานการทำงานนี่ก็อยู่ร่วมกัน เราต้องแยกให้ออกว่าคนเราเมื่อมีทัศนคติที่ดีนั่นคือการมองการคิดในมุมบวก”

Related contents:

You may also like...