ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

แม้จะไม่ได้ถูกจัดไว้ในปัจจัยสี่เพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ทุกชีวิตต่างตระหนักดีว่า พลังงานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ขับเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อโลกทั้งใบ ทุกบ้านช่องห้องหับ รถทุกคัน โรงงานทุกโรงไม่อาจปฏิเสธถึงความสำคัญของพลังงานเชื้อเพลิง ประชาชนคนธรรมดาล้วนตาหูเหลือกไปตามๆ กันเมื่อราคาน้ำมันและแก๊สถีบตัวสูงขึ้น ความต้องการช่วงชิงทรัพยากรน้ำมัน ก็ส่งผลให้เกิดสงครามระหว่างประเทศมาแล้ว

เพราะพลังงานเชื้อเพลิงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อโลกใบนี้ ภารกิจอันหนักหน่วงในการผลิตและบริหารจัดการพลังงานจึงเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลพลังงานเชื้อเพลิงนั้น เพราะในเมื่อเขาคือคนที่กุมทรัพยากรสำคัญของโลกไว้ในมือ ผิดพลาดเพียงนิดย่อมส่งผลกระทบมากมายมิอาจประเมิน
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หัวเรือใหญ่ของบริษัทน้ำมันตราใบไม้ ที่คนไทยคุ้นชินกันมานาน ให้เกียรติมาเปิดเผยแง่มุมต่างๆ ของทั้งเส้นทางชีวิตกว่าจะถึงวันนี้ และเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเชื้อเพลิงที่เขาควบคุมดูแลอยู่ในนามของ ‘บางจาก’ พร้อมพิสูจน์ย้ำชัดถึงความเชื่อข้างต้น ว่าขณะที่พลังงานเชื้อเพลิงคอยขับเคลื่อนประเทศ วิสัยทัศน์ของคนคุมพลังงานอาจเปลี่ยนประเทศได้

ไฮคลาส : มองย้อนไปสู่ก้าวแรกบนเส้นทางชีวิตสายวิศวกรรมด้านพลังงาน
ผมจบปริญญาตรีในด้านเคมีวิศวกรรม ปริญญาเอกก็ไปทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับน้ำมัน คือการเปลี่ยนถ่านหินเป็นน้ำมันที่ออสเตรเลีย ซึ่งผมได้ทุนจากมหาวิทยาลัยโมนาร์ชให้ไปเรียน และผมสนใจเรื่องพลังงาน เรื่องน้ำมัน เรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปเพราะว่าเนื่องจากพลังงานในส่วนใหญ่มักส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ออสเตรเลียมีถ่านหินเยอะมาก และมีโครงการของรัฐบาลกลางที่ทำการวิจัยเปลี่ยนถ่านหินเป็นน้ำมันเขามองว่าอีกหน่อยน้ำมันมันอาจจะหายากขึ้นและอาจจะมีราคาแพง ตอนนั้นน้ำมันราคาบาร์เรลละ ๑๐ เหรียญฯ เรามองว่างานวิจัยนี้มันจะคุ้มได้อย่างไรแต่ก็ทำการศึกษาซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียให้เงินวิจัยเยอะมากโดยเราพบว่าจะคุ้มก็ต่อเมื่อราคาน้ำมันถึง ๔๐ เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ช่วงนั้นก็เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ขณะเดียวกันถ่านหินมันก็ก่อมลพิษเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการที่ทำจะทำให้การผลิตจากถ่านหินเป็นน้ำมันเราจะดูแลในเรื่องของมลพิษอย่างไรไม่ให้ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ผมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโมนาร์ช เมลเบิร์น เกือบ ๕ ปีจึงกลับมาทำงานอยู่เอสโซ่ ตอนกลับมาใหม่ๆ มีความตั้งใจอยากจะทำงานให้รัฐบาลซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าจะทำงานให้ปตท. แต่ในที่สุดก็เอสโซ่เพราะเขาไปติดต่อเราที่นั่น ทำงานอยู่ได้ระยะหนึ่งเผอิญตรงกับจังหวะที่บริษัทบางจากตั้งขึ้นใหม่พอดีซึ่งคุณโสภณ (สุภาพงษ์) เป็นกรรมการผู้จัดการ ผมไม่ได้รู้จักคุณโสภณมาก่อนแต่เพียงว่าเราเรียนมาทางด้านการกลั่นน้ำมันมาอยากจะทำงานให้หน่วยงานของรัฐบริษัทของรัฐบาลและคุณโสภณส่งคนชวนให้มาอยู่บางจาก เหตุผลที่ตัดสินใจตอนนั้นก็เพราะว่าภรรยาทำงานธนาคารอยู่ในกรุงเทพฯ ผมมองว่าอยู่กรุงเทพฯ ด้วยกันก็ดีกว่าแยกไปทำงานต่างหวัดซึ่งผมประจำอยู่ที่โรงกลั่นศรีราชาจึงตัดสินใจย้ายมาทำงานที่บางจากตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ อยู่เรื่อยมา
งานส่วนใหญ่นั้นสืบเนื่องมาจากเราเรียนทางด้านวิศวกรรมเคมีก็เหมาะกับโรงกลั่นน้ำมัน โดยเฉพาะมาดูแลโรงกลั่นมาทำโครงการก่อสร้างโรงกลั่น ปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมันทั้งหมดเหมือนรื้อแล้วสร้างใหม่ ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโครงการได้ไปอยู่ต่างประเทศทำงานก่อนสร้างโครงการทั้งญี่ปุ่น ฝรั่งเศส

ไฮคลาส : ตอนที่คุณเข้ามาทำงานร่วมกับบางจากเป็นช่วงที่รัฐบาลไทยกลับเข้ามาดูแลโรงกลั่นทหารเองจึงเรียกได้ว่าอยู่กับบางจากยุคใหม่มาตั้งแต่ต้น

เป็นบริษัทของรัฐบาลเลย ผมอยู่กับบางจากยุคใหม่ในยุคคุณโสภณเริ่มตั้งแต่ตั้งบริษัทบางจาก และงานที่ผมรับผิดชอบซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้าง ปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมัน อยู่มาจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งคุณโสภณก็ย้ายให้ผมมาดูแลทางด้านคอมเมอร์เชียล การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาน้ำมันในธุรกิจน้ำมัน ดูแลทางด้านธุรกิจก็เป็นเรื่องที่สำคัญ การซื้อขายน้ำมันนั้นแค่ ๑ เซนต์ต่อบาร์เรลมันก็เยอะ ผมมาอยู่ด้านธุรกิจน้ำมันได้ระยะหนึ่งต่อมาก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ธุรกิจน้ำมันก็ขาดทุนหมดเลยและบางจากก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องประสบปัญหาขาดทุนหลังจากที่กำไรมาตลอด

ตอนที่ประสบปัญหาผมก็ขึ้นมาทำงานในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้ว ได้ดูแลสายธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันมีโอกาสได้ไปคุมสายตลาดอุตสาหกรรมด้วยในตลาดอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นพวกนี้ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจน้ำมันพอสมควร

และในช่วงระยะเวลาที่ทำงานอยู่ก็มีโอกาสได้ทำงานให้รัฐพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม ไปเป็นกรรมการ EIA ทำงานให้กับสำนักงานนโยบายแผนและสิ่งแวดล้อมอยู่นานหลายปี โครงการอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ทั้งหลายจะต้องทำ EIA รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรรมการชุดนี้เป็นผู้ที่ดูว่าจะให้ทำหรือไม่ทำจะให้สร้างหรือไม่สร้าง อุตสาหกรรมทั้งหมดก็ต้องมาผ่านตาทำให้มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ อยู่บ้าง

ไฮคลาส : ก่อนเข้ามาเป็นชาวบางจาก คุณรู้จักที่นี่เพียงใด

ผมรู้จักบางจากว่าเป็นโรงกลั่นทหาร สมัยเรียนเคมีวิศวกรรมที่จุฬาฯ ตอนปี ๓ มาดูที่นี่ก็เห็นว่าน่าสนใจโรงกลั่นใหญ่โตดีสมัยนั้น ๓๐ กว่าปีก็ค่อนข้างจะอยู่ไกล ตอนนั้นเป็นโรงกลั่นทหารและเป็นของรัฐบาลก็คิดไว้ว่าอยากจะทำงานให้รัฐวันหนึ่งเราน่าจะใช้ประสบการณ์ความรู้ของเรามาทำประโยชน์ให้ภาครัฐมากที่สุด

