ดร.ฟรีดดริด ฮัมบัวร์เกอร์ (H.E.Dr.Friedrich Hamburger)

European Union The Group of Power

ในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ คงไม่มีครั้งใดที่เราจะภาคภูมิใจกับการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนและมีพลังเป็นอย่างยิ่ง ของประชากรและรัฐบาลอันประกอบด้วยพลเมืองกว่า 450 ล้านคน และรัฐบาลของประเทศเอกราช 25 ชาติ เมื่อการรวมตัวมิได้มีเหตุผลหลักจากการป้องกันภัยคุกคามจากศัตรู หรือการรวมตัวเพราะอำนาจทางการเมืองของชนชาติใดชนชาติหนึ่ง หากแต่เป็นความสมัครใจของรัฐบาล และการลงประชามติของประชาชนในประเทศนั้นๆ เข้าร่วมเป็นสหภาพยุโรป (European Union)

พัฒนาการขององค์กรที่มีลักษณะเหนือชาติ (Supranational Trait) อันมีพลังในทางเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดคลื่นความหวังกระจายไปทั่วกลุ่มประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยประเทศเกล่านั้นวาดฝันไกลถึงความสำเร็จในระดับหนึ่งเฉกเช่นแม่แบบที่สหภาพยุโรปได้สร้างตำนานความร่วมมือเหนือเส้นแบ่งเขตแดน ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม สถานะทางเศรษฐกิจเอาไว้ ประสบการณ์จากปลายกระบอกปืนที่เคยหันเข้าหากลุ่มชนที่คิดเห็นแตกต่างกันกลาย รวมถึงภาพอันลางเลือนของฝูงเครื่องบินรบเหนือน่านฟ้าสีแดงเลือด ระคนเสียงสัญญาณเตือนภัย กระทั่งกองทัพเรือรบ เรือดำน้ำที่เตรียมการประจันหน้าระหว่างกัน บัดนี้เปลี่ยนเป็นพลังซึ่งมหาอำนาจกระทั่งประเทศเล็กประเทศน้อยต่างยึดถือเป็นแบบอย่าง

บทบาทของสหภาพยุโรปกำลังพิสูจน์พลังมหาศาลของภูมิภาคอันรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติในบรรณพิภพ เราอาจจะพอเห็นภาพความโปร่งใสและบทบาทของกลุ่มประเทศนี้ได้ชัดเมื่อเริ่มต้นวิกฤตการณ์ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลเลาะฮ์ เมื่อสหประชาชาติทำหน้าที่ได้เพียงเสือกระดาษ หากแต่สหภาพยุโรปยื่นมือเข้าโอบอุ้มผู้ประสบเคราะห์กรรมจากการสู้รบ พร้อมเสนอวิถีทางแห่งสันติภาพอันมั่นคงและยั่งยืนในวิถีทางการทูต

เพียงหนึ่งวันหลังเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลโจมตีเป้าหมายผิดพลาดในเมืองคานาของเลบานอน ยังผลให้มีเจ้าหน้าที่สหประชาชาติที่ปฏิบัติการรักษาสันติภาพเสียชีวิตถึง 4 คน และหนึ่งในนั้นเป็นชาวออสเตรียน ไฮคลาสจึงหอบเอาประเด็นต่างๆ ทั้งในมุมของสหภาพยุโรปมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก เข้ารับฟังความเห็นจาก ฯพณฯ ดร.ฟรีดดริค ฮัมบัวร์เกอร์ (H.E.Dr. Friedrich Hamburger) เอกอัครราชทูต-หัวหน้าคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย พร้อมสอบถามถึงความรู้สึกในฐานะชาวออสเตรียนคนหนึ่งต่อความสูญเสียเพื่อนร่วมชาติในเลบานอน รวมถึงประเด็นจากการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งสหภาพยุโรปถูกครหาว่ามีส่วนทำให้การเจรจารอบโดฮาเป็นเสมือนนิทานพันหนึ่งราตรี ไม่รู้จักจบสิ้น และถามถึงความประทับใจต่อเมืองไทยถิ่นพำนักในปัจจุบัน

ไฮคลาส : ก่อนอื่นขอเรียนถามว่าความรู้สึกของท่านต่อราชอาณาจักรไทย
ผมมองว่าเป็นประเทศที่สวยงามนะครับ เป็นสยามเมืองยิ้มอย่างแท้จริง มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ดีงาม นอกจากนี้มีภูมิประเทศที่สวยงามและประชาชนมีอัธยาศัยดี

