อธิศ สุวรรณดี

A Reflection of Leadership and Beautiful Mind

คนส่วนใหญ่ย่อมต้องการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำ อาจเพราะว่ามันช่างหอมหวนชวนฝัน แต่การเป็นหัวขบวนที่ดีมิได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลเพียงคนเดียวเสมอไป ความเข้าใจในบริบทต่างๆ ของผู้อื่นรวมถึงตนเองล้วนส่งเสริมทั้งบุคคลและองค์กรให้ก้าวหน้า สำหรับเมืองไทยในปัจจุบัน การศึกษาในด้านผู้นำองค์กรนั้นได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่าการบริหารจัดการธุรกิจ และหนึ่งในบุคคลผู้คลุกคลีอยู่กับองค์ความรู้แขนงนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเป็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังก่อตัวอย่างทรงพลัง อธิศ สุวรรณดี กระสุนนัดสุดท้ายลูกชายคนสุดท้องของ เกษม สุวรรณดี ผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยกิตติคุณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ พรรณี พิสณฑ์ยุทธการ ผู้บริหารการศึกษา

“ล่าสุด Thailand’s Economic Outlook (2007) มองว่าหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านภาวะผู้นำเป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมในการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรชั้นนำต่างๆ ในขณะนี้ นั่นแสดงว่าสาขาวิชานี้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ผู้คนเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ผมเรียนมานั้นคืออะไรและเป็นประโยชน์กับพวกเขาอย่างไรในการทำงาน”

จากการแนะนำของดร.เสนีย์ สุวรรณดี ผู้เป็นพี่ชายและประกอบกับความต้องการส่วนตัวของคุณอธิศ จึงทำให้ว่าที่ด็อกเตอร์ด้านผู้นำองค์กร (Ed. D. in Organizational Leadership, Pepperdine University, California, U.S.A.) คนนี้เลือกเข้ามาฝึกและศึกษางานในด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร ที่สำนักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมแบ่งเวลากับการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก

“ตอนนี้ Leadership ไม่ได้มีความจำเป็นเฉพาะบุคลากรที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น ระดับกลาง ระดับล่างต้องมีหมด เพราะมันไม่ได้หมายถึงแง่บุคลิกภาพอย่างเดียว แต่แตกออกเป็นหลักใหญ่ๆ คือจะต้องรู้จักให้กำลังใจลูกน้อง กล้าตัดสินใจ หาวิธีการหานวัตกรรมในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ ผลักดันให้คนอื่นทำงานเป็น รู้จัก transform อำนาจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันจำเป็นสำหรับผู้บริหารในทุกระดับ แต่อาจแตกต่างในรายละเอียด”

“จริงๆ แล้วทุกคนไม่ต้องขึ้นมาเป็นผู้นำตลอดเวลา บางเรื่องคุณสามารถเป็นผู้นำแล้วผมเป็นผู้ตาม ยืดหยุ่นได้รู้ว่าจุดไหนควรจะใช้ใครและวิธีการอย่างไร ถ้าเรามีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ เราก็ take action ในบทบาทของผู้นำ แต่ในสิ่งที่เราไม่รู้เราก็เป็นผู้ตามตามเขาแล้วเดินไปด้วยกันซึ่งก็คือการทำงานเป็นทีม ทุกๆ คนควรจะมีทั้งภาวะผู้นำที่ดีและภาวะผู้ตามที่ดีอยู่ในคนเดียวกันโดยเลือกใช้ให้เหมาะสม ถ้าเป็นผู้นำกันหมดแล้วไม่มีผู้ตามเลยงานก็ไม่เดิน ในทางกลับกันหากทุกคนรอแต่จะตามท่าเดียวแต่ไม่มีผู้นำงานก็ไปไม่ได้ การเป็นผู้นำและผู้ตามในสถานการณ์ที่เหมาะสมจึงเป็นสไตล์ที่นำมาปรับใช้ได้บ่อยครั้ง”

โดยก่อนจะมาถึงวันนี้ของ อธิศ สุวรรณดี วัยเด็กของลูกชายคนเล็กในบ้านค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ ‘คะนองอย่างมีขอบเขต’ อีกหนึ่งบทพิสูจน์ชีวิตท่ามกลางความห่วงใยจากคนรอบข้าง

“การที่มาเป็นตัวผมในทุกวันนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนครับ คือคุณพ่อเริ่มและทำธุรกิจการศึกษาซึ่งครอบคลุมทุกวงจรตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ท่านเป็นคนเก่งและแกร่ง เท่าที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กผมรู้สึกว่า ไม่มีคำว่า เป็นไปไม่ได้ ในพจนานุกรมส่วนตัวของคุณพ่อ แต่ผมไม่เลยครับ! เจอคำนี้แทบจะทุกหน้าในพจนานุกรมส่วนตัวของผม (หัวเราะ) ในส่วนของคุณแม่ ผมต้องขอขอบพระคุณสำหรับความรักและบารมีที่ปกป้องผม หล่อหลอมให้ผมเป็นคนดี คิดดี มีจิตใจที่ดี เหมือนกับคุณแม่ทำให้ชีวิตของผมพบแต่สิ่งที่ดีงาม”

“ชีวิตคนในทุกวันนี้ไม่ได้ยาวมากนัก ผมมองว่าการให้ความสุขให้รางวัลกับตัวเองและให้ความสุขกับคนที่เรารักก็ทำไปเถอะครับ เห็นตัวอย่างมาเยอะที่เหนื่อยมากทุ่มเทกับการงานแต่ท้ายที่สุดก็หมดเวลาที่จะให้รางวัลกับตัวเอง ที่จะให้ความสุขกับคนรอบข้าง มันก็จริงนะครับที่ฝรั่งเขาพูดว่า Try to live your life to the fullest.

Related contents:

You may also like...