สมพร ใช้บางยาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

สงขลา หัวเมืองภูมิภาคอันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบนด้ามขวานทอง เมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปะทุขึ้นมาเมื่อต้นปี 2547 (ปฏิบัติการณ์เจาะไอร้อง)ความเชื่อมั่นในทางเศรษฐกิจของพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบ หากแต่เหตุการณ์ที่ลุกลามเข้ามาถึงพื้นที่ชั้นในของจังหวัดร้ายแรง อุกอาจ สั่นสะเทือนขวัญกำลังใจประชาชนทั้งประเทศ กว่า 1 ปีหลังเหตุการณ์วินาศกรรมสนามบินหาดใหญ่ผ่านพ้น พ่อเมืองคนปัจจุบันฝากความมั่นใจผ่านสัญญาณโทรศัพท์จากพื้นที่จังหวัดสงขลาถึงความมั่นคง และศักยภาพของเมืองงามชายแดนให้เราได้รับทราบ

“ ในส่วนของสงขลาที่เห็นความชัดเจนก็คือในเรื่องของการทำให้ความรู้สึกของความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีผลต่อความตื่นตระหนกตกใจของชาวบ้านเป็นเรื่องธรรมดา อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่ามันไม่ถึงขนาดรุนแรงเหมือนกับเป็นความเข้าใจโดยทั่วไปในภูมิภาคอื่น ”

“ ในช่วงปี 2547-2548 เราได้รับผลกระทบอยู่พอสมควร ก็คือนักท่องเที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดฯ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักของสงขลาหายไปส่วนหนึ่ง จากการที่เราได้ยินข่าวคราวก็มีผลกระทบอยู่ แต่ว่าที่มีผลกระทบมากในส่วนของท่องเที่ยวก็คือนักท่องเที่ยวคนไทยที่เคยมาสงขลาก็จะมาหาดใหญ่ ในส่วนนี้หายไปร้อยเปอร์เซ็นต์ หายไปหมดเลย ไม่มีเลย ตรงนี้ได้รับผลกระทบ

“ และมีผลกระทบทางสังคมจิตวิทยาก็จะทำให้ในส่วนของความรู้สึก ความหวาดระแวง ความตื่นตระหนกตกใจ มันยังคงมีบ้าง แต่ว่าปัจจุบันเราก็พยายามควบคุมสถานการณ์ พยายามขอความร่วมไม้ร่วมมือกันในทุกภาคส่วนที่จะมาดูแลปัญหาที่เกิดขึ้น ดูแลญาติพี่น้อง และร่วมกับการพัฒนาทำความเข้าใจชี้แจงคนในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ติดกับจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา ซึ่งมีพื้นที่ต่อเนื่องกันเราก็พยายามเน้นในเรื่องของสังคมจิตวิทยาในเรื่องของการจัดกำลังเข้าไปดูแลอีกส่วนก็ทำให้สถานการณ์ทางด้านต่างๆ ดีขึ้นนะครับ

“ แต่ก็อยากจะเรียนว่าข่าวต่างๆ ที่ปรากฏออกไปในความรู้สึกของคนไทยทั่วๆ ไปดูว่าค่อนข้างรุนแรงและค่อนข้างจะเป็นพื้นที่อันตรายก็อยากจะเรียนว่าไม่ว่าในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเอง หรือว่าแม้กระทั่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ก็ไม่มีปัญหานะครับ เราก็ยังคงเดินทางไปเที่ยวไปลงทุนได้ผมยังยืนยันนะครับ เพราะในสูตรของการอยู่ร่วมกันในสังคมนี้เราก็ยังอยู่ร่วมกันได้โดยเข้าอกเข้าใจกัน เพียงแต่ว่าเราอยากจะทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่อื่นๆ ว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของปัญหาความขัดแย้งทางศาสนา เพียงแต่ว่ามันมีบางคนเอาศาสนาเป็นเครื่องมือซึ่งเอาไปใช้ในทางที่ผิด เราต้องแยกกันนะ ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเข้ากับทางโจรว่าอันนี้เป็นเรื่องความขัดแย้งทางศาสนา และเราก็จะเหมารวมทั้งหมดว่าคนมุสลิมทั้งหมดไม่ดีซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ”

“ ในความเป็นจริงพี่น้องมุสลิมก็เป็นคนไทยที่รักบ้านเกิดเมืองนอน รักประเทศไทยเหมือนกัน เพียงแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เอาศาสนาไปเป็นเครื่องมือในการแบ่งแยกคนออกมา เพราะฉะนั้นตรงนี้คนไทยต้องไม่หลงเข้าทางกับผู้ที่ไม่หวังดี ซึ่งเขาต้องการให้เกิดความรู้สึกแตกแยกระหว่างคนไทยพุทธ คนไทยอิสลาม หรือว่าแบ่งแยกเรื่องศาสนาอยู่แล้ว ตรงนี้อยากจะทำความเข้าใจ