ไฮคลาส : เมื่อได้มาประจำอยู่ในกรุงเทพฯ แล้วท่านเคยไปเยือนต่างจังหวัดบ้างไหม
ผมและภรรยาเคยมาเที่ยวเมืองไทยเมื่อปี ค.ศ.1997 แล้ว ตอนนั้นผมมา 3 สัปดาห์ และผมไปเที่ยวภูเก็ต กลับมาพักที่กรุงเทพฯ และไปเชียงใหม่ต่อ ซึ่งเวลานั้นเราทั้ง 2 รู้สึกประทับใจมาก

ไฮคลาส : รบกวนท่านพูดถึงเส้นทางก่อนได้รับมอบหมายให้มาประจำประเทศไทย
ผมเป็นชาวออสเตรียน เบื้องหลังทางการศึกษาคือเรียบจบการศึกษาทางด้านกฎหมายจากรุงเวียนนาและเรียนปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์จากวิชิงตัน ดี.ซี. หลังจากเรียนจบก็ทำงานเป็นนักกฎหมายอยู่ในศาลที่ออสเตรียเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นผมสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศของออสเตรีย ได้ดำรงตำแหน่งประจำอยู่ที่สหประชาชาติในนิวยอร์ก หลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่แอฟริกาใต้ และกลับรับตำแหน่ง Head Quarter ที่ออสเตรีย และได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยที่ดูแลด้านการพัฒนาในกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรีย และเป็นผู้เจรจาเกี่ยวกับเรื่องนโยบายทางด้านการศึกษาและการคมนาคมขนส่ง จากนั้นผมได้รับมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งที่กรุงลอนดอน

เมื่อกลับมาออสเตรียอีกครั้งได้เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการเจรจากับกลุ่มประเทศ EFTA ซึ่งมี 6 ประเทศ ทางด้านความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ พร้อมกับการเจรจาให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่าง EU กับ EFTA อย่างเสรี

ในปี ค.ศ.1995 ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ที่จะจัดให้มีการลงประชามติว่าออสเตรียควรเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นประชาชนร้อยละ 66 มีมติให้ออสเตรียเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป หลังจากนั้นผมก็เข้ามาทำงานในคณะกรรมาธิการยุโรป เบื้องต้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการที่ดูแลเกี่ยวกับทางด้านนโยบายพัฒนา หลังจากนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการดูแลรับผิดชอบประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน มหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก ต่อมาได้มีโอกาสดูแลรับผิดชอบกลุ่มประเทศในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง จากนั้นได้เป็น Chief of cabinet หมายถึงหัวหน้าคณะที่ปรึกษาการทำงานของกรรมาธิการยุโรปที่ดูแลทางด้านการพัฒนาและมนุษยชน และล่าสุดได้รับมอบหมายให้มาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปในประเทศไทย

ผมได้มาดำรงตำแหน่งได้ 1 ปีครึ่งแล้วครับ และรู้สึกพอใจกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพราะว่าหน้าที่ของผมครอบคลุมทั้งหมด 4 ประเทศ ก็คือประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่เน้นทางด้านอุตสาหกรรม นอกจากนั้นผมก็ต้องดูแลกัมพูชาซึ่งเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตในประเทศมา รวมทั้งลาวที่กำลังมีการเปลี่ยนผันการเปลี่ยนแปลงการวางแผนเศรษฐกิจภายในที่วางแผนจากส่วนกลางไปเป็นแบบเปิดมากขึ้น และรวมถึงพม่าที่มีปัญหาทางด้านการเมืองและทางด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศอยู่

ไฮคลาส : ก่อนที่จะมาประจำเมืองไทยท่านจินตนาการถึงประเทศนี้อย่างไร
ตอนที่ผมเรียนปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาผมได้เรียนเกี่ยวกับเอเชียตะวันออเฉียงใต้ นอกจากนี้ได้เรียนเกี่ยวกับฮ่องกง อินเดีย อัฟกานิสถาน ฯลฯ ผมจึงมีไอเดียเกี่ยวกับภูมิภาคนี้อยู่บ้าง และตอนที่ทำงานเป็นทูตในวงการทูตก็มีเพื่อนร่วมงานที่มาจากประเทศต่างๆ เยอะ และเมื่อได้มาทำงานที่นี่ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน

ไฮคลาส : คติในการทำงานในฐานะผู้แทนแห่งสหภาพยุโรป
ในฐานะที่เป็นทูตหน้าที่ของผมคือการปรับปรุงและส่งเสริมความสัมพันธ์ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงด้านเศรษฐกิจแต่จะต้องครอบคลุมทุกๆ ด้าน Motto ที่สำคัญในการดำเนินความสัมพันธ์ก็คือการ ฟังและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม ด้านทัศนคติความคิดเห็น ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพราะว่าการที่ได้เรียนรู้กันมากขึ้นก็จะนำมาสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกันในการเจรจาระหว่างกัน เป็นเรื่องที่สำเร็จลุล่วงไปง่ายขึ้น และเป็นความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพ

ไฮคลาส : บุคคลที่เป็นต้นแบบในการทำงานและดำเนินชีวิตของท่าน
ผมมีบุคคลที่ชื่นชมหลายท่าน ยกตัวอย่างเช่น มหาตมะคานธี ก็เป็นหนึ่งในนั้น ท่านที่ 2 ก็คือ เดอโกล และ คอนราด ออเดอนานด์ ทั้ง 2 คนเป็นชาวฝรั่งเศสกับเยอรมันทีมีส่วนช่วยให้ยุโรปมารวมตัวกันหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และอีก 2 ท่านก็คือ บิดาผู้ให้แนวคิดในการจัดตั้งยุโรป ก็คือโรเบิร์ต ชูมาน และ ฌอง โมเน่ต์ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศส ส่วนท่านสุดท้าย บรูโน เด กัซเคอรี่ เป็นคนที่มีแนวความคิดที่เป็นอิทธิพลต่อผม คนนี้เป็นคนที่บอกว่ายุโรปมีอะไรที่คล้ายคลึงกัน ในอดีตชาวยุโรปมีปัญหาที่เกิดจากเส้นเขตแดน ผมว่าการแก้ปัญหาตรงนี้ก็จะนำความสันติสุข นำสันติภาพมาสู่ยุโรปได้

และผมก็ชื่นชมในหลวงของไทย เพราะว่าพระองค์ท่านมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความสงบสุขในประเทศ และการพัฒนาทางด้านประชาธิปไตย นอกจากนี้แนวความคิดในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่ง

ไฮคลาส : ถึงตอนนี้จุดยืนของสหภาพยุโรปต่อเวทีโลก
สหภาพยุโรปสถานะทางเวทีระหว่างประเทศก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ เมื่อใดที่มีการขยายรับสมาชิกเรื่อยๆ บทบาทของสหภาพยุโรปในเวทีโลกก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีประชากรทั้งหมด 450 ล้านคนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8 หรือ 8% ของประชากรทั้งหมดทั่วโลก นอกจากนี้มีผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP คิดเป็น 18% ของทั้งหมดของโลก ทางด้านการค้าระหว่างประเทศการค้าประเภทสินค้าทั้งหมด 18% เป็นของยุโรป ส่วนการค้าด้านบริการเป็นของยุโรปถึง 24% เพราะฉะนั้นสหภาพยุโรปถือว่าเป็นตัวแสดงทางด้านการค้าและเศรษฐกิจที่ใหญ่ และแน่นอนที่ตามมาก็คือบทบาททางด้านการเมือง เพราะว่าขนาดเศรษฐกิจใหญ่และบทบาท อำนาจ ความรับผิดชอบทางการเมืองก็มากขึ้นด้วย

ด้วยความรับผิดชอบทางด้านการเมืองที่ตามมา ตอนนี้การทำงานร่วมกันของสหภาพยุโรปทางด้านการเมืองและการต่างประเทศก็พัฒนาตามไปด้วย โดยในปี 1992 ได้มีสนธิสัญญาจัดตั้งสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นเพียงสนธิสัญญาที่รวบรวมสนธิสัญญาอื่น ที่สำคัญคือสนธิสัญญานี้คือได้มอบหมายให้สหภาพยุโรปได้สามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ นั่นก็หมายความว่าสมาชิกประเทศของสหภาพยุโรปจะพบกันเป็นประจำเพื่อปรึกษาหารือเจรจาเกี่ยวกับปัญหา วิกฤตการณ์ หรือสถานการณ์ทางการเมืองของโลกเพื่อที่จะหาจุดยืนร่วมกันต่อเวทีระหว่างประเทศ

