ชนติ จันทรโชติชัชวาล

เหรียญทอง และคะแนนอันดับที่ 1 ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก 2006

‘ คนไทยที่ 1 ในโลก ‘ เราสามารถพิสูจน์ความเป็นที่ 1 มาแล้วในหลายเวทีการแข่งขัน แม้เราจะไม่ใช่ประเทศผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ หรือด้านเทคโนโลยี แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่จากประเทศไทยสามมารถกวาดเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการในระดับโลกเสมอ รวมถึงการประกวดประชันทางด้านศิลปการแสดงดนตรี ฯลฯ

และแม้ว่าสถาบันการศึกษาของเราไม่อยู่ในอันดับต้นของโลกจากการจัดอันดับจากหลายสถาบันต่างชาติ แต่พยากรณ์ได้ว่าในอนาคตต้นกล้าเหล่านี้กำลังจะแผ่กิ่งก้านสาขา และผลิดอกออกผล ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม เยาวชนไทยสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยการพิสูจน์ฝีมือเป็นอันดับที่ 1 และคว้าเหรียญทอง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศอาร์เจนตินา และเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลังที่ต้องการเดินตามรอยในอนาคต เช่นเดียวกับที่เขายึดแบบอย่างจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว

“ ที่ผ่านมาทำให้ผมรู้ว่า ทุกคนนั้นต่างก็ต้องการให้ผมนั้นประสบความสำเร็จในชีวิต โดยที่อยากที่จะให้ผมได้พยายามอย่างสุดความสามารถ ซึ่งแม้ว่าพยายามอย่างเต็มความสามารถแล้วยังไม่สำเร็จถึงความฝัน ก็ไม่มีใครที่จะมาตำหนิเรา มีแต่จะให้กำลังใจสำหรับการก้าวต่อไปในชีวิตข้างหน้า ความคาดหวังนี้นับเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการกระตุ้นผมอยากที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็อย่าทำให้ความคาดหวังนั้นกลายเป็นแรงกดดันเพราะมันมีแต่จะทำให้เกิดความเครียด และก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมามากนัก ”

“ ช่วงก่อนที่จะไปแข่งขันนั้น ก็จะมีความคาดหวังจากบุคคลรอบข้างในลักษณะที่ว่า อยากให้ผมได้เหรียญดีๆ กลับมา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครูอาจารย์ หรือ ครอบครัว ซึ่งในช่วงระยะแรกนั้นก็เป็นความกดดันอยู่บ้าง แต่ด้วยความที่ทุกคนต่างหวังให้เราได้พยายามเต็มที่อย่างที่สุด โดยมิได้กดดันอย่างจริงจัง ก็ทำให้ผมไม่รู้สึกเครียด ที่สำคัญผมคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนความกดดันในจุดนี้ ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะให้ทุกคนภาคภูมิใจ และมีความสุขน่าจะดีกว่า ”

“ หลังจากที่ผมได้รับรางวัลกลับมา ทุกคนต่างก็ภาคภูมิใจและยินดีไปกับผลสำเร็จที่ได้ ทำให้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก โดยชีวิตประจำวันทั่วไปนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้าง เช่น ทำให้มีคนรู้จักผมมากขึ้น มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นเวลาที่เพื่อน หรือรุ่นน้องมีข้อสงสัยในด้านชีววิทยา ก็จะมาสอบถามจากผมมากขึ้น เป็นต้น ขณะเดียวกันหลังจากที่กลับมาถึงเมืองไทย ผมก็จำเป็นต้องขยันในการศึกษาที่โรงเรียนมากขึ้น เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบชิงทุน ซึ่งบุคคลรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นมิตรสหาย ครูอาจารย์ หรือครอบครัว ต่างสนับสนุนในด้านนี้ เพราะเห็นว่าหนทางในการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ คงจะเป็นสิ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวผม ซึ่งตัวผมเองก็เห็นชอบด้วย ”

“ รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่เราสามารถประพฤติตนได้อย่างถูกต้อง และเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนคนอื่นๆ ซึ่งผมก็หวังว่า ความประพฤติที่ถูกต้องในแบบของผมนี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้อื่นได้ลองนำไปปฏิบัติ แล้วก็ให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของทุกคน ในขณะเดียวกันก็ควรศึกษาข้อผิดพลาด และข้อด้อยในตัวผม ไว้เป็นบทเรียน เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงและพยายามดำรงตนไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนั้นขึ้นมาได้ ”

“ รุ่นพี่ … พี่วรากร กุลาเลิศ ( พี่พีท ) เป็นฮีโร่ในดวงใจของผมมาโดยตลอด นับตั้งแต่ที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพราะนอกจากอัจฉริยภาพและความเก่งกาจของพี่เขา อันเห็นได้จากการได้เหรียญทองชีววิทยา อันดับที่ 2 ของโลก และการได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา พี่เขายังเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตนเองสูงมาก และคนที่มีสติมั่นคงอยู่เสมอ ซึ่งผมพยายามตามรอยพี่เขา เช่น พยายามฝึกการแบ่งเวลาที่ดี และการมีวินัยต่อตนเอง นอกจากนั้นผมยังอยากที่จะตามรอยพี่เขาไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา เพราะพี่เขาเคยแนะนำไว้ว่านอกจากวิทยาการใหม่ที่เราจะได้จากการเรียนต่างประเทศ สิ่งสำคัญที่เราจะได้คือเหล่าเพื่อนชาวต่างชาติ และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตด้วย ”

“ ความผิดพลาดที่ผ่านมานั้น โดยมาก มักจะเกิดขึ้นจากอาการ 3 ล . คือ ลน เลินเล่อ เละ โดยเฉพาะขณะที่สอบภาคปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นตอนสอบ สอวน . ระดับชาติ หรือการสอบ สสวท . ครั้งที่ 2 ซึ่งทำให้คะแนนลดลง จนได้เหรียญทองแดง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผมอาจจะไม่ประสบความสำเร็จมาได้ถึงจุดนี้ หากผมไม่เคยผิดพลาดเช่นนี้ เพราะมันเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าที่ได้สอนให้ผมรูถึงข้อผิดพลาดของตนเอง และทำให้สามารถแก้ไขได้สำเร็จ ”

“ องค์ประกอบมากมายหลายประการ ที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จครั้งนี้ อันได้แก่

“1) ความรักดูแลเอาใจใส่จากคุณแม่ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำให้ผมได้รู้จักข้อผิดพลาดของผมเองอยู่เสมอ เป็นที่ปรึกษาปัญหาได้ทุกเรื่อง และคอยดูแลผม ให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีโดยมิได้ขาด

“2) การมีความตั้งใจที่แน่วแน่ ในสิ่งที่ตนชอบ ซึ่งคือ วิชาชีววิทยา โดยที่เราจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการอ่านและทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความยากลำบาก

จริงอยู่กว่าที่ผมจะมาถึงขั้นนี้ได้ จะต้องประสบกับความผิดหวังนับหลายครั้ง แต่เราต้องห้ามท้อถอย ในทางกลับกัน เราต้องนำข้อด้อยที่เรามี มาพิจารณาเป็นบทเรียน แล้วทำการแก้ไข แล้วป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในครั้งต่อไป

“3) การได้รับกำลังใจอย่างต่อเนื่องจากเหล่ามิตรสหาย และครูอาจารย์ ที่ต่างคอยสนับสนุน และเอาใจช่วยมาโดยตลอด ซึ่งทำให้ผมไม่รู้สึกเครียดมากนัก และเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมด้วย ”

สอวน . คือ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สสวท . คือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Related contents:

You may also like...