“ เรามีความเชื่อมั่นในฐานะที่อยู่ที่นี่ว่า ส่วนใหญ่พี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามหรือพี่น้องชาวไทยมุสลิมเรามีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินเกิด ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนั้นมีความรู้สึกเป็นคนไทยอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพียงแต่ว่าจากการที่เขาอยู่ในพื้นที่ จากการที่จะต้องอยู่เพื่อรักษาชีวิตเราก็ต้องเห็นใจเขา ก็เป็นหน้าที่ของราชการที่จะต้องจัดการในเรื่องของการแก้ไขให้เกิดความสงบสุขโดยเร็ว ”

“ พี่น้องชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม เราก็อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ในหลายๆ พื้นที่เราก็อยู่ร่วมกัน มีทั้งบ้านไทยพุทธ บ้านไทยมุสลิม อยู่ด้วยกัน การเรียนหนังสือเราก็เรียนด้วยกัน การทำมาหากินวิถีชีวิตมีอะไรเราก็ไปช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพียงแต่ว่าในช่วงหลังระยะหลังมีคนพยายามจะแบ่งแยกให้เกิดความแตกต่างขึ้นมา โดยเอาศาสนาเป็นเครื่องมือจึงได้เกิดประเด็นปัญหาขึ้นมา แต่ในความเป็นจริงวิถีชีวิตของคนพื้นฐานแล้วเขาก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขท่ามกลางความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคนไทยพุทธ ไทยมุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งมีอยู่มากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เราก็อยู่ได้เป็นปกติ

“ แม้กระทั่งในปัจจุบันความเข้าอกเข้าใจกันตรงนี้มันก็มีอยู่ในพื้นฐานความเป็นชาวบ้านด้วยกัน เพียงแต่ว่าถูกผู้ไม่หวังดีแบ่งแยกและทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่ ซึ่งตรงนั้นเราก็ต้องสร้างความเข้าใจและเร่งให้ความมั่นอกมั่นใจในการที่ชาวบ้านไว้เนื้อเชื่อใจต่อการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเขาโดยภาครัฐให้กลับมาโดยเร็ว สิ่งที่อยากจะทำความเข้าใจก็คือสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้และเราเข้าใจ เราอยู่ด้วยกันท่ามกลางความหลากหลาย ”

“ การทำงานที่ผ่านมาผมว่ามันเป็นก็เป็นประสบการณ์นะครับ ในฐานะนักปกครองจะต้องเข้าใจในเรื่องตรงนี้ ทำให้เราได้รู้ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมตรงนี้ ความแตกต่างความหลากหลายที่มีอยู่เป็นเรื่องที่จะทำให้ต้องสร้างความเข้าใจกับคนอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่เท่านั้น ”

“ ณ เวลานี้ก็คงต้องน้อมนำเอาพระบรมราโชวาทเรื่องรู้รักสามัคคี พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ เรื่องของรู้คุณแผ่นดินมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเรา ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องต่างๆ ทั้งหลายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคิดมาให้ คิดว่าเราในฐานะที่ระดับล่าง ระดับของชุมชน ระดับประชาชนในฐานล่างก็คงต้องยึดในแนวนั้นเพื่อจะได้อยู่ในสังคมอย่างยั่งยืนถาวร ”

“ ผมอยากสร้างความเข้าใจให้คนในแต่ละภูมิภาคได้เข้าใจว่าปัญหาที่เกิดในภาคใต้ไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งทางศาสนา เพียงแต่ว่ามีคนไม่ดีคนที่หวังร้ายต่อบ้านเมืองเอาศาสนาเป็นเครื่องมือ ตรงนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจ ภาพตรงนี้อยากจะเรียนว่าคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดในภาคใต้เราอยู่กันท่ามกลางความหลากหลาย อยากจะให้ทุกคนเข้าใจ และยอมรับว่าทุกคนก็เป็นคนไทยเหมือนกันที่จะต้องช่วยกันดูแล แต่ในบางเรื่องบางราวที่ยังมีความด้อยอยู่ในส่วนของการศึกษาอยากจะให้ได้ให้ความสำคัญในการช่วยกันพัฒนา โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาคนในภูมิภาคนี้มากกว่า ”

Related contents:

You may also like...