เพราะฉะนั้นจุดยืนของสหภาพยุโรปจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว และมีน้ำหนักมากขึ้น และนอกจากนี้สหภาพยุโรปจึงถือได้ว่าเป้นกลุ่มประเทศที่เชื่อในพหุนิยม ระบบโลกที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ เชื่อในสนธิสัญญา เชื่อในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ องค์การการค้าโลก สหภาพยุโรปก็จะสนับสนุนการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดอาวุธ การักษาสิ่งแวดล้อม

ไฮคลาส : วิกฤตการณ์ในอิสราเอกับกลุ่มเฮซบุลเลาะห์ในเลบานอน ดูเหมือนบทบาทไกล่เกลี่ยและจุดยืนในสันติภาพของสหภาพยุโรปจะโดดเด่นกว่าสหประชาชาติ ตั้งแต่เริ่มต้น
เป็นคำถามที่กรุณาเราเป็นอย่างยิ่งที่พูดเช่นนี้ (หัวเราะ) ถ้าจะเรียกว่าบทบาทของสหภาพยุโรปในการไกล่เกลี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนัก เพราะว่าการที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีคนขอให้เข้าไป เพราะฉะนั้นขอให้เรียกว่าสหภาพยุโรปพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะให้ยุติการสู้รบ ได้มีการเสนอให้มีกองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปในนั้น ซึ่งรัฐมนตรีของสหภาพยุโรปก็ให้การสนับสนุนในข้อเสนอนี้ นอกจากนี้หลังจากที่เกิดการโจมตีได้มีการส่งตัวแทนเข้าไปในภูมิภาคเพื่อพยายามเจรจากับทุกฝ่ายให้มีการหยุดยิงและยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งก็เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก แต่สหภาพยุโรปก็เห็นว่าควรจะมีการยุติ หยุดยิง และหาหนทางที่เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวและยั่งยืน

ไฮคลาส : เมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่สหประชาชาติชาวออสเตรียนเสียชีวิตจากการถล่มเป้าหมายในเลบานอนโดยกองทัพอิสราเอล นอกเหนือจากบทบาทการเป็นผู้แทนยุโรปแล้วท่านมีความรู้สึกสูญเสียเพื่อนร่วมชาติในเหตุการณ์นี้อย่างไร เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆ และไม่ควรเกิดขึ้นเลย เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้เกิดสันติภาพ เมื่อมีการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ก็จะทำให้กระบวนการในการสร้างสันติภาพถดถอยลงไป ซึ่งกรณีนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ และการปฏิบัติการทางทหารควรจะมีความระมัดระวังมากกว่านี้ในการโจมตีแต่ละเป้าหมาย

ไฮคลาส : วิถีทางแห่งสันติภาพที่จินตนาการไว้เป็นอย่างไร
รับฟังและเรียนรู้ (ยิ้ม) การที่จะมีสันติภาพได้ก็ต้องฟังกันและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ควรจะประสานผลประโยชน์ ประนีประนอมและเคารพในผลประโยชน์ของฝ่ายตรงข้าม วิธีทางแห่งสันติภาพก็คือการดำเนินการอย่างเป็นกลาง

ไฮคลาส : ความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นทำให้ทั่วโลก อาทิ ความขัดแย้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อม สหภาพยุโรปมีวิธีการประสานความร่วมมืออย่างไรบ้าง
ในความร่วมมือมี 2 วิถีทาง 2 แนวทางที่เป็นสิ่งสำคัญ ประการแรกคือการพัฒนา เพราะการพัฒนาจะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งทางด้านการพัฒนาสหภาพยุโรปมีงบประมาณประมาณ 7 พันล้านยูโร ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาต่างๆ

ประการที่สองคือการส่งเสริมทางด้านการค้า ก็คือส่งเสริมให้มีการค้าซึ่งกันและกัน เพราะว่าจะนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประชาชนซึ่งกันและกัน สำหรับทางด้านการค้าสหภาพยุโรปเป็นตลาดที่เปิดขนาดใหญ่ตลาดหนึ่งของโลก โดยประเทศที่กำลังพัฒนาต่างๆ สามารถส่งของเข้าไปขายได้เยอะและทำกำไรได้ ตลาดการค้าของยุโรปเป็นตลาดที่เปิดรับสินค้าเกษตรจากประเทศที่กำลังพัฒนารวมกันแล้วมากกว่าสินค้าที่ประเทศกำลังพัฒนาส่งไปขายให้สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และแคนาดารวมกัน เพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา

ไฮคลาส : แต่ในเวทีการค้าโลกขององค์การการค้าโลก มีการครหาว่าเป็นเพราะสหภาพยุโรปกับสหรัฐอเมริกาทำให้การเจรจาการค้ารอบโดฮาไม่ประสบความสำเร็จเสียที
ผมคิดว่าคำครหาวิพากษ์วิจารณ์ความไม่ก้าวหน้าขององค์การการค้าโลกไปที่สหภาพยุโรปกับสหรัฐฯ ค่อนข้างจะเป็นการมองปัญหาที่ไม่ตรงประเด็นหรือไม่ถูกต้องเท่าใดนัก หากให้มีการเปิดเสรีการค้าทั้งหมดในชั่วข้ามคืนข้ามวันในสินค้าทางการเกษตรประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่จะไม่ได้รับประโยชน์เท่าใดนัก และประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศสินค้าส่งออกก็ที่สำคัญคือสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมและทางด้านภาคบริการ ถ้าหากเราไปเปิดเสรีตรงนั้นประโยชน์ที่ได้รับโดยเปรียบเทียบก็จะมีมากกว่าสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนานะครับ

นอกจากนี้ผมว่าปัญหาที่แท้จริงในประเทศที่กำลังพัฒนาก็มีการตั้งกำแพงภาษีสินค้าเกษตรที่สูงระหว่างกัน เพราะฉะนั้นการลดกำแพงภาษีลงมาประเทศที่ได้ประโยชน์ก็คือประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในภูมิภาคของตน นอกจากนี้การลดกำแพงภาษีลงมาจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการค้าขายระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ประเด็นนี้ โอเคก็เป็นปัญหา แต่ว่าปัญหาที่แท้จริงก็อยู่ในส่วนอื่นด้วย อย่างเช่นการเปิดเสรีทางด้านภาคบริการ ประเทศกำลังพัฒนาหลายๆ ประเทศก็ทำเงินจากสิ่งนี้ แต่โดยรวมแล้วผมเห็นว่าการเจรจารอบโดฮาไม่ประสบความสำเร็จก็คือประเทศที่ได้รับผลเสียก็คือประเทศที่ยากจนจริงๆ เพราประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างไทยก็พอจะมีศักยภาพที่จะไปทำการเจรจาการค้าเสรีในระดับทวิภาคี แต่ประเทศที่ไม่มีศักยภาพก็จะลำบาก

ตอนที่ผมไปทำงานอยู่ที่แอฟริกาตะวันตกก็เคยได้บอกกับนักการเมืองว่า อย่าเน้นในการค้าขายกับยุโรปเท่านั้น ต้องกระจายตลาด เพราะว่ายุโรปมีประชากรมากก็จริงแต่ความสามารถในการรับสินค้าก็มีเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันหากว่ากระจายออกไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ พวกเขาก็จะมีโอกาสมากขึ้น

ไฮคลาส : ทำไมสหภาพยุโรปจึงให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากยุโรปประสบมาก่อนหรือไม่ เช่น ป่าดำในเยอรมนี ฝนกรด รวมไปถึงไขหวัดนกที่ลามเข้าไปในโรมาเนีย และบางส่วนของยุโรป
เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมีความตื่นตัวในด้านสิ่งแวดล้อมในยุโรปเริ่มมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 ในช่วงที่มีการทำสงครามระหว่างประเทศในกลุ่มอาหรับกับอิสราเอล ทำให้น้ำมันราคาสูงขึ้น ได้มีการปรึกษากันเกี่ยวกับการใช้พลังงานผลสรุปคือคนยุโรปก็ควรจะต้องใช้อย่างระมัดระวังมากขึ้น และต้องมีมาตรการในการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นคนยุโรปจึงเรียกร้องให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น มีมาตรการต่างๆ ขึ้นมา อย่างเช่น การติดตั้งอุปกรณ์กำจัดสารพิษจากรถ ในยุโรปบางประเทศได้ใช้เงินถึง 3% ของ GDP ในการพัฒนาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ได้มีการปลูกสวน ทำความสะอาดทะเลสาบ จัดตั้งมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และรวมไปถึงทางด้านสุขอนามัยเพื่อเป็นการลดผลกระทบทางด้านสุขภาพร่างกายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม และเริ่มมีการพูดถึงทางเลือกในการใช้พลังงานอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็น Biomass หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์

