พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์

” อาชีพทหารเป็นอาชีพที่ต้องมีความเสียสละ เพราะคำนึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นหลัก หยาดเหงื่อและเลือดเนื้อที่สูญเสียไป จะประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้ แต่จะได้ผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบของความมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกของพี่น้องประชาชน “

ท่ามกลางภาวะความเปลี่ยนแปลงรอบทิศของประเทศ ทั้งปัจจัยภายในอันคุกรุ่นและความผันผวนจากเวทีการเมืองโลก ในฐานะ ‘ รั้วของชาติ ‘ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทหารจะต้องผนวกบทบาทในการรักษาอธิปไตยของชาติเข้ากับภารกิจการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการปฏิบัติภารกิจร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ

พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ( ตท . รุ่น ๕ และ จปร . รุ่น ๑๖ ) นอกจากนั่งเก้าอี้หมายเลข ๑ แห่งกองบัญชาการทหารสูงสุดแล้ว เหตุการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งทหารวางบทบาทไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวครั้งนั้นอย่างสิ้นเชิง หากแต่เขายังเป็นผู้ที่ก้าวออกมาประกาศจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการนำสถาบันเบื้องสูงมากล่าวพาดพิงกับความขัดแย้งทางการเมือง โอกาสนี้นิตยสาร ไฮคลาสได้รับเกียรติจาก ‘ ผบ . ทหารสูงสุด ‘ เปิดใจต่อผู้อ่านผ่านคอลัมน์ Interview ฉบับพิเศษซึ่งรวบรวมเนื้อหาของสุภาพบุรุษนักรบไทยในเครื่องแบบจากเหล่าทัพต่างๆ มาประชันความสง่างามท่ามกลางอรรถรสอันเข้มข้นของผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพ

ไฮคลาส : กองทัพไทยในอุดมคติของท่าน
ก่อนอื่นขอเรียนว่ากองทัพไทยนั้น เป็น กองทัพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดังนั้น กองทัพในอุดมคติของผม คือ กองทัพที่มีอุดมการณ์ในการปกป้อง พิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือสิ่งอื่นใด

รวมทั้งจะต้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อธำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ ตลอดจนความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศชาติและพี่น้องประชาชน โดยจะต้องเป็นกองทัพที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความทันสมัย และพร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคาม และสิ่งท้าทายในรูปแบบต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

ไฮคลาส : กองทัพไทยปลูกฝังให้กำลังพลเป็นคนที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่นใด
ก็มีอยู่หลายประการครับ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะกองทัพมีหน้าที่ต้องปกป้อง พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังนั้นทหารทุกคนจะขาดคุณสมบัติข้อนี้ไม่ได้เลย

ทั้งนี้ขอเรียนว่าอาชีพทหารนั้นเป็นอาชีพที่ต้องมี ความเสียสละ เพราะคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก หยาดเหงื่อและเลือดเนื้อที่สูญเสียไปจะประเมินค่าเป็นตัวเงินไม่ได้ แต่จะได้รับผลตอบแทนกลับมาในรูปของความมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกของพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ลักษณะการปฏิบัติงานของพวกเราบางครั้งก็ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเอาชีวิตเข้าแลก ดังนั้นทหารทุกคนจะต้องมี ความกล้าหาญ และ มี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเพื่อนร่วมงาน โดยจะต้องมี ความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายครับ

ไฮคลาส : ความประทับใจที่ท่านได้รับย้อนกลับไปเมื่อครั้งแรกที่สวมเครื่องแบบนักเรียนนายร้อย กระทั่งในปัจจุบันในตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรตินี้
ก็คงต้องขอย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ผมยังเป็นเด็กอยู่ ผมก็เหมือนกับเด็กชายทั่วๆ ไป ที่มีความใฝ่ฝันจะเป็นทหารเพื่อจะได้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมือง ยิ่งเมื่อมีโอกาสได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบ ก็ได้เห็นตัวอย่างของนักเรียนสวนกุหลาบรุ่นพี่หลายๆ ท่าน ที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำกองทัพในขณะนั้น ก็ยิ่งทำให้ผมมีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้น

ผมจึงสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๕ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ แล้วก็เป็นนักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ ๑๖ หลังสำเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ ก็ไปรับราชการในหน่วยต่างๆ ทั้งกรมผสมที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ และกองทัพภาคที่ ๒ ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ ปลัดบัญชีทหาร และ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จนกระทั่งในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ผมดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมา

นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิต แต่ก็นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหน่วงด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเป็นช่วงที่กองทัพกำลังอยู่ในห้วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพไปสู่ความทันสมัย รวมทั้งขณะนี้ประเทศชาติก็กำลังประสบวิกฤติในหลายๆ เรื่อง อาทิเช่น ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหาวิกฤติการณ์ด้านพลังงาน เป็นต้น ซึ่งผมมีความมุ่งมั่นที่จะผนึกกำลังกองทัพให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อแก้ไขวิกฤติการณ์ต่างๆ ของประเทศชาติให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ภายใต้นโยบาย “ เทิดราชัน ทันสมัย พัฒนา ”

และที่สำคัญยิ่งคือ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ นี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จึงนับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตที่ผมได้มีโอกาสได้นำกองทัพร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติด้วยการเฉลิมฉลองวโรกาสอันสำคัญยิ่งนี้ครับ

ไฮคลาส : ก่อนมาดำรงตำแหน่งนี้ ท่านมองว่าคนในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดน่าจะต้องเป็นอย่างไร
ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเหรอครับ ( ทำท่าคิด ) ตั้งแต่เด็กๆ เราก็นั่งมองว่าการขึ้นมาสู่ตำแหน่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารบก หรือเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับ และคงจะต้องเป็นยาก และพอมาเป็นเข้าจริงๆ แล้ว ผมก็พบว่ามันเป็นภาระที่มากกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะ เพราะว่ามีอะไรต่ออะไรหลายๆ อย่างเข้ามาทำให้เราต้องทำงาน ตัดสินใจ ต้องใช้ความคิดเยอะ องค์ประกอบก็ต้องมาก ในการที่จะทำงานเพื่อให้ได้ดี

ไฮคลาส : เอกลักษณ์ของสุภาพบุรุษในเครื่องแบบนักรบแห่งราชอาณาจักรไทย
ก็คงได้แก่ “ ความมีอุดมการณ์ ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และเสียสละ ” ซึ่งก็สอดคล้องกับคุณลักษณะพิเศษที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้ว ตรงนี้ขอเรียนว่าความเป็นสุภาพบุรุษนั้นเราพูดเองไม่ได้ แต่เป็นภาพพจน์ที่พี่น้องประชาชนให้การยอมรับ ซึ่งที่ผ่านมาผมและทหารทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรตินี้ และนับเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้พวกเรายังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกของพี่น้องประชาชนต่อไปครับ

ไฮคลาส : เครื่องแบบทหารและตำแหน่งหน้าที่ สังกัด สะท้อนสิ่งใดของหน่วยงานอันสำคัญยิ่งยวดแห่งนี้บ้าง
เครื่องแบบทหารก็จะมีความแตกต่างกันไปตามเหล่าทัพ แต่ในภาพรวมแล้วมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ จะมีเครื่องหมายแสดงชั้นยศ แสดงสังกัด เข็มวิทยฐานะ เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่เห็นกันเป็นประจำก็คือเครื่องหมายหลักสูตรจู่โจม และหลักสูตรส่งทางอากาศ รวมทั้งจะมีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อแสดงถึงคุณงามความดีที่ได้กระทำมาในการรับราชการสนองพระเดชพระคุณ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหารรักษาพระองค์ก็จะมีการประดับเครื่องหมายหน่วยทหารรักษาพระองค์ที่หน้าอกด้านขวา และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ก็จะมีเครื่องหมายราชองครักษ์ประดับบนบ่าขวาด้วยเช่นเดียวกัน

อยากขอเรียนเพิ่มเติมว่าเครื่องหมายแสดงชั้นยศที่ประดับอยู่บนบ่าของนายทหารทุกคนนั้น เป็นยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยของทุกเหล่าทัพจะได้รับพระราชทานกระบี่จากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเปรียบเสมือนพระองค์ได้พระราชทานกระบี่อาญาสิทธิ์ให้นายทหารใหม่ทุกคนได้นำไปใช้ปกป้องพิทักษ์รักษาบ้านเมือง สำหรับนายทหารชั้นนายพลนั้น พระองค์ท่านจะทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศ รวมทั้งจะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกระทำพิธีพระราชทานยศให้ด้วยพระองค์เอง สิ่งเหล่านี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเราทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท ในฐานะที่เป็นทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนสำนึกตระหนักในภาระหน้าที่อันหนักอึ้งที่พวกเราจะต้องแบกไว้ด้วยบ่าทั้งสองข้าง แม้ว่าจะหนักหนาเพียงใด พวกเราก็พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับ

ไฮคลาส : เกี่ยวกับระบบรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการทหาร
ต้องขอเรียนว่า ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนั้น มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เราเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งจะเรียนร่วมกันทั้ง ๔ เหล่า คือทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ หลังจากนั้นก็จะแยกย้ายกันไปเรียนต่อในโรงเรียนนายร้อยของแต่ละเหล่าทัพ ซึ่งการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลานานนี้ทำให้พวกเรามีความผูกพันกันมาก รุ่นพี่ก็คอยดูแล และให้การอบรมสั่งสอนรุ่นน้อง รุ่นน้องก็ให้ความรักและเคารพรุ่นพี่ เพื่อนฝูงก็กอดคอร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา

เมื่อสำเร็จการศึกษาแม้จะแยกย้ายกันไปรับราชการในหน่วยต่างๆ ทั่วประเทศ แต่เมื่อมีโอกาสได้กลับมาพบปะหรือทำงานร่วมกันก็ยังมีความสนิทสนมรักใคร่กันเหมือนเดิม เรื่องการทำงานหรือประสานงานกันก็ทำได้ดี อะไรที่ว่ายากมันก็ง่ายขึ้น ยิ่งการปฏิบัติงานในสนามที่เสี่ยงอันตราย หากเป็นเพื่อนฝูงหรือรุ่นพี่รุ่นน้องกันแล้วจะมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจกันมาก ถึงขั้นที่ว่าสามารถฝากชีวิตกันได้เลยทีเดียวครับ

ไฮคลาส : ความสามารถ คุณลักษณะพิเศษของทหารไทย
เมื่อพูดถึงทหารแล้ว คนส่วนใหญ่ก็คงนึกภาพที่ทหารจับอาวุธออกไปสู้รบกับอริราชศัตรู เพื่อปกป้องประเทศชาติ แต่สำหรับทหารไทยนั้น นอกจากภารกิจดังกล่าวแล้ว ทหารไทยยังมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งในทางทหารเราเรียกว่า การปฏิบัติการทางทหารอื่นๆ ที่มิใช่สงคราม (Military Operations Other Than War ; MOOTW) ตัวอย่างก็เช่น ภารกิจการพัฒนาประเทศตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ ของภาครัฐ ภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบภัยพิบัติ ภารกิจการร่วมแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภารกิจการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เป็นต้น

จากภารกิจต่างๆ ดังที่ได้เรียนให้ทราบแล้ว จะเห็นได้ว่าทหารไทยมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายหรือพูดง่ายๆ ว่า สารพัดประโยชน์ ที่สำคัญคือ ทหารไทย มีความเป็นมิตร ทำให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ดีไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนชาวไทย หรือเมื่อไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศก็ได้รับการยอมรับจากกองกำลังทหารนานาชาติที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน รวมทั้งชาวต่างประเทศในท้องถิ่นนั้นๆ ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับ

ไฮคลาส : ความภาคภูมิใจในฐานะผู้ปกป้องอธิปไตยแห่งราชอาณาจักร
ในประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่โบราณกาลมานั้น จำเป็นต้องมีการทำสงครามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติมาโดยตลอด กองทัพไทยจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการปกป้องอธิปไตยของชาติเสมอมา จวบจนถึงปัจจุบันได้มีทหารหาญเสียสละเพื่อประเทศชาติมาแล้วอย่างมากมาย แม้แต่ในขณะนี้ก็มีพี่น้องทหารหาญส่วนหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไม่หวั่นเกรงต่อภยันตรายใดๆ แม้ว่าจะต้องเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อก็ตาม พวกเราหวังเพียงว่าจะสามารถนำความสงบสุขกลับคืนมายังพื้นที่ให้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพี่น้องทหารหาญเหล่านี้สมควรได้รับการยกย่องเยี่ยงวีรบุรุษของชาติ ด้วยเช่นเดียวกัน

