ดร.สิเวศ โรจนสุนทร

คนโปรด : แบบพิมพ์ชีวิต

เราคงจะคุ้นหน้าค่าตาชายหนุ่มผู้อยู่เบื้องหลังการเปิดตัวบัตร TMBAM Extra Cash จากสื่อมวลชนสายธุรกิจการเงินบ้างแล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่จะได้รับรู้ถึงเบื้องหลังรอยยิ้มและคมความคิดของ หนุ่มโก้-ดร.สิเวศ โรจนสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ว่าคนโปรดผู้เป็นต้นแบบในชีวิตที่นำให้เขามาอยู่ ณ จุดนี้ได้นั้นมีหลายบุคคลที่เขามองเป็นแบบอย่าง

“คนโปรดสำหรับผมน่าจะหมายถึงคนที่เราสามารถเรียนรู้หรือเอาเป็นแบบอย่างได้ในบางสิ่งบางอย่าง ไม่จำเป็นจะต้องทุกอย่าง แล้วสิ่งเหล่านั้นสามารถนำมาพัฒนาให้ตัวเราดีกว่าเดิม จากคำจำกัดความนี้ คนโปรดของผมจะมีค่อนข้างมาก แต่ถ้าให้ผมพูดถึงคนโปรดหนึ่งหรือสองคน ผมคงต้องขอเลือกบุคคลผู้มีอิทธิพลกับความเป็นตัวตนของผมมากที่สุด ซึ่งแน่นอนได้แก่คุณแม่และคุณพ่อของผม”

คนคุณภาพอย่างคุณพ่อและคุณแม่ของเขานี่เองที่เป็นต้นแบบของคนอีกจำนวนไม่น้อย โดยคุณพ่อ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และปฏิบัติงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในตำแหน่งประธานฝ่ายวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง เป็นที่เคารพรักของศิษยานุศิษย์และนักวิจัยจำนวนมาก ส่วนคุณแม่ก็คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกานดา โรจนสุนทร อดีตหัวหน้าภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกได้ว่าครอบครัววิชาการนี้ไม่เพียงเป็นเบ้าหลอมสมาชิกในครอบครัวเท่านั้นหากยังเผื่อแผ่ไปถึงลูกศิษย์ลูกหานับร้อยนับพันคน

“คุณแม่ของผมจะมีอิทธิพลกับผมมากในด้านความคิดและการวางตัวครับ ส่วนคุณพ่อจะไปในด้านคุณสมบัติที่ใช้ในการทำงานมากกว่า

“เพราะคุณแม่เป็นผู้วางรากฐานทุกสิ่งที่ตัวผมเป็น ท่านสอนให้ผมรู้จักกับการให้ลำดับความสำคัญหรือคุณค่ากับสิ่งต่างๆ ในชีวิต ทำให้เราเข้าใจว่าอะไรที่เราควรให้ความสำคัญ หรืออะไรที่เป็นเพียงแค่สิ่งลวงตา สิ่งถัดไปคือทำให้ผมมีความมั่นคงกับหลักการที่เราเชื่อถือ ไม่โอนเอียงตามผู้คนหรือสิ่งรอบข้างอย่างไม่มีเหตุผล นอกจากนี้ยังให้ผมได้รู้จักกับการให้อภัย และเข้าใจถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของคนที่เป็นแม่หรือพ่อ

“ส่วนคุณพ่อ ท่านเป็นตัวอย่างให้ผมรู้จักกับความสำคัญของการ get the job done ซึ่งในความหมายของผมคือการที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้ว ก็ลงมือทำ แล้วก็ทำไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จ เป็นอะไรที่ฟังดูไม่น่าจะซับซ้อน แต่ในความเป็นจริงแล้วต้องอาศัยความมุ่งมั่นและพลังงานอย่างมาก ได้เห็นถึงการไม่หยุดนิ่ง การ maximize achievement ของเราจากระดับความสามารถที่เรามี ความไม่กลัวที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้อง ตามมาด้วย can do attitude ซึ่งคือความรู้สึกลึกๆ ว่าเราสามารถทำได้ทุกอย่างถ้ามีความมุ่งมั่น และสุดท้ายคือการที่ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามสามารถที่จะชนะหรือพ่ายแพ้ด้วยเหตุผล เนื่องจากพ่อจะเน้นเรื่องการมีเหตุผล บางครั้งแม้กระทั่งกับตัวพ่อเองเราอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกัน แต่เมื่อไหร่ที่มีเหตุผลแล้ว พ่อจะรับฟังและถ้าเหตุผลผมดีพอ บางครั้งก็ทำให้ท่านยอมรับความเห็นนั้นๆ ได้

“คนโปรดของผมที่จริงแล้วมีหลายคนครับ แต่ละท่านก็จะมีความพิเศษส่วนตัวของตนเอง อยู่ที่ผมจะประทับใจและเลือกที่จะเรียนรู้หรือใช้เป็นแบบอย่าง แต่หากพยายามนำข้อคิดที่ได้จากทุกท่านมาสรุปรวมกันอย่างกว้างๆ แล้ว ข้อคิดทั้งหมดก็ล้วนมีจุดประสงค์เพื่อให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความหมาย ทั้งต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และตนเองครับ”

Related contents:

You may also like...