ปฏิภาค สายสว่าง

ความซื่อสัตย์คือหัวใจของงานบริการ

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความสำเร็จขององค์กรมาจากความร่วมมือในการมุ่งสร้างประสิทธิภาพในการทำงานอันเป็นผลให้กลายเป็นการบรรลุเป้าหมายสูงสุด ซึ่งโรงแรมโอเรียนเต็ลก็เช่นกัน โดยเฉพาะแผนก… นำพาชื่อเสียงมาสู่โรงแรมชั้นนำ 5 ดาว ให้เป็นที่ยอมรับนะดับสากล โดยปฏิภาค Laundry Manager ได้ร่วมแสดงความเห็นถึงที่มาความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจการให้บริการของโอเรียนเต็ลว่ามีที่มีจากคุณธรรมในที่เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร

“แผนกของเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม หลายคนอาจจะไม่ทราบถึงการดำเนินงานของเรา ด้วยความที่มันอยู่หลังบ้าน เป็นแผนกหนึ่งที่คนลืมหรืออาจะไม่สนใจเพราะไม่ค่อยได้เห็น แต่ถ้าจะถามว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเป้นอย่างไรสิ่งนี้เราตอบได้ว่าเป็นความสำคัญส่วนหนึ่งแม้ไม่ใช่ทั้งหมดแต่เร็ผลิตดูแลเกี่ยวกับความสะอาดการซักรีดเสื้อผ้าของทั้งลูกค้าที่มาพักโรงแรม หรือลูกค้าภายนอกที่ไว้วางใจ Oriental Shop โดยที่สำคัญเรานั้นให้บริการเกี่ยวผ้าที่ใช้ในโรงแรมทุกแผนกที่ได้เห็นความสวยงามของผ้าทุกชนิดตั้งแต่ห้องจัดเลี้ยง ห้องพักลูกค้า ไปจนถึงชุดฟอร์มของพนักงาน โดยการทำชื่อเสียงที่เห็นได้ชัดคือการให้บริการด้านเสื้อผ้าแก่ลูกค้า

“สิ่งสำคัญที่เราต้องลูกแลให้กับลูกค้าคือความสะอาดความถูกต้อง ความเรียบร้อยและความตรงต่อเวลาให้กับลูกค้า”

“17 ปีเต็มที่ได้ร่วมงานกับโรงแรมฯ ผมได้ยึดหลักเดียวกันจากความจริงใจ ความซื่อสัตย์ทั้งที่มีต่อลูกค้า ต่อพนักงาน ต่อองค์กร ถ้าในส่วนของพนักงานมีปัญหากันเองก็จะส่งผลต่อการให้บริการแก่ลูกค้า ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน กับลูกน้อง ในส่วนขององค์กรถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ซึ่งควรจะมีอยู่ในพนักงานทุกระดันทุกหน้าที่ สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบก็คือการโกหก ความไม่จริงใจ หรือการกระทำไม่ถูกต้อง ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมของคนไม่ว่าจะชาติไหนก็ตาม โดยส่วนตัวของผมความจริงใจสำคัญที่สุดในทุกสังคมที่ผมอยู่”

Related contents:

You may also like...