ในฐานะที่ผมเองก็เป็นทหารคนหนึ่ง ผมเองก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติยิ่งนี้ และได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้ดีที่สุด เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ในการธำรงไว้ซึ่งชาติและราชบัลลังก์ครับ

ไฮคลาส : การเปลี่ยนแปลงของกองทัพไทยภายใต้การบังคับบัญชาของท่าน
อย่างที่เรียนไปแล้วว่า ผมเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่กองทัพจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งตรงนี้เราจะต้องตั้งหลักให้ดี เพราะการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องมีการกำหนดทิศทางที่แน่นอน และจะต้องมีการสานต่อการดำเนินการตามกรอบที่วางไว้อย่างต่อเนื่องด้วย ดังนั้นผมจึงได้วางแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกองทัพไปสู่ความทันสมัยให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกำลังพล หลักนิยม อาวุธยุทโธปกรณ์ และการจัดโครงสร้างกองทัพ ซึ่งจะเป็นการเตรียมกองทัพให้พร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อยากจะขอเรียนเพิ่มเติมว่าตลอดระยะเวลาที่ผมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่กองทัพมีความเป็นเอกภาพ ซึ่งผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกท่านได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายที่ผมให้แนวทางเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เราจะมีการพูดคุยหารือกันโดยตลอด มีอะไรก็จะร่วมกันคิดร่วมกันทำ ซึ่งตรงนี้ทำให้กองทัพสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างประสานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณก็ตาม

ไฮคลาส : ท่านพอจะบอกได้หรือไม่ว่าเรื่องหนักใจที่สุดเมื่อนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้คือเรื่องอะไร หรือว่าเป็นความลับ ?
( หัวเราะ ) ไม่ลับน้อง ไม่ลับ แต่จริงๆ แล้วหนักใจแทบทุกเรื่องครับ (ยิ้ม) คือ ณ ตำแหน่งนี้ เราสามารถชี้เป็นชี้ตายได้ถูกไหมครับ ซึ่งถ้าเราไปชี้ตายใคร มันก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินใจในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูก การตัดสินใจของเราเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ

การเป็นผู้บังคับบัญชาคนนี่นะครับ มันประกอบด้วยการบังคับและบัญชา ซึ่งมันต้องใช้ทั้งพระเดช พระคุณควบคู่กัน และเป็นสิ่งที่ผู้นำในทุกตำแหน่งต้องทำทั้งนั้นนะครับ

ไฮคลาส : การจัดระเบียบและควบคุมความประพฤตินอกกรอบของทหารแตกแถว
ขอเรียนว่าทหารที่มีพฤติกรรมนอกลู่นอกทางนั้นแท้ที่จริงแล้วมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น บางส่วนก็ไม่ใช่ทหาร แต่เป็นพวกแอบอ้างชื่อทหารเพราะสามารถนำไปใช้ข่มขู่คนอื่นได้ เรื่องนี้ผมให้ความสำคัญมากเพราะเมื่อปรากฏเป็นข่าวออกไปก็จะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกองทัพ ผมจึงได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้กวดขันวินัยและตรวจสอบพฤติกรรมของกำลังพลในบังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยพิจารณาจัดทำโครงการสวัสดิการ หรือหาอาชีพเสริมที่สุจริตให้กับกำลังพลและครอบครัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะไปหารายได้ด้วยวิธีผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตามหากพบว่ามีผู้ใดถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว กองทัพก็ยินดีให้ความ ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เราพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้หากพบว่ามีกำลัง พลกระทำผิดจริงนอกจากจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ยังจะต้องได้รับโทษตามวินัยทหารด้วย ขอเน้นย้ำว่ากองทัพจะไม่มีการปกป้องคนผิดอย่างเด็ดขาดครับ