ไฮคลาส : จนถึงวันนี้บางจากในสายตาของคุณเปลี่ยนไปอย่างไร

ผมมารับหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อ ๓ ปีที่แล้ว ๒๕๔๗ ดูแลรับผิดชอบบริษัท บางจากฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ จนถึงวันนี้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนมาถึงวันนี้บริษัท บางจากฯ เติบโตมากขึ้นใหญ่ขึ้น ธุรกิจของเราแข็งแรงและมียอดขายสูงกว่าเดิมมาก เรามียอดขายโดยรวมเกือบแสนล้านต่อปีโดยประมาณ และเราคิดว่าหลังจากที่เราปรับปรุงโครงการเสร็จแล้วในปีหน้าถึงปี ๒๕๕๒ เราก็น่าจะมีรายได้เกือบสองแสนล้านต่อปี จะเป็นบริษัทน้ำมันอีกบริษัทน้ำมันอีกบริษัทหนึ่งที่มีความแข็งแรงพอสมควรและสามารถทำประโยชน์ให้รัฐได้ต่อไป

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนอีกสิ่งหนึ่งก็คือจำนวนพนักงานแตกต่างกันมาเลยวันโน้นเรามีคนอยู่ร่วมกันไม่กี่ร้อยคนมาวันนี้เกือบ ๙๐๐ คน ในด้านธุรกิจนอกจากโรงกลั่นแล้วเรามีธุรกิจขายปลีกจากสถานีบริการ ๑,๐๐๐ กว่าปั๊มทั่วประเทศ วันนี้สถานีบริการจำนวนมากพอสมควรเป็นที่ติดหูติดตาประชาชนและที่ตัวบริษัทบางจากฯ ประชาชนรู้จักมากขึ้นเห็นโลโก้ของเราตราใบไม้ก็พอจะรู้ว่าเราเป็นอย่างไร

ไฮคลาส : ในช่วงที่คุณก้าวขึ้นมารับตำแหน่งนี้ใหม่ๆ ตรงกับสถานการณ์การปรับราคาพลังงานทั่วโลก
มาเป็น MD บางจากสิ่งที่ท้าทายก็คือทำอย่างไรให้เราไม่ขาดทุน มีอยู่ ๒ เรื่องที่เป็น Assignment ใหญ่ของผมก็คือเราจะลงทุนเพิ่มเติม ผมเสนอว่าการปรับโครงสร้างการเงินเราจะต้องมีการลงทุนเพิ่มแล้วเราจะลงทุนถึง ๑๕,๐๐๐ ล้านบาทในการเปลี่ยนโรงกลั่นบางจากจากที่เป็น Simple Refinery เป็น Complex Refinery เหมือนโรงกลั่นไทยออยล์ โรงกลั่นเอสโซ่ เป็นความท้าทายที่ว่าเรามีงบประมาณจำกัด จะทำอย่างไรให้เราสามารถสร้างโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จด้วยงบประมาณที่เรามีอยู่ในเวลาที่จำกัด ในเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และความยากก็คือเราจะสร้างโรงกลั่นเพิ่มเติมอยู่ในเมืองได้อย่างไรเป็นความท้าทายมากสิ่งนี้

ไฮคลาส : แล้วความรู้สึกส่วนตัวตอนนั้นหวาดหวั่นบ้างไหม
คิดว่าด้วยประสบการณ์และสิ่งที่บางจากทำมาโดยตลอดน่าจะเป็นไปได้ ประการที่สองการที่เป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราก็รู้ว่าธุรกิจที่เป็นโรงกลั่นแบบบางจากวันนี้ในโลกมันอยู่ไม่ค่อยไหวคือมันไม่กำไร เพราะฉะนั้นเมื่อรับงานนี้ขึ้นมาคนเขาต้องมองว่าแล้วมันจะกำไรรึเปล่า จะมีเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรึเปล่า เป็นสิ่งท้าทายว่าเราจะสร้างการเพิ่มกำลังการผลิตโรงกลั่นย่างไร ขณะเดียวกันจะต้องกำไรให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างไรด้วย วันนี้เป็นเวลา ๓ ปีแล้วหลังจากที่ผมเข้ามารับตำแหน่งกำไรเราก็สามารถจะสร้างขึ้นมาได้ด้วยความยากลำบากก็ทำหลากหลายมากจึงมีกำไรอย่างปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีดีอีกปีหนึ่งของบางจาก

ส่วนในเรื่องของโครงการปรับให้เป็น Complex Refinery ผมก็เปลี่ยนสามารถสร้างโครงการได้สำเร็จ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตก็คิดว่าอยู่ในงบประมาณและอยู่ในเวลาที่เรากำหนดเอาไว้ ความสำคัญก็คือตอนที่เราได้สร้างโครงการนี้เพราะภาครัฐเชื่อถือบางจาก ผมเชื่อว่าวันนั้นถ้าไม่ใช่บางจากทำแล้วไปขออนุญาตเขาเขาก็ไม่ให้หรอก และอีกด้านหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าไม่ใช่บางจากชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่ยอมให้เราทำด้วย

ทำไมเรายังสามารถอยู่กับที่นี่ได้ เพราะว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมาบางจากนั้นถือว่าชาวบ้านเป็นบุคคลที่มีวามสำคัญกับเรามาก ถ้าไปมองว่าลูกค้าก็เป็นลูกค้าชั้นดีชั้นสำคัญของเรา ถ้าเป็นญาติพี่น้องก็เหมือนญาติพี่น้องที่สนิทชิดชอบ ถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนที่ดีของเรา

ฉะนั้นการที่เขาคิดอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเราทำประโยชน์ร่วมกัน เราแบ่งปันความรู้สึกร่วมกันมาตลอดระยะเวลา ๒๐ กว่าปีอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง เมื่อเราทำอย่างสม่ำเสมอด้วยความจริงใจทำด้วยความรักความอยากทำฉะนั้นชาวบ้านเขาก็คงเห็นใจเราเพราะเราไม่เคยทำให้เขาเดือดร้อนไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องความปลอดภัยเราก็มีการดูแลอย่างดี ที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมอกว่าถ้าเราแบ่งปันความสุขกันด้วยคือเรามีอะไรที่พอจะทำความสุขให้เขาได้เราก็ทำซึ่งเราทำมาตลอดมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ก่อนจะสร้างโรงงานเพิ่มเติมทำแบบสอถามต่างๆ ว่าชาวบ้านเขาเห็นด้วยให้เราทำรึเปล่าอันนั้นก็เป็นที่มาว่าเราได้รับความไว้วางใจนอกจากภาครัฐแล้วจากประชาชนแถวๆ นี้ก็ยอมให้เราทำเป็นที่มาให้เราสามารถสร้างโครงการนี้ได้

ไฮคลาส : นอกจากภารกิจกรรมการผู้จัดการใหญ่บางจากฯ คุณยังเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เป็นกรรมการให้แก่หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมี ปิโตรเลียม ในสถาบันการศึกษา มองว่าปัจจุบันเมืองไทยมีจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เพียงใด

เดี๋ยวนี้เยอะขึ้น สมัยก่อนเป็นชนกลุ่มน้อยมากประเทศผลิตขึ้นมาปีหนึ่งอาจจะสัก ๖๐-๗๐ คน แต่เดี๋ยวนี้ผลิตปีละหลายร้อยคนเพราะมีมหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดสอนมากขึ้น แต่ทางปิโตรเลียมจริงๆ มีหลักสูตรระดับปริญญาโท ปริญญาเอกที่จุฬาฯ มหาวิทยาลัยอื่นยังไม่มีสาขานี้โดยเฉพาะ

ผมไปช่วยในด้านกรรมการมาหลายปีแล้ว ช่วยในเรื่องที่จะทำอย่างไรให้เขาพัฒนาวิทยาลัยเติบโตขึ้นให้แข่งขันกับระดับนานาชาติได้ เพราะว่าคนที่เป็นกรรมการเราไม่ได้ไปสอนหนังสือแต่ไปพูดบ้างนานๆ ที ให้เด็กนักเรียนเขาฟัง แต่หลักๆ คือช่วยผู้อำนวยการสถาบันคิดว่าควรจะต้องทำอย่างไรเรามาจากภาคเอกชนก็แสดงจากมุมของเรา อันนี้ไม่ได้เปลืองเวลามากทุกครั้งที่เราไปประชุมด้วยเขาก็จะขอความคิดเห็นเรามาร่วมพัฒนา

