รุ่งฟ้า เกียรติพจน์

ความเปลี่ยนแปลงในทัศนะของนักธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม Director Brand Management and Marketing Communication บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หากภาคธุรกิจมีความจำเป็นในการสร้างหรือรีแบรนด์องค์กรเพื่อปรับเปลี่ยนรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกเท่าใด ในโลกยุคที่การสื่อสารมีบทบาทสำคัญไม่แพ้ธุรกิจเช่นทุกวันนี้ องค์กรธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมยิ่งจำเป็นอย่างหนักที่จะต้องเพ่งมองจับตากระแสโลก และรับมือด้วยการรีแบรนด์องค์กรเป็นเท่าตัว ซึ่งหากจะถามว่าองค์กรธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมใดในประเทศนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมืออย่างสม่ำเสมอตลอดมา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คงเป็นหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนสภาพการณ์นี้ได้ชัดเจนที่สุด เห็นได้จากรีแบรนด์องค์กรหลายต่อหลายครั้ง ทั้ง ทรู ทรูมูฟ ทรูวิชั่น ฯลฯ ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เคล็ดลับหรือกลวิธีใดที่เป็นรากฐานความสำเร็จขององค์กรนี้ รุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารหญิงเหล็กผู้รับเผือกร้อนชิ้นที่สองรับหน้าที่ขยายความต่อ

“ดิฉันมองว่าการสร้างแบรนด์เป็นสิ่งละเอียดอ่อน หรือจริงๆ ก็คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจะต้องละเอียดอ่อนมากๆ เลย เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่จะลุกขึ้นมาทำได้ทันที มันมีผลกระทบกับทั้งพนักงาน องค์กร ทั้งรูปแบบบริษัท สิ่งที่เราจะต้องทำคือหาให้เจอ ต้องตอบให้ได้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปทำไม เพื่ออะไร และเปลี่ยนไปทางไหน ถ้าคิดจะเปลี่ยนแต่ไม่รู้ทำไมต้องเปลี่ยนมันก็จะทำให้ทุกอย่างผิดไปจากจุดประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ต้น”

“อย่างการเปลี่ยนแปลงแบรนด์จาก เทเลคอมเอเชีย มาเป็น ทรู ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ เรียกว่าเปลี่ยนเกือบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ เรารวมพนักงานแต่เราไม่ได้เปลี่ยนพนักงาน ที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนความคิดของตัวพนักงาน เปลี่ยนวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่ออนาคตของบริษัทและอนาคตของทุกคนที่อยู่ในองค์กรนี้ ซึ่งถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวันนั้นก็คงไม่มีวันนี้”

“แนวทางก่อนอื่นก็คือต้องกำหนด Brand Positioning ที่เราตั้งไว้ว่า Lifestyle Enabler การเติมเต็มชีวิตคนไทยด้วยสินค้าและบริการใหม่ๆ ของทรู ให้สินค้าและบริการของเรามีประโยชน์สูงสุดกับชีวิตประจำวันของคนไทย แปลเป็นไทยมันยาว ภาษาอังกฤษ Lifestyle ก็คือทำอย่างไรให้มันเท่ห์ ให้ทันสมัย แต่ Enabler คือการเติมเต็มชีวิตที่ทันสมัยและมีไลฟ์สไตล์แบบที่คุณอยากจะเป็น เมื่อเราหาคำจำกัดความสิ่งที่เราอยากจะเป็นได้แล้วคือ TRUE Brand Positioning เราก็มากำหนดต่อ

“Brand Value คือคุณค่าของแบรนด์ที่เราจะยึดถือในทางปฏิบัติทั้งภายในและภายนอก ของเรานิยามจากวัฒนธรรมองค์กรและพื้นฐานของสื่อธุรกิจที่เรามีเรียกว่า 4 C คือ Carrying การดูแลเอาใจใส่ Creative ความคิดสร้างสรรค์ Courage ความกล้าที่จะนำเสนอหรือกล้าแสดงออก สุดท้ายคือ Credible ความน่าเชื่อถือ ถ้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าแผนกไหนยึดถือสิ่งนี้ในการทำธุรกิจ นั่นคือคุณค่าขององค์กรหรือคุณค่าของแบรนด์ที่จะนำพาคุณไปถึงจุดหมาย ถึง Brand Positioning ที่ตั้งไว้”

“ตอนนี้คงตอบไม่ได้นะคะว่าประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ แต่ทุกวันนี้เราประสบความสำเร็จในเชิงของการเปลี่ยนทิศทางของเรา เพราะผลวิจัยออกมาตอนนี้เราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้บริโภคไปแล้ว”

“ดิฉันจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ถ้ารู้จักหยิบมาใช้ในทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตและได้ไลฟ์สไตล์ไปด้วย จะช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี เท่ากับว่าทรูเองวางทิศทางไม่ผิดเรื่องของ Lifestyle และ Convergent (การรวบรวม) แต่มันต้องมีปัญหาแน่นอน เทคโนโลยีอะไรก็ตามที่เป็นผู้นำการริเริ่มก็ต้องมีความเสี่ยง แต่เราก็ตัดสินใจแล้ว เพราะเรามี Brand Promise ที่จะสร้างองค์กรทรูที่เป็นConvergent และมีไลฟ์สไตล์ว่า เราจะเป็นตัวผลักดันขับเคลื่อนสังคมไทยของเราให้มีการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน จริงๆ แล้วก็คือ Togetherness ที่ทรูใช้คำว่า Together นี่แหละค่ะ ถ้าปราศจากเครื่องมือสื่อสารที่ทรูกำลังทำธุรกิจอยู่ตอนนี้ เชื่อว่าการอยู่ร่วมกันมันอาจจะยากกว่าที่เป็นอยู่นะคะ”

Related contents:

You may also like...