หม่อมหลวง ณัฏฐกรณ์ เทวกุล

วิธีการแก้ไขประเด็นความขัดแย้งทั่วไป จากสายตานักวิเคราะห์สถานการณ์

ทั้ง 2 ฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันต้องเข้าใจถึงจุดยืนของอีกฝ่ายก่อน และอย่าไปเสนอ/คิดว่าจะได้ในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่มีทางที่จะยอม พูดง่ายๆ ว่าอีกฝ่ายจะยอมอะไรบ้าง และไม่ให้อะไรบ้าง และเราก็ต้องปรับข้อเสนอของตนเองให้เข้ากับสิ่งที่อีกฝ่ายยอมรับได้ แทนที่จะเสนอในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้อง บางทีไม่ใช่เรื่องของความถูกต้อง แต่เป็นการหาข้อตกลงที่ยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่ายและอยู่ร่วมกันได้ต่อไป

วิธีการแก้ไข ความขัดแย้งในทางการเมืองเวลานี้ จากการแบ่งขั้วเลือกข้าง หรือแม้กระทั่งกลวิธีแย่งชิง/ช่วงชิงมวลชน
เรื่องการเมืองปัจจุบันเป็นเรื่องของกลุ่มที่เล่นตามกติกาการเลือกตั้ง นั่นก็คือฝ่ายรัฐบาลไทยรักไทย ฝ่ายนายกฯ เช่น การตามกติกาการเลือกตั้ง แต่ในขณะเดียวกันลืมไปว่ากลุ่มคนที่ใหญ่ ประมาณ 5 แสน – 1 ล้านในประเทศที่ไม่ได้สนับสนุนผลของการเลือกตั้งนั้น ซึ่งตรงนี้ยากจะหาข้อยุติแบบข้อที่ 1 ที่ผมเสนอ (ปรับข้อเสนอของตนเองโดยที่อีกฝ่ายยอมรับได้ แทนที่จะเสนอในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้อง) เพราะ 2 ฝ่ายเชื่อคนละระบบ ฝ่ายหนึ่งเชื่อในระบบค้นหาผู้นำ อีกฝ่ายเชื่อว่าผู้นำต้องไม่มีความบกพร่องทางด้านจริยธรรม ไม่มีความ ต้องการคุมอำนาจขององค์กรอิสระ และอื่นๆ ต่างๆ พูดง่ายๆ คือไม่สามารถใช้วิธีแรกหาข้อยุติได้

ทางออกก็คือ ถ้าในรัฐปกติ ซึ่งหมายถึงประเทศ ก็ต้องใช้กฎเกณฑ์บังคับใช้กับผู้ที่ชุมนุม แต่บังเอิญเราไม่ใช่รัฐปกติ เราเป็นรัฐที่ทำอะไรจะต้องคำนึงถึงคนทุกองค์กร การใช้กำลังโดยรวมแล้วคนไทยไม่ยอมรับการใช้กำลัง รัฐบาลต้องหากฎเกณฑ์นำสถานการณ์ปัจจุบันเข้าสู่การเลือกตั้ง แต่ว่าการเข้าสู่เกมส์ก็ไม่สามารถหาข้อยุติได้เพราะฝ่ายชุมนุมไม่ยอมรับ เกมส์นี้ไม่สามารถหาข้อยุติได้ เป็นเหมือนวงกลมที่ไม่รู้จบ วิธีหาข้อยุติก็คือไม่ต้องหาข้อยุติ คนประท้วงก็ประท้วงไป รัฐบาลก็ทำงานไป จุดนี้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลไปยุบสภา ถ้าหากไม่ยุบสภา รัฐบาลทำงานก็ทำไป ฝ่ายประท้วงก็ประท้วงไป

บทสรุปก็คือ
ข้อ 1 คือวิธีการหาข้อยุติเวลามีปัญหาระหว่าง 2 ฝ่ายที่ต้องการแก้ปัญหา และในบริบทที่ว่าจริงๆ แล้วมีปัญหาอยู่ที่ต้องการแก้ปัญหา เช่นผมอยากกินแฮมเบอร์เกอร์คุณก็อยากกินทำอย่างไรไม่ให้ทั้ง 2 แย่งกันกินจนฆ่ากันตาย สถานการณ์ที่แก้ปัญหาก็แก้ปัญหาไป ขณะที่สถานการณ์การเมืองปัจจุบันไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหา เพราะ ไม่ใช่ ทั้ง 2 ฝ่ายจะยอมกันได้ จริงๆ แล้ว ฝ่ายพันธมิตรฯ ไม่ต้องการให้ทักษิณอยู่โดยไทยรักไทย ซึ่งเผอิญไทยรักไทยก็ยอมไม่ได้ ที่จะให้พันธมิตรฯทำลาย

แต่ ข้อ 2 คือปัญหาที่ไม่จำเป็นต้องแก้ เมื่อผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา มีโอกาสไม่พอใจต้อผู้นำนั้น ในมุมมองของผมไม่ต้องแก้ แต่ บังเอิญนายกฯ ดันบ้าจี้ไปยุบสภา ปัญหาคือจะมีสภาฯ เมื่อไหร่? ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาระหว่างพันธมิตรและทักษิณ แต่เป็นสิ่งที่จะทำอย่างไรให้มีการเลือกตั้ง มีสภาฯ ทั้งหมดนี่คือกระบวนการในการหารัฐบาลใหม่ ปัญหาระหว่างพันธมิตรกับไทยรักไทยไม่ใช่ปัญหา เพราะเป็นกระบวนการประชาธิปไตย

ปัญหาปัจจุบันคือเรื่องที่คนไม่เคารพรัฐธรรมนูญเท่าไหร่ เช่น ศาลตัดสินจำคุกกกต. 4ปี ก็โอเค แต่ถ้าตัดสินอีกแบบก็จะมีคนประท้วง ตอนนี้คนไม่เคารพองค์กรรัฐ คนก็ทำอะไรที่ลุแก่องค์กรของรัฐ เผอิญองค์กรก็ไม่แกร่ง ถ้าเราไม่เคารพสถาบันของรัฐ แต่ไปเคารพแต่พระมหากษัตริย์อย่างเดียว สุดท้ายก็เป็นปัญหา สิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลต้องสามารถสร้างศรัทธา อย่างน้อยหนึ่งในร้อย ให้คนมีความศรัทธาเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์ก็พอ แต่ตอนนี้คนนึกว่าประเทศเดินได้ถ้าไม่มีรัฐบาลแต่มีสถาบันกษัตริย์ ซึ่งจริงๆ การทำงานของประเทศต้องมีรัฐบาล

Share

Related contents:

You may also like...