งานที่ไปช่วยร่างหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเคมีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็เป็นเพราะตอนที่เขาตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ๆ คนที่มีความรู้เรืองวิศวกรรมเคมีมีไม่เยอะหรอกครับจบด็อกเตอร์ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เป็นจุดหนึ่งที่คิดว่าเมื่อประเทศต้องการวิศวกรด้านนี้เพิ่มขึ้น ต้องการเปิดสอนด้านนี้เราก็อยากเห็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตออกมาให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมมากที่สุด ไม่อยากให้ผลิตบัณฑิตออกมาแล้วไปในทิศทางที่อุตสาหกรรมไม่อยากได้

ไฮคลาส : และในสนช. คุณก็ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมาธิการพลังงาน

งานสนช.นี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยไม่คิดว่าเขาจะมาเลือกเราไปเป็นสนช.นะครับ ผมก็ไม่รู้เหตุผลเบื้องหลังหรอกครับแต่การที่เราไปอยู่ตรงนั้นส่วนหนึ่งก็ได้สนับสนุนพอสมควร ประเด็นที่สำคัญคือเราอยู่ในภาคพลังงานมานาน เราได้สัมผัสเชื่อมโยงกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานมาเยอะ เห็นปัญหาอุปสรรคเยอะ ฉะนั้นเมื่อเราไปอยู่ตรงนั้นพอมีกฎหมายก็ช่วยได้

ความจริงแล้วเราแก่ขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องพลังงานหรอก เรื่องทั่วๆ ไปโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายมหาชนก็ได้ ผมได้ไปเรียนที่สถาบันพระปกเกล้าทางด้านกฎหมายมหาชนด้วยก็เลยเป็นสิ่งที่เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นกฎหมายมีความสำคัญมากสำหรับคนไทย กฎหมายไม่น้อยที่ออกไปมันมีกฎหมายล้าหลังมากจึงมาแก้ไอ้กฎหมายล้าหลังให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขณะเดียวกันบางเรื่องก็ต้องมีกฎหมายใหม่ๆ เข้าไปด้วย

ที่เข้าไปอยู่ในกรรมาธิการพลังงานเพราะว่าอาจจะเชี่ยวชาญพลังงานซึ่งกฎหมายพลังงานมีหลายฉบับมาก ฉบับที่สำคัญซึ่งกำลังดูกันอยู่คือกฎหมายร่างพรบ.ประกอบกิจการพลังงาน ส่วนหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลกิจการของประเทศโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าแก๊สธรรมชาติโดยที่จะมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมาดูให้เกิดความยุติธรรมผู้ผลิต ผู้ใช้ก็คือประชาชนทั่วไป ดังนั้นกฎหมายนี้คือกฎหมายสำคัญแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ก็ยังมีปัญหาเพราะมีหลายกลุ่มไม่ชอบอย่างสหภาพรัฐวิสาหกิจเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ว่ากฎหมายนี้จะมาลดบทบาทรัฐวิสาหกิจ หรือส่อไปในทางที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจรึเปล่า ไอ้พวกอย่างนี้มันต้องกลับมาดูว่ากฎหมายที่ออกไปมันจะต้องเป็นประโยชน์อาจจะมีผลประโยชน์เล็กน้อยกับบางกลุ่มแต่โดยรวมแล้วต้องทำความเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจแล้วกฎหมายก็ไม่ควรจะออกมาตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญ

ไฮคลาส : ความสำเร็จของอัศวินหรือของแม่ทัพ มักต้องมีคนสำคัญในชีวิตครอบครัวเบื้องหลังที่สนับสนุนเป็นอย่างดี

ภรรยาผมนั้นเป็นกำลังใจมาก เพราะว่าคนทำงานอย่างนี้ก็มีอุปสรรคไม่มีอะไรราบรื่นเราคาดหวังไว้แต่ไม่เป็นอย่างนั้น มันก็เหนื่อยนะครับ ทุกข์บ้าง เหนื่อยบ้าง เครียดก็เป็น ไม่สบายก็เป็นมีทั้งนั้น ฉะนั้นกำลังใจสำคัญ ลูกๆ ก็สำคัญ การที่ได้อยู่พร้อมหน้ากันกินข้าวด้วยกันเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี เพราะบางทีอาจจะกลายเป็นว่าผมไม่ค่อยได้อยู่กับลูกกับภรรยา อย่างลูกนั้นภรรยาไปส่งลูกทุกวันผมไม่เคยไปส่งลูกเลย

ผมมีลูกชาย ๒ คน คนโตตอนนี้เรียนวิศวะเครื่องกลอยู่จุฬาฯ คนเล็กอยู่โรงเรียนเตรียมฯ ม.๕ ลูกชาย ๒ คนของผมเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแต่ว่าเป็นเด็กผู้ชายพอโตขึ้นก็ไม่อยากให้พ่อแม่ยุ่งกับมันมากเท่าไหร่นี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่ากำลังใจจะมีเสมอเวลาพ่อเหนื่อยๆ ทุกข์มาเขาก็จะเข้ามาบอกว่า“พ่อสู้หน่อย” แต่ภรรยาจะมีการให้กำลังใจเยอะมาก เขาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผม เข้าใจภาระที่เราเผชิญอยู่มาก เมื่อ ๒-๓ วันก็เครียดว่าสิ่งนี้จะได้รึเปล่าเขาก็บอกว่า “พ่ออย่ากังวลมากเลยน่า” (หัวเราะ)
ตอนหลังภรรยาผมเขามาทำงานบางจากที่จริงเขามาทำงานไล่เลี่ยกับที่ผมมา เหตุผลที่เขามาทำงานบางจากก็เพราะเขาเกิดอุบัติเหตุเดินไม่ค่อยได้เข่าเจ็บ พอดีคุณโสภณก็บอกว่ามีตำแหน่งงานทางด้านนี้จึงชวนมาอยู่ที่นี่ เขาก็จบปริญญาโทจาก AIT (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย) เขาเป็นคนเรียนเก่ง และจบจุฬาฯ ก็เกียรตินิยมพวกเรียนเก่งก็ได้ทุนไปเรียนที่ AIT ซึ่งผมกับภรรยาก็เป็นแฟนตั้งแต่เรียนปริญญาโทที่เดียวกัน พอแต่งงานก็ไปอยู่เมืองนอกด้วยกันกลับมาทำงานธนาคารท้ายที่สุดมาทำงานบางจากอยู่ทางด้านคอมพิวเตอร์ เขาก็โลวโปรไฟล์ไปงานไหนก็ไม่อยากจะไปกับผมเลย เขาบอกว่าไม่อยากจะมายุ่งกับเธอมากแต่เขาก็ทำหน้าที่ของแม่บ้านที่ดีก็คือคอยดูแลซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญมากและโดยเฉพาะเรื่องที่การทำงานบางจากมันเหนื่อยยากมากนะครับคนที่ทำงานบางจากคงจะรู้ว่ามันเหนื่อยยากมากแต่ว่าที่ผ่านมาด้วยสิ่งที่เราเหนื่อยผมก็ไม่ค่อยได้ท้อและภรรยาก็มาเป็นกำลังใจ ผมมองว่าไอ้ตัวนี้มันมีค่าเสมอ เมื่อกลับไปบ้านแล้วเขาคอยห่วงใยดูแลเรา

ไฮคลาส : ภารกิจรัดตัวอย่างนี้คุณมีวิธีแบ่งเวลาในการดูแลชีวิตส่วนตัวให้สมดุลได้อย่างไร

ผมชอบตีกอล์ฟ ตอนที่มาอยู่มาทำงานกับคุณโสภณซึ่งเขาไม่ชอบกอล์ฟเลย ผมตีกอล์ฟมาตั้งแต่สมัยที่ผมเรียน AIT ถึงวันนี้ก็เล่นมาเกือบ ๓๐ ปี ตอนผมไปเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโมนาร์ชก็มีสนามกอล์ฟและบ้านผมก็อยู่ใกล้สนามกอล์ฟผมจึงผูกพันกับการเล่นกอล์ฟ

และผมมองว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ผ่อนคลาย เพราะตอนที่เรียนปริญญาเอกผมเคยมีช่วงหนึ่งไม่สบายมากจนต้องหยุดเรียนเดือนหนึ่งเนื่องจากความเครียดหมอเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือไม่ต้องไปเรียนเลยถ้าตีกอล์ฟมันจะผ่อนคลายเพราะคุณชอบก็ไปทำอย่างนั้น