บางประเทศก็เห็นว่าพลังงานนิวเคลียร์อาจจะเป็นทางเลือกอันหนึ่ง จึงได้มีการตื่นตัวในการหาพลังงานทดแทน นอกจากนี้เรื่องของปรากฏการณ์เรือนกระจก สหภาพยุโรปก็มีบทบาทสำคัญในการลดสารเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ประเทศสมาชิกได้ตกลงที่จะลดการปล่อยสารพวกนี้ นอกจากนี้สหภาพยุโรปได้เชิญชวนประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา หรือว่าจีน ให้เข้าร่วมในความร่วมมือนี้ หรือว่าที่เรียกว่า “พิธีสารเกียวโต” (Kyoto Protocol)

ไฮคลาส : ความร่วมมือใหม่ๆ ระหว่างไทยและสหภาพยุโรปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมก็ทำมาอยู่แล้วและครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านพลังงานทดแทน แต่ด้านที่ผมต้องการให้เน้นก็คือด้าน Biomass เน้นด้านการวิจัยและนำมาใช้ นอกจากนี้ปีหน้าจะมีการประชุมที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยี และที่ผมอยากเห็นก็คือ อยากให้มีการจัดสัมมนาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจจะไม่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์มากนัก แต่จะเป็นทางปฏิบัติที่บริษัทเอกชน ภาคเอกชนสามารถนำมาใช้ในการจำกัดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และเรื่องนี้ทางยุโรปก็มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถนำมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันได้

ไฮคลาส : ในด้านการแบ่งปันความรู้สหภาพยุโรปให้โอกาสกับนักวิจัยและผู้ที่ต้องการศึกษาวิทยาการจากประเทศกำลังพัฒนา อาทิ ทุนอีราสมุสมุนดุส เปิดกว้างเพียงใดและจำกัดความรู้ความสามารถเฉพาะกลุ่มใดเป็นพิเศษ

เกี่ยวกับทุนอีราสมุสมุนดุสเป็นทุนที่เริ่มจริงๆ ตั้งแต่ปี 1970 แต่ว่าเป็นการให้แลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนภายในสหภาพยุโรป ในปี 1989 เปิดให้กับนักเรียนกลุ่มประเทศ EFTA ทีเข้ามาแกลเปลี่ยนกับ ต่อมาเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ก็เลยเปิดให้มีโปรแกรมนี้สำหรับนักเรียนที่อยู่ในประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป โดยมีงบประมาณให้ทั้งหมด 240 ล้านยูโร ซึ่งนักเรียนทีได้จะได้ไปเรียนในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ยาวนานที่สุด 2 ปี เงินทุนที่ได้ก็จะเป็นเงินจำนวน 21,000 ยูโร ต่อปี ถ้าเรียน 2 ปี จะได้ 42,000 ยูโร ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ฯลฯ โปรแกรมส่วนใหญ่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนที่ไปเรียนจะต้องเรียนใน 2 มหาวิทยาลัยใน 2 ประเทศสมาชิกขึ้นไป เพราะฉะนั้นนอกจากความรู้ที่ได้ในการเรียนแล้วนั้น นักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม ภาษา ประเพณี ของยุโรปด้วย

ปีก่อนหน้านี้มีนักเรียนไทยได้รับเลือกประมาณ 36 คน และปีนี้ได้อีก 66 คน ในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ เราจะให้นักเรียนทีได้ทุนปีนี้มาเจอกันเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักและในอนาคตเราจะจัดตั้งเป็นสมาคมของนักเรียนที่ได้รับทุนอีราสมุสมุนดุสเพื่อพวกเขาจะได้ช่วยคนรุ่นต่อไป

ไฮคลาส : ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการทำงานด้านการทูตให้อะไรกับท่านบ้าง
ต้องมีความอดทน สิ่งนี้เป็นข้อสำคัญในการเป็นนักการทูต

ไฮคลาส : ท่านพอจะบอกได้ไหมว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วได้พบได้คุยแล้วรู้สึกว่าท่านยังหนุ่มอยู่คิดว่าไม่น่าจะเกิน 45 ปี
62 ปี ครับ บางคนพบครั้งแรกคิดว่าผมเป็นวัยรุ่น (หัวเราะ)

ไฮคลาส : และตอนนี้สถานการณ์ของรัฐธรรมนูญสหภาพยุโรปเป็นอย่างไรบ้าง
อืม…เรื่องนี้คงต้องพูดกันยาวนะครับ

Related contents:

You may also like...