สงวน สรวยจิรวัฒน์

ต้นแบบนักบริหาร

เป็นธรรมดาที่กระแสคลื่นลูกใหม่จะถาโถมได้ไกลแค่ไหน ย่อมขึ้นอยู่กับว่าคลื่นลูกเก่าช่วยแผ้วถางเส้นสายผืนทะเลไว้ได้ราบเรียบเพียงใด เฉกเช่นชีวิตของคนเรา บรรดาคนหนุ่มคลื่นลูกใหม่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ส่วนใหญ่เกือบร้อยทั้งร้อย ย่อมต้องมีต้นแบบเป็นคลื่นลูกเก่าที่ประสบความสำเร็จมาก่อนหน้า ซึ่งบางคนก็อาจมีต้นแบบเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่คนละวงการ หากแต่ได้รับปรัชญาข้อคิดที่ทรงคุณค่ามาปรับใช้เป็นแนวทางการก้าวเดินของตน แต่ก็มีคนหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จไม่น้อยที่ยึดต้นแบบจากผู้ใหญ่ในแวดวงเดียวกัน ยิ่งกว่านั้นคือยึดถือผู้ใหญ่ในบริษัทเดียวกันเป็นต้นแบบในการก้าวเดินไปบนเส้นทางการทำงานของตน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ คุณสงวน สรวยจิรวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บ. ยูไนเต็ดบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน หรือที่คนทั่วไปคุ้นชินในชื่อ ยูบีซี-ทรู

“คนโปรดของผมไม่ใช่ใครที่ไหนครับ แต่คือคุณองอาจ ประภากมล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย
Commercial ของยูบีซี-ทรูนี่เอง” คุณสงวนเริ่มประเด็นเรื่องคนโปรดด้วยรอยยิ้ม ก่อนกล่าวต่อถึงความชื่นชมชื่นชอบส่วนตัวที่มีต่อผู้ใหญ่ใกล้ตัวท่านนี้

“โดยส่วนตัวแล้วได้ยินชื่อและกิตติศัพท์ความเป็นนักบริหารที่เก่งมากของคุณองอาจมาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเข้ามาทำงานที่ยูบีซี –ทรู จนกระทั่งผมได้มีโอกาสเข้ามาทำงานสาย Marketing และอยู่ภายใต้คุณองอาจโดยตรง ตลอดเวลา 2 ปีที่เราได้ร่วมงานกันในลักษณะเจ้านายกับลูกน้องสายตรง ซึ่งค่อนข้างใกล้ชิด ทำให้ผมรู้สึกประทับใจเจ้านายคนนี้มาก เหตุผลของการชื่นชมนั้นมาจากหลายๆ เรื่องรวมกันครับ ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวในบางเรื่องที่ผมพอจะมองเห็น หลายคนอาจคิดว่าทำไมผมยกคนใกล้ตัวขึ้นมา แต่ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดากับการที่เราอยู่ใกล้คนที่มีความสามารถ ก็ยิ่งทำให้เราได้รับอะไรดีๆ หลายๆ อย่างมาจากเขาด้วย

“สำหรับผมถือว่ามีโอกาสที่ดี เพราะตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่นี่จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคุณองอาจมีพลังขับเคลื่อนในตัวเองสูงมาก พิสูจน์ได้จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของทุกแผนกที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณองอาจ ในการนำพาองค์กรยูบีซี-ทรูให้ประสบความสำเร็จ คุณองอาจมีความโดดเด่นมากเรื่องของผลงาน, วิสัยทัศน์, การยอมรับจากคนภายในและนอกองค์กร รวมถึงการมีบุคลิกภาพของนักบริหารที่ดี ซึ่งทั้งหมดนี้สืบเนื่องมาจากความทุ่มเท ตั้งใจ และเลือกทำในสิ่งถูกต้องที่ดีที่สุด

“คุณองอาจเองเป็นคนที่ทำงานหนักนะครับ แต่ก็สามารถบริหารเวลาในเรื่องที่ต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวได้เป็นอย่างดี หลายๆ สิ่งที่ผมชื่นชอบได้สะท้อนให้เห็นว่า Quality จะเกิดขึ้นเองไม่ได้ถ้าเราไม่ทุ่มเทตั้งใจ ผมได้ข้อคิดจากคุณองอาจเยอะมากครับ โดยเฉพาะหลักในการทำงาน เหมือนกับว่าเรามี Model ที่ดีอยู่ใกล้ตัว และตัวผมเองก็นำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้กับการทำงานของตัวเองครับ”

Related contents:

You may also like...