ตอนนั้นเป็นโรคที่ผมจำชื่อได้ประมาณว่าไทเกอร์…เริ่มมาจากอาการที่เราเห็นอะไรแล้วมันหมุนเวลานอนต้องนอนได้ท่าตรงอย่างเดียว ถ้านอนหันซ้ายหันขวามันจะหมุนไปตรวจละเอียดหมอบอกว่าเกี่ยวกับข้างในหูของเราและเกิดจากความเครียดมันจะหายเอง ไปตีกอล์ฟก็ไม่เป็น นั่งอยู่ก็ไม่เป็นแต่จะเป็นตอนนอน เขาบอกให้ผมไปตีกอล์ฟเดือนหนึ่งผมก็ว่าดีสิแฮปปี้อาจารย์ก็บอกว่าคุณหยุดไปเลยเดือนหนึ่งก็ไปตีกอล์ฟ และมันก็ดีนะครับมาจนตอนที่ทำวิทยานิพนธ์ต้องทำโมเดลเยอะแยะ คิดไม่ออกหลังจากเดือนเดียวกลับมาทำงานได้โลดเลยทำได้ดีเชียว เดี๋ยวนี้ก็ผ่อนคลายผมโดยที่เดือนหนึ่งอาจจะได้สัก ๒ หรือ ๓ ครั้ง

ไฮคลาส : ตอนนี้ระดับชั้นอยู่ในขั้นไหนแล้ว
อ๋อระดับขาลงนะครับ (หัวเราะ) กอล์ฟนี่มันเป็นวัยนะครับ เพราะเราอยู่ในวัย Senior แล้ว สมัยหนุ่มๆ เราจะเล่นได้ดีพอถึงจุดหนึ่งอายุมากขึ้น มีภารกิจมากไม่ได้เล่นบ่อยความสามารถก็จะลดลงตามไปด้วย

ไฮคลาส : คุณพูดว่าตัวเองแก่หลายครั้ง คิดว่าตัวเองแก่ตั้งแต่เมื่อไหร่
ที่คิดว่าแก่ก็มาจากร่างกายของเราเริ่มเปลี่ยนตอน ๔๐ คนที่อายุยังไม่ถึงอาจจะไม่ค่อยรู้เพราะรู้สึกว่าเรายังคงแข็งแรง พอ ๔๐ แล้วเริ่มรู้สึกแข็งแรงลดลง ยิ่ง ๕๐ มันยิ่งเปลี่ยนใหญ่เลย ตอนนี้ผม ๕๓ รู้สึกว่าปีนี้เปลี่ยนเยอะในเรื่องของความแข็งแรงต่างๆ ฉะนั้นเห็นได้ว่าการที่ไปตีกอล์ฟเมื่อก่อนยังไดรฟ์ได้สัก ๒๓๐ เดี๋ยวนี้แค่ ๒๐๐ กว่าๆ (หัวเราะ) ซึ่งมันลดลงหมดเลยเป็นเรื่องปกติมันเป็นขาลงแต่ว่าเราก็เล่นกับวัยเดียวกัน สมัยหนุ่มก็คว้าถ้วยรางวัลมาหลายใบเดี๋ยวนี้เสื่อมสภาพไป กอล์ฟนี่เป็นการต่อสู้กับตัวเองอาจจะมีการเล่นต่อสู้กับเพื่อนๆ ด้วยแต่ว่าอย่างน้อยก็สู้กับตัวเอง แล้วมันได้เดินจึงผ่อนคลาย เมื่อกลับมาจากการเล่นแล้วภรรยาบอกว่าฟิตเหลือเกินอยากจะทำงาน แต่ถ้าเราทำๆๆ แต่งานมันก็จะเริ่มล้า

ไฮคลาส : ทรรศนะของคุณในด้านความมั่นคงกับพลังงานมันสืบเนื่องกันเพียงใดและบางจากมีส่วนมากแค่ไหนในการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจทางอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่สำคัญมากในเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพราะทุกคนต้องใช้น้ำมัน ทุกคนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ฉะนั้นในแง่ของประเทศทั่วไปๆ ต้องมีรัฐเข้าไปดูแลโดยเฉพาะประเทศที่ยังไม่พัฒนาอย่างเต็มที่อย่างประเทศไทยเป็นตัวอย่างรัฐจะต้องเข้าไปมีบทบาทมากในการที่ควบคุม

เมื่อรัฐมีปตท.แล้วทำไมจะต้องมีบางจาก เพราะเดิมทีบางจากก็เป็นของรัฐบาลต่อมาเราก็แปรรูป เราไม่ได้มากจากพรบ.แปรรูปรัฐวิสาหกิจแต่มาจากมติครม.ให้เราแปรรูป เป็นเอกชนแต่ยังมีรัฐบาลดูแลอยู่ มีปตท.ถือหุ้นเกือบ ๓๐% มีกระทรวงการคลังถือหุ้นค้ำประกันหุ้น DR ของบางจากในตลาด ในวันนี้บางจากก็ยังสังกัดกระทรวงพลังงานเพราะฉะนั้นด้วยความมั่นคงทางพลังงานการที่มีบางจากก็เป็นบริษัทไทยอีกหนึ่งในการช่วยจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อประเทศในราคาที่ยุติธรรม ‘ราคายุติธรรมก็คือเป็นราคาที่ไม่ได้เอาเปรียบประชาชน’

ไฮคลาส : ‘พลังงานมีผลต่อการดำเนินอยู่ต่อไปของรัฐบาล’ เป็นจริงเพียงใด และกลายเป็นเครื่องมือของการต่อสู้ทางการเมืองเช่นสถานการณ์ในพม่า เช่นนั้นเมืองไทยมีสิทธิ์จะเกิดเหตุแบบนี้ไหม
ผมคิดว่าเมืองไทยจะไม่เหมือนพม่าในเรื่องราคาน้ำมันเพราะพม่านั้นกดดันจากราคาน้ำมันที่ต่ำมาก ที่ผ่านมาค่าเงินเฟ้อสูงมากฉะนั้นราคาน้ำมันที่รัฐบาลไปพยุงมันมากเสียจนผมเชื่อว่าเขาก็มีปัญหาในการพยุงเพราะรัฐบาลต้องนำเข้าน้ำมันซื้อเป็นดอลล่าร์เอามาขายเป็นเงินจ๊าดและเมื่อค่าเงินอ่อนลงเมื่อได้เงินมาเดิมที ๑ เหรียญมีค่าเท่ากับ ๑๐ วันนี้อาจจะต้องใช้เงินจ๊าดถึง ๒๐ หมายถึงเขาต้องเอาเงินไปซื้อน้ำมันมากขึ้นๆ

ถึงแม้มีรายได้จากแหล่งแก๊สธรรมชาติแต่ก็ต้องซื้อจากต่างประเทศ เมื่อซื้อแพงและรัฐบาลไม่สามารถตรึงราคาได้มากจำต้องขึ้นราคาซึ่งมันขึ้นไปถึง๕ เท่าส่งผลกระทบไปทุกหย่อมหญ้าประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาสินค้ารวมทั้งพระด้วยเมื่อประชาชนมีปัญหาก็ไม่มีคนใส่บาตรได้เป็นเรื่องที่วนเวียนกันเข้ามา แต่ประเทศไทยเราราคาน้ำมันขึ้นลงตามราคาตลาดข้างนอก รัฐบาลไม่ได้เข้ามาแทรกแซงเป็นราคาที่มาจากราคาสิงคโปร์เป็นหลักใช้ราคาพื้นฐานคืออ้างอิงจากตลาดสิงคโปร์ไม่ใช่ราคาในประเทศสิงคโปร์นะครับเพราะที่นั่นมีบริษัทน้ำมันอยู่เยอะมากการค้าขายน้ำมันในแต่ละวันซึ่งจะใช้ราคานั้นเป็นพื้นฐาน

ไฮคลาส : เมื่อมองถึงวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

วาระในการทำงานตำแหน่งนี้คือ ๔ ปีครับ ปีหน้าจะเป็นปีสุดท้ายของผมในตำแหน่ง ผมอาจจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้ซึ่งพอใกล้จะครบ ๔ ปี บริษัทก็จะมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอแทนก็จะทำหน้าที่ไปสรรหาผมมีสิทธิ์สมัครได้อีกเทอมหนึ่งเขาจะพิจารณาคนจากข้างในและข้างนอกผู้ที่สมัครเข้ามาดำรงตำแหน่งและเขาจะคัดเลือกฉะนั้นมันเหมือนกับวาระของเราก็แค่ ๔ ปี ไอ้ที่คิดว่ายาวนานกว่านั้นมันไม่ชัดเจนอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้หรือเราอาจจะขี้เกียจเป็นแล้วคิดว่าอยู่แค่นี้เราก็พอแล้ว
งานของผมไม่มีเกษียณแต่เป็นลักษณะสัญญาว่าจ้าง ๔ ปี ถึงปีหน้าผมอายุ ๕๔ ถ้าไม่สมัครต่อหรือเขาไม่จ้างต่อผมก็จะต้องออกจากบางจาก ฉะนั้นมีเวลาอีกปีกว่าๆ อยู่ที่นี่ซึ่งก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องทำให้สำเร็จ

ไฮคลาส : ถ้าไม่ต่ออีกวาระแล้วจะไปทำภารกิจใด ธุรกิจ ลงเล่นการเมือง เอ็นจีโอ หรือไปเป็นอาจารย์

ตอนนี้ยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นว่าจะทำอะไรกับชีวิตเราเพียงแต่มองความสำคัญว่าวันนี้ถือว่าผมมีครอบครัวที่ดี ลูกผมเขาก็คงจะดูแลตัวเองได้ ตัวเองก็คือว่าเมื่อหมดวาระแล้วจะไปทำอะไรก็มีความรู้เรื่องพลังงาน เรื่องน้ำมัน เรื่องสิ่งแวดล้อม คิดว่าน่าจะใช้ประสบการณ์ที่เรายังมีอยู่ให้มากที่สุด อาจจะเป็นอาจารย์พิเศษ เป็นที่ปรึกษาบ้าง แต่เรื่องการทำธุรกิจของตัวเองยังไม่เคยคิด การเมืองก็ไม่เคยคิด การที่ได้มีโอกาสไปเป็นสนช.ก็ถือว่าได้เติมเต็มระดับหนึ่งได้เห็นว่าทางการเมืองเขาทำงานกับระดับใด อย่างอื่นก็คิดว่าไม่ได้ไปไกล

ด้านเอ็นจีโอก็ไม่คิดนะครับแต่เราได้ช่วยทำงานกับทางเอ็นจีโออยู่พอสมควรแต่โดยส่วนตัวคิดว่าถ้าอายุเรา ๕๔ และไม่เจ็บป่วยเป็นอะไรไปมากมายก็น่าจะทำประโยชน์ได้อีกเยอะนะครับ เพราะต้องมองว่าประเทศเราวันนี้คนที่มีความรู้ในเรื่องธุรกิจพลังงานธุรกิจน้ำมันมีไม่เยอะหรอกครับ ในรุ่นผมมีผมคนเดียวที่มาทำงานด้านนี้ที่เหลือก็ไปทำธุรกิจทำงานอื่นของเขา รุ่นๆ ก็เห็นได้จากปตท.เขาก็มีปัญหาที่รองฯ ต่างๆ เริ่มเกษียณไปเยอะ ที่มีอยู่ก็จะเป็นรุ่นน้องซะส่วนใหญ่ที่ปตท.เขาก็ก็คงพัฒนาบุคลากรต่อไป ส่วนบางจากเองวันนี้ผมแทบจะเป็นคนแก่สุดของที่นี่ในทางผู้บริหารผมอายุมากกว่าเพื่อน

ไฮคลาส : จนถึงวันนี้ในวัย ๕๓ ปี การตัดสินใจเดินบนเส้นทางการศึกษาและทำงานด้านพลังงานเชื้อเพลิงมันตอบความต้องการใดของประเทศบ้าง จะเป็นอย่างไรหากไม่ได้เข้ามาอยู่ในเส้นทางนี้
ถ้าไม่มาอยู่ตรงนี้คงไปเป็นอาจารย์ งานอาจารย์เป็นงานท้าทาย แต่ตอนนั้นมีความคิดว่าอยากทำงานในเชิงปฏิบัติการมากว่า เราถือว่าถ้าได้ทำงานแล้วไปเป็นอาจารย์เป็นเมื่อไหร่ก็เป็นได้ ทีนี้เรามองจากตอนเรียนจบมาถึงวันนี้ผมได้ทำเต็มที่ระดับหนึ่งเพราะอย่างน้อย ผมได้ทำงานในสาขาพลังงานที่ผมชอบ ได้ทำงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ผมรัก ได้ทำงานกับประชาชนจำนวนมาก เวลาเราเห็นรอยยิ้มของพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านเราก็มีความสุขที่อยากจะทำประโยชน์ให้เขา
ความสุขคือการได้ให้เมื่อเราได้ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาเราก็มีความสุขความสุขไม่ใช่การที่เรามีเงินทองทรัพย์สินเยอะแยะ คนเราใช้จ่ายระดับหนึ่งก็ไม่จำเป็นต้องร่ำรวยแต่เรามีความสุขที่เราได้ทำประโยชน์ให้คนอื่น ฉะนั้นต่อไปข้างหน้าเมื่อไม่ได้อยู่กับบางจากก็คิดว่าตัวเองอยากจะไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ไฮคลาส : คาดว่าคุณคงจะมีพรรคการเมืองมาทาบทามเยอะ

มีครับ แต่การเมืองก็เป็นอย่างที่เราเห็นๆ มันทำความเดือดร้อนไว้เยอะเป็นเรื่องไม่จริงก็มาก บางครั้งการที่สังกัดพรรคแล้วมีมติพรรคเป็นมติที่เราไม่ค่อยเห็นด้วยก็ย่อมต้องลำบากใจในการทำงาน ทำผิดให้เป็นถูกหรือว่าเรื่องที่ไปโกงอาจจะไม่ได้โกงตรงไปตรงมาแต่ด้วยนโยบายทีโกงเราก็รับไม่ได้

ไฮคลาส : แสดงว่าปิดประตูการเมืองไปแล้ว

ก็ปิดประตูนะไม่อยากเป็นนักการเมืองว่ากันตรงๆ ไม่ได้สนใจ ผมมองว่าวันนี้เรื่องธรรมาภิบาลเป็นเรื่องสำคัญมาก ความโปร่งใสสำคัญ แต่พรรคการเมืองเวลาไปทำงานผมคิดว่าไม่สามารถจะมีเหตุผลได้ได้อย่างจริงจังหรอกครับ การเมืองมันก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาประกอบเป็นเรื่องผลประโยชน์ เอาง่ายๆ นะครับการเลือกตั้งต้องใช้เงินเยอะแยะขณะที่กฎหมายซึ่งพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องพรรคการเมืองระบุว่าพรรคฯ จะรับเงินผู้บริจาคได้ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ผมกลับถามว่าเขาต้องการเงินเป็นพันๆ ล้านในการเลือกตั้งจะเอาเงินจากไหนครับ แล้วคนที่ให้นั้นเขาให้ด้วยความเสน่ห์หาหรือว่าให้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ในเรื่องธุรกิจของเขา คนเราเมื่อไปรับเงินเขามาแล้วเอามาใช้ลองคิดดูนะว่าเขาก็เหมือนมีบุญคุณกับเรา ฉะนั้นถ้าอยู่ด้วยสภาพเช่นนี้ต้องเกรงใจกันเป็นบุญคุณเราต้องไปทำอะไรที่ไม่ดีผมก็คิดว่าไม่เป็นประโยชน์ที่จะไปทำงานนั้น

ไฮคลาส : อยากทราบว่ากิจกรรม CSR ของบางจากซึ่งคนทั่วไปได้เห็นผลจากการริเริ่มบุกเบิกมาตลอดและประสบความสำเร็จ ถึงตอนนี้ต่อยอดแผ่กิ่งก้านสาขาครอบคลุมไปทางไหนบ้าง

กิจกรรมที่ทำมาตลอดเรามองได้หลายทิศทางเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้ว่ากิจกรรมที่เราทำนั้นเป็น CSR : Corporate Social Responsibility คำนี้เป็นคำใหม่มากแต่ด้วยการที่เราก่อตั้งบริษัทขึ้นมาอยู่บนพื้นฐาน ๒ เรื่องคือเรามีวัฒนธรรมองค์กรว่าเราจะเป็นบริษัทพลังงานของคนไทยที่ประกอบธุรกิจไปอย่างยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ความสำคัญว่าธุรกิจของเราจะอยู่ได้สังคมก็ต้องอยู่ได้ สิ่งแวดล้อมที่อยู่แถวนี้ต้องดี เพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นวัฒนธรรมที่เราตั้งเอาไว้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

สิ่งที่เราตั้งเอาไว้เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว คือคนบางจากต้องมีวัฒนธรรมของพนักงานที่เป็นคนดี มีความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม นั่นคือสิ่งที่ยึดมาปฏิบัติตลอด ตอนนั้นพอเราพูดว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดและสังคมเราก็ให้ความสำคัญจริง ตอนนั้นไม่มีใครพูดถึง CSR ธุรกิจสมัยก่อนจะเป็นธุรกิจเชิงหาประโยชน์ทำกำไร แต่ธุรกิจตอนนั้นอาจจะไม่ได้มองว่าจะทำประโยชน์ให้แต่ไปมองในรูปการบริจาค การให้คือการบริจาคแต่บริษัทบางจากฯ นั้นเป็นธุรกิจที่ไม่มีตังค์มากแต่มีน้ำใจเยอะ มีความตั้งใจเยอะ ฉะนั้นเมื่อเอาใจเอาตัวเราไปทำมันก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย เราก็ทำเรื่องนั้นมาโดยตลอด

เราแบ่งการทำหลักๆ เป็น ๒ กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือชาวบ้านที่อยู่โดยรอบเพราะเราอยู่กับเขาต้องถือว่าเขาเป็นลูกค้าคนสำคัญ เป็นญาติพี่น้อง เป็นเพื่อนที่ดี เป็นครอบครัว ฉะนั้นถ้าอยู่ตรงนี้แล้วเห็นเขาเป็นอย่างที่กล่าวมาเราก็ต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้เขา ต้องมีการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บางจากนี้อย่างดี เราต้องดูแลเรื่องความปอลดภัยอย่างดีซึ่งกลายเป็นวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่อยู่ในใจเราเสมอ เมื่ออยู่ในใจเราเสมอเราก็ต้องทำให้ชาวบ้านแถวนี้ยอมรับเราได้ดังนั้นกิจกรรมเกี่ยวกับชาวบ้านจะทำเยอะมาก
กิจกรรมเกี่ยวกับชาวบ้านก็แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ที่จริงเราพยายามทำลงไปในเชิงละเอียด

โดยกลุ่มที่ ๑.คือกลุ่มที่อยู่ใกล้เราติดกับเราเลยปรากฏว่าเรามีชาวบ้านชุมชนที่อยู่ติดกับเราจริงๆ ไม่กี่ร้อยครอบครัว ส่วนชาวบ้านที่อยู่ห่างออกไปในรัศมีที่เรามองประมาณ ๕ กิโลเมตร ซึ่งเราก็แบ่งกลุ่มอีกเป็นบ้านหลังเดี่ยว และถ้าเป็นชุมชนจะดูแลอย่างไร เพราะเนื่องจากความต้องการนั้นไม่เหมือนกันเราพยายามดูแลในจุดนั้น หากเป็นชุมชนติดกับเราถ้าเขาอยากได้อะไรจากเราเราก็จะไปช่วยเช่นสิ่งที่เขาขาดแคลน สิ่งอำนายความสะดวกที่เขาไม่มีเราก็ไปช่วยจัดหาให้เขา

ส่วนชาวบ้านระดับที่อยู่เดี่ยวๆ วันนี้ยังเป็นสิ่งยากที่สุดคือเชิญเขามาร่วมกิจกรรม อาทิ การดูนก โยคะ กิจกรรมที่ปลูกผักในตึก เราพยายามทำในสิ่งที่เกี่ยวกับเขา นอกจากนั้นก็ทำจุลสาร ๒-๓ เดือนต่อครั้งส่งไปที่ชาวบ้านจุดประสงค์คืออยากสื่อสาร เมื่อเรามีกิจกรรมเราก็จะเชิญเขามาร่วมและในวารสารนั้นนอกจากความรู้เป็นประโยชน์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเราก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าเราด้วยเหมือนกัน

บางทีเราก็ให้ไปเติมแก๊สโซฮอล์แบบลดราคาเยอะๆ ให้ไปเติมฟรีก็มี เนื่องจากเห็นว่าที่เขาอยู่นั้นอาจจะมาทำกิจกรรมอย่างอื่นกับเรายากเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราคิดว่าเขาสนใจก็สามารถสมัครเข้ามาได้ รวมทั้งให้เขาทดลองใช้สินค้า เช่น ทดลองเติมน้ำมันของเราเรามีปั๊มบางจากแถวนี้ให้บริการ หรือช่วงใกล้ๆ สงกรานต์เราก็ให้เขาไปตรวจสภาพรถฟรีเลยไปตามปั๊มบางจากหรือศูนย์ที่เรากำหนดไว้ไม่ต้องเสียตังค์เลยเราดูแลให้หมด ฉะนั้นกลุ่มที่อยู่ติดเราในชุมชนก็ต้องดูอีกแบบหนึ่ง กลุ่มที่ระดับสูงขึ้นมาก็ดูอีกแบบ

กิจกรรมทั่วไปที่เกี่ยวกับชุมชนเราก็แบ่งอีก เป็นกิจกรรมเด็กกับกิจกรรมผู้ใหญ่ โดยโครงการผู้ใหญ่นั้นก็มีเช่นโครงการแว่นแก้วที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตริเริ่ม เป็นโครงการที่มีประโยชน์เนื่องจากเราพบว่าคนแก่ผมก็อายุเยอะแล้วผมก็ใช้แว่นเหมือนกัน เขาก็ต้องการแว่นเราก็มีหมอไปตรวจมีแว่นให้ถือว่าเป็นกิจกรรมระดับผู้สูงอายุ

ระดับเด็กเราทำกิจกรรมเยอะ งานวันเด็กทุกปีเราจะมีเด็กที่มาพร้อมผู้ปกครองปีหนึ่งประมาณ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ คน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์บางจาก สนุกวิทยาศาสตร์กับน้ำมันบางจากเราต้องการให้เยาวชนนักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะพลังงานทดแทนน้ำมัน กลั่นน้ำมันอย่างไร มันได้ประโยชน์อย่างไร น้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล เป็นอย่างไร เรียนหนังสือในตำราก็ไม่เห็นภาพมันต้องมาดูของจริง ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเพราะมีนักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเข้ามาเรียนรู้จำนวนมาก นอกเหนือจากนั้นเรามีโครงการอีกอย่างหนึ่งคือสอนหนังสือเด็ก เนื่องจากบางจากมีคนเก่งๆ เยอะ เปิดติวช่วงเอ็นทรานซ์ก็มี

ไฮคลาส : คุณไปช่วยติวกับเขาด้วยไหม

ผมไม่ได้ติวแล้วแก่ไปแล้วล่ะ (หัวเราะ) มีคนของบางจากเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งเคมีบ้างไม่น้อยหน้าอาจารย์อุ๊สักเท่าไหร่ เรามีคนเก่งๆ เยอะ นอกจากนั้นก็ยังสอนเด็กช่วงซัมเมอร์ที่พ่อแม่เขาไปทำงานแล้วมีเด็กเล็กๆ เราก็มีกิจกรรมดูแลเขา

ด้านกีฬาคือ เยาวชนฟุตซอล วันนี้ตั้งทีมฟุตซอลเยาวชนบางจาก จุดประสงค์นั้นเรามองว่าเรามีสนามฟุตซอล เรามีการแข่งขันที่สนามหน้าทางเข้าโรงกลั่นเราก็มีการแข่งขันจากโรงเรียนแถวนี้มีเยาวชน ๒๐ กว่าโรงเรียนจัดแข่งขันประจำปี มีการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ จุดประสงค์ก็คือเราอยากจะพัฒนาฝึกเด็กในเรื่องกีฬาให้มากไม่ไปยุ่งในเรื่องอื่น นอกจากนั้นเราสร้างทีมขึ้นมาซึ่งบางจากให้การสนับสนุนทั้งทุนการศึกษาเรียนหนังสือดูแลเขาด้วยจุดประสงค์ก็คืออยากพัฒนาเด็กแถวนี้ให้มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถเรื่องกีฬา

กิจกรรมที่เราทำเกือบจะทุกซัมเมอร์ ไม่อยากจะเรียกว่าค่าย มันเป็นเรื่องของกิจกรรมร่วมกับเยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องของพลังงาน รวมถึงกิจกรรมโครงการเพาะต้นกล้า เด็กแถวนี้จะไปปลูกป่าก็คงยากนะครับ เราก็บอกว่าน้องไม่ต้องไปเพาะต้นกล้าไว้แล้วพี่ๆ จะไปปลูกให้ กิจกรรมที่เกี่ยวกับเยาวชนเราทำเยอะมาก ระดับเยาวชน ระดับผู้ใหญ่ ระดับชุมชนที่เป็นครอบครัวชนชั้นกลางซึ่งเรามีกิจกรรมที่เป็นโอกาสพิเศษ

ข้ามไปในระดับชาติเพราะบางจากไม่ได้อยู่กับชุมชนอย่างเดียว เราอยู่กับพี่น้องเกษตรกรอีกจำนวนมากมีกิจกรรมที่สำคัญซึ่งเราพัฒนาเป็นเรื่องธุรกิจไปแล้ว เราเริ่มจากโครงการน้ำมันแลกข้าว การที่พี่น้องเกษตรกรเขาต้องการใช้น้ำมันเราก็เริ่มจากเอาของเราไปแลกกับข้าว แล้วก็เอามาให้นักเรียนแถวนี้ได้กินข้าว แต่โครงนี้เราทำไปเรื่อยๆ พบว่าควรพัฒนาเป็นปั๊มชุมชนปั๊มสหกรณ์ เป็นการเชิญชวนให้สหกรณ์ตั้งปั๊มขายน้ำมันให้สมาชิกเป็นหลัก บางจากช่วยสอนเขาว่าจะทำธุรกิจปั๊มน้ำมันอย่างไร เนื่องจากเขามีที่ดิน มีเจ้าหน้าที่ขายปุ๋ย ขายเมล็ดพันธุ์การเกษตรก็ให้มาขายน้ำมันด้วยโดยเราสอนวิธีการค้าขายอย่างมีระบบ

วันนี้เรามีปั๊มลักษณะอย่างนี้ ๕๐๐ กว่าปั๊ม และเรามีปั๊มมาตรฐานอีก ๕๐๐ กว่าปั๊มรวมแล้วก็ ๑,๐๐๐ กว่าปั๊ม เห็นได้ว่าจากปั๊มเล็กๆ พัฒนาเติบโตจากการค้าขายเป็นปั๊มมาตรฐานก็มี เดิมทีขายแต่ดีเซลวันนี้ขายทั้งเบนซิน แก๊สโซฮอล์ กว่า ๑ ล้านครอบครัวหรือประมาณ ๔ ล้านคนที่ผูกพันกับ ๕๐๐ ปั๊มของบางจาก กิจกรรมนี้ทำให้สามารถยั่งยืนได้ด้วยและเราสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ด้วย

ที่บางจากทำมากก็คือพลังงานทดแทน วันนี้เราทำแบจริงจังมากเป็นเพราะเรามีพี่น้องเกษตรกร ๔ ล้านคนใช้น้ำมันทำไมเราไม่ทำให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้น เราจะช่วยเขาได้อย่างไรพืชพันธุ์การเกษตร เอามาผลิตพลังงานได้ อ้อย มันสำปะหลังผลิตเอททานอลไปผสมน้ำมันเป็นแก๊สโซฮอล์ ปาล์มน้ำมันเอามาผลิตไบโอดีเซล

ฉะนั้นถ้าเราสามารถผลักเรื่องนี้เข้ามาได้เกษตรกรที่ใช้น้ำมันบางจากก็สามารถที่จะมีรายได้ดีขึ้น สูงขึ้น เราจึงผลักดันเรื่องนี้มาก แล้วพี่น้องเกษตรกรที่ไม่ได้ปลูกพืชทั้ง ๓ ชนิดจะได้ประโยชน์ได้อย่างไร? เช่นชาวนา เราจึงคุยกับภาครัฐว่าเมื่อรัฐส่งเสริมส่วนนี้ก็น่าจะลดราคาให้ ทำให้แก๊สโซฮอล์ถูกกว่า ๓ บาท ๕๐ สตางค์ และเราก็มีดีเซล บี ๕ ถูกกว่าอีก ๗๐ สตางค์ต่อลิตร เอาไปขายที่ปั๊มสหกรณ์ถูกกว่าน้ำมันปกติ คนปลูกได้ประโยชน์ เกษตรกรก็ได้ใช้น้ำมันราคาถูก เป็นวงจรว่าเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้แล้วมันน่าจะดีนะ จึงเป็นเหตุผลที่บางจากทำ

มีคนถามว่าทำเรื่องนี้แล้วมันขาดทุนเข้าเนื้อไหม เพราะพลังงานทดแทนนั้นความจริงไม่ได้เข้าเนื้อเลย มันเป็นธุรกิจที่อยู่ได้และ win win ทั้งเราและลูกค้าเพราะฉะนั้นตรงนี้กลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มใหญ่

อีกสิ่งหนึ่งเป็นกิจกรรมระดับชาติ ระดับชาติก็คือสินค้าชุมชนที่เราเอามาแถมเป็นสินค้าโปรโมชั่นเวลาไปเติมน้ำมันจะเห็นว่าบางครั้งบางจากแจกขนม ล่าสุดที่ผ่านมาเราก็แจกมะขามแยลลี่ เราเคยแจกกล้วยตา กล้วยกวน เหตุที่ทำอย่างนี้เพราะว่าเมื่อเกษตรกรรมีผลิตผลพวกนี้ออกมาเยอะเขาไม่รู้จะทำอย่างไรราคามันตกต่ำ สมัยหนึ่งเราช่วยเรื่องกล้วย ๓๐๐-๔๐๐ ตัน เอามาทำกล้วยกวน แทนที่จะแจกน้ำก็แจกพวกนี้แทนได้ มะนาวเราก็เคยแจกตอนช่วงที่ล้นตลาด ซึ่งมะขามเราก็ช่วยได้เป็นร้อยตันทำให้ราคาของเขาไม่ตกลงไปมากกว่านี้เพราะมีบางจากเข้าไปช่วยซื้อ ล่าสุดสับปะรดออกมาล้นตลาดจึงกำลังจะมีสับปะรดกวน ตอนนี้มีคนเข้าคิวรอเป็นสินค้าโอท็อปอยากให้บางจากเลือกแต่เราต้องทยอยทำ เนื่องจากเราทำธุรกิจลูกค้าโดยปกติชอบน้ำแต่นานๆ มีสินค้านี้บ้างเขาก็ยอมรับได้สลับไปสลับมา ทั้งหมดคือสิ่งที่เราทำ ฉะนั้นในระดับสังคมชุมชนเราก็ทำเยอะ

ณ วันนี้เราเห็นความเชื่อมโยงว่าทุกอย่างมันกระทบกันถ้าสังคม คนที่ทำงานธุรกิจ คนที่เป็นพนักงานถ้าเขาสามารถพัฒนาความคิดในเชิงการช่วยคนอื่นและการช่วยเหลือในเชิงพัฒนาไม่ใช่สงเคราะห์อย่างเดียวผมว่าเป็นเรื่องสำคัญ ทำอย่างไรให้เกิดควรเป็นมิติที่เราจะต้องทำเพราะถ้าเรามองว่าในเส้นทางของการพัฒนาคนญี่ปุ่น ฝรั่ง คนยุโรปเขาเกิดจาก Sense ในคนทั่วไป เป็น Sense ว่านี่คืองานพัฒนาทุกคนมีหน้าที่ในการพัฒนา

ไฮคลาส : ทรรศนะต่อการซื้อขาย ‘คาร์บอนเครดิต’ ตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป็นเรื่องที่ดีครับ คาร์บอนเครดิตสำหรับวันนี้การค้าขายคาร์บอนในต่างประเทศมีแล้ว และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจซึ่งน่าจะส่งเสริมให้คนมาลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนมากขึ้น พลังงานทดแทนนั้นต้นทุนยังแพงอยู่ แต่ผมก็เชื่อว่าข้างหน้าในการพัฒนาไปได้เรื่อยๆ ต้นทุนมันน่าจะถูกลง อย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดคือพลังงานแสงแดด วันนี้เราบอกว่าผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลหน่วยละ ๑๑ บาท ผลิตขึ้นมาแพงขนาดนี้ เมื่อเทียบกับไฟฟ้าอื่นๆ ที่ราคา ๓ บาท ด้วยความที่มันแพง แต่เป็นพลังงานที่มีอยู่ทุกวัน ฟรีด้วย จะทำอย่างไรที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้มีต้นทุนที่ถูกลงๆ ด้านเอททานอล หรือว่าไบโอดีเซลมันมีข้อจำกัดเราไม่สามารถทำได้มากมาย เนื่องจากถ้าทำมากจะเกิดการบุกรุกป่า ซึ่งเราก็ไม่อยาก ฉะนั้นในการทำพลังงานทดแทนการที่จะได้คาร์บอนเครดิตออกมาทำให้โครงการที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นครับ

ไฮคลาส : มีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่บริษัทพลังงานต่างมุ่งเน้นการนำเสนอภาพพจน์ที่ดีด้านต่างๆ สู่การรับรู้ของสังคม มากกว่าการให้ข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาผลกระทบ รวมถึงความรู้ความเข้าใจในการที่ประชาชนจะต้องปรับตัวหรือรับมือหากเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด หรือสภาวะการณ์ฉุกเฉินใดๆ จากธุรกิจประเภทนี้

ในธุรกิจทั้งหมด ทุกวันนี้สิ่งทีผู้บริหารมองมันไม่ใช่ธุรกิจอย่างเดียวที่มุ่งแต่จะหาเงิน แต่ธุรกิจนั้นถ้าเราจะอยู่ในสังคมได้มันต้องยอมรับได้ด้วย ฉะนั้นกิจกรรมตอบแทนสังคมมันจึงมีบทบาทค่อนข้างมาก จึงเหมือนกับการนำเสนอทุกอย่างขององค์กรมีแต่เป็นเรื่องที่ดีไปหมด ในเชิงบริษัททั่วไปก็จะพูดถึงสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ แต่ที่เขาไม่ค่อยพูดในสิ่งที่เป็นปัญหา

สำหรับธุรกิจพลังงาน ผมมองว่า เป็นหน้าที่หนึ่งของเราที่จะต้องบอกประชาชนถ้าหากว่าเรามีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเขาควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร แต่ส่วนใหญ่ที่เราทำการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมนั้นมักดำเนินการให้ความรู้กับคนที่อยู่รอบๆ ใกล้ชิดเราเช่นการซ้อมดับเพลิง การปฏิบัติตัวเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เราเข้าไปดูแลพวกเขาแม้กระทั่งคิดว่าวันนี้เราควรจะซื้อรถดับเพลิงมา ๑ คัน ถ้าแถวนี้เกิดเพลิงไหม้แล้วรถดับเพลิงของกทม.จะมาทันหรือเปล่า คิดว่าน่าจะมีของเราให้บริการประชาชน น่าจะมีสิ่งนี้เพื่อจะช่วยบริการเขาเมื่อจำเป็น เป็นการที่เราจะต้องดูแลเขาด้วยเราต้องบอกเขาเช่นหากจะ Shut down โรงงาน จะมีเสียงดังเป็นพิเศษสักวันหนึ่งก็ต้องบอกให้เขาทราบ
หากเราเป็นบริษัทพลังงานที่โปร่งใสเราต้องบอกประชาชน โดยเฉพาะมุมมองหนึ่งที่ประชาชนไม่ค่อยรู้ก็คือบริษัทน้ำมันปล่อยมลพิษที่เป็นผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจกมากน้อยเพียงใด การบอกกล่าวให้รู้ถึงสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ดี เพื่อที่เราจะได้มาพิจารณาดูว่าเราจะลดอย่างไร

สิ่งที่บางจากทำคือเป็นโรงกลั่นที่ใช้เชื้อเพลิงสะอาดมากที่สุดในประเทศไทย เรามีน้ำมันเตาเกรดที่เรียกว่าน้ำมันเตากำมะถันต่ำมากๆ วันนี้ที่เราดูการลดปัญหาเรื่องมลพิษเราพยายามที่จะเปลี่ยนน้ำมันเตาเป็นก๊าซธรรมชาติให้หมดเลย เพื่อที่จะลดผลกระทบในเรื่องของมลภาวะที่ปล่อยออกมา

นอกจากนั้นเราก็มองว่าก๊าซธรรมชาติปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าน้ำมันเตา และที่เห็นได้ชัดเจนคือบางจากหันไปใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น บริษัทบางจากเป็นบริษัทที่ทำในเรื่องพลังงานทดแทนมาก ไม่ว่าจะเป็นเอททานอล ไบโอดีเซลมาใช้ เพื่อจะลดการใช้น้ำมันปกติ ผลิตน้ำมันปกติ พวกนี้ไปผสมก็จะช่วยลดบทบาทจากคาร์บอกไดออกไซด์อีกระดับหนึ่ง

วันนี้ประชาชนสนใจว่าบริษัทน้ำมันได้ทำเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน จึงให้ตั้งสถานีย่อยเพื่อออนไลน์ให้เห็นว่าก๊าซที่เราปล่อยออกมีอะไรบ้าง เท่าไหร่ มีฝุ่นเพียงใด จุดประสงค์คือเรามองว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนโดยเฉพาะการที่เขามาตรวจสอบดูแลเรา ฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเปิดเผยให้มากที่สุด สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น บางทีการที่ไม่เห็น แต่ได้ยิน ได้ฟัง คนอาจจะสงสัยว่า มันจริงรึเปล่า ทางที่ดีที่สุดก็คือการเปิดเผย

ด้วยวันนี้ที่ระบบไอทีมันดีขึ้นมากมาย จึงนำประโยชน์จากระบบออนไลน์ขึ้นมา ต่อไปนี้น้ำทิ้งบางจากอากาศที่ปล่อยออกมาเราออนไลน์ให้ประชาชนได้เห็น เป็นจุดที่ถือว่าเราเปิดเผยเพราะเป็นข้อมูลที่เราตบแต่งไม่ได้ และเป็นข้อมูลที่เราส่งให้รัฐตรวจสอบเราด้วย ฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ ก็มีข้อดีค่อนข้างเยอะ

ผมเชื่อว่าผู้บริหารที่ต้องการทำเรื่องนี้จริงจังเขาก็จะทำให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบได้ แต่ก็คงมีส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ไม่อยากทำเพราะเนื่องจากการที่ประชาชนเข้ามามีสิทธิดูแลตรวจสอบมากๆ ก็กลัวไปหมดเลย สิ่งที่ตามมาคือนักลงทุนกลัวการลงทุนในประเทศไทย การที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ ต้องทำประชาพิจารณ์ ทีนี้ก็จะเกิดในกรณีที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย คนที่ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่ามันไม่ดีและอาจจะพูดเก่งเสียงดังหน่อยหน่วยงานรัฐก็หงอไม่กล้าให้แล้ว เขาจะไปลงทุนทำอะไรก็ทำยาก แต่ถ้าเราทำดีแล้ว เราก็ไม่ต้องกลัว แต่หลายๆ เรื่องๆ ทำดีแล้วประชาชนบอกไม่เอา ก็ไม่เอาเลย

ยกตัวอย่างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ยังไม่คิดว่าจะเกิดที่ไหนผมว่าทำยากเลย เรากำลังคิดว่าจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้าเราไม่มีพลังงานแล้วเราจะอยู่อย่างไร เพราะจะไปอิงแก๊สธรรมชาติ วันนี้เราเอาจากพม่ามา ๑ ใน ๓ ยกตัวอย่างง่ายๆ วันนี้ผมก็นั่งคุยกับทางปตท.ว่าถ้าพม่ามีปัญหาถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติแล้วเขามากดดันประเทศไทยโดยหยุดส่งแก๊สให้เรา บ้านเราไฟดับเลยนะครับเพราะ ๑ ใน ๓ ของแก๊สที่เราใช้นั้นมาจากพม่า ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา ไม่มีแก๊สพม่า เราก็เป็นปัญหา ฉะนั้นก็ต้องดูประเทศชาติ รัฐบาลต้องดูและบทบาทนี้ ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ ถ้าเราคิดจะเอาแต่แก๊สอย่างเดียว

เราบอกว่าน้ำมันก็ไม่เอาเพราะมันแพงเหลือเกิน ขณะที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นทุกวันๆ ปัญหาโลกร้อนก็ตามมา พวกน้ำมัน พวกแก๊ส ถ่านหินสร้างมลภาวะ วันนี้เพื่อนบ้านเรากำลังจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย อยู่ใกล้ๆ บ้านเราถ้าเกิดโรงไฟฟ้าพวกนี้มีปัญหาประเทศเรา คนไทยได้รับผลกระทบไหม มันก็เลยกลับมาที่ประเทศไทยว่าแล้วเราจะเอายังไง ฉะนั้นคนที่จะมาเป็นรัฐบาล เป็นรัฐมนตรีพลังงานข้างหน้าตัวนี้จะกดดันมากในบทบาทของเขาว่าจะเอาอย่างไรเกี่ยวกับพลังงานของประเทศข้างหน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก

Related contents:

You may also like...