ไฮคลาส : มองอนาคตของกองทัพไทย
ในอนาคตกองทัพไทยจะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยการจัดโครงสร้างกองทัพจะต้องจัดให้มีขนาดกะทัดรัด มีเอกภาพในการบังคับบัญชาสั่งการ มีการเชื่อมโยงงานและขีดความสามารถในด้านต่างๆ ระหว่างเหล่าทัพเข้าด้วยกันเพื่อความประหยัดและความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หน่วยงานต่างๆ ของกองทัพต้องไม่มีการทำงานที่ซ้ำซ้อน บางหน่วยงานที่ไม่มีความจำเป็นอาจจะต้องยุบเลิกไป แล้วเปลี่ยนมาใช้การสนธิขีดความสามารถกับหน่วยงานนอกกองทัพ หรือภาคเอกชนเข้ามาทดแทน

กองทัพในอนาคตจะต้องมีขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภารกิจต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและจะต้องปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะต้องมีความอ่อนตัวที่จะปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายตั้งแต่การปฏิบัติในสถานการณ์ของความขัดแย้งระดับต่ำไปจนถึงการปฏิบัติในภาวะสงคราม รวมทั้งการปฏิบัติทางทหารอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสงครามด้วย นอกจากนี้ยังจะต้องมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น การปฏิบัติการร่วมกันกับกองทัพมิตรประเทศ และมีความพร้อมในการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศภายใต้กรอบการดำเนินการขององค์กรระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้กองทัพจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ดังนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนามากยิ่งขึ้นด้วย รวมทั้งจะต้องมีการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการพัฒนากองทัพไปสู่การเป็นกองทัพแห่งอนาคตด้วยครับ

ไฮคลาส : บทบาททหารกับการเมือง ณ ปัจจุบัน
อืม … บทบาททหารต่อการเมืองเหรอครับ ? ความจริงแล้วทหารเราไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับการเมือง เพราะว่าไปยุ่งแล้วมันก็ยุ่ง แต่ในฐานะที่เราก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ซึ่งเราก็คงจะต้องดูแลชาติบ้านเมืองบ้างในส่วนที่เรามีความรับผิดชอบก็ต้องมีความห่วงใยเป็นธรรมดา นี่คือในภาคของความเป็นคนไทยนะครับ แต่ถามว่าทหารจะไปยุ่งกับการเมืองมั้ย ? เราไม่ยุ่งนะครับ นโยบายเราไม่ต้องการที่จะเอากองทัพเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมือง

ไฮคลาส : แม้กระทั่งการเมืองจะเป็นเหตุของความไม่สงบหรือความไม่มั่นคงของประเทศ ทหารก็ยังต้องระวังบทบาทนี้อยู่หรือ
ถูกต้องครับ ณ วันนี้ผมมองว่าทหารเราเป็นความหวังของประชาชนคนไทยที่เราจะช่วยเหลือประชาชนคนไทยได้ แต่ในการช่วยเหลือของเราต้องมองภาพให้ดี

ไฮคลาส : มองสถานการณ์ภาคใต้ในขณะนี้อย่างไร
อืม …( ถอนหายใจ )… สถานการณ์ภาคใต้นี่ ที่จริงผมก็เป็นคนใต้เหมือนกันนะครับ เพราะเกิดที่จังหวัดตรัง ( หัวเราะ ) เหตุการณ์อย่างนี้มันสะสมมานาน มันค่อยๆ คุกรุ่นขึ้นมาเรื่อยๆ แต่มันเป็นเรื่องของคนที่พยายามเอาลัทธิของตัวเอง ไม่ใช่ศาสนานะ เข้ามาพัวพันแล้วอ้างเกี่ยวกับเรื่องศาสนา ซึ่งมันไม่ใช่ มันก็เลยพัวพันกันอยู่อย่างนี้ ก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดของคนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามซึ่งเป็นคนดี เลยกลายเป็นเข้าใจผิดไปอีก มันเป็นอย่างนั้นนะ

ไฮคลาส : บทบาทของทหารกับการพัฒนาทั้งจากบทบาทภายในที่เข้าไปสนองงานตามพระราชประสงค์ในโครงการพระราชดำริ หรือแม้กระทั่งที่ได้เข้าไปช่วยสหประชาชาติในการพัฒนาต่างๆ กองทัพไทยได้ความคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจากประชาชนเป็นอย่างไร
หน้าที่นี้เป็นหน้าที่โดยตรงอย่างหนึ่งของทหารนะครับ เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญก็เขียนเอาไว้ว่าทหารเรามีหน้าที่หนึ่งก็คือการช่วยเหลือพัฒนาประเทศ และเรา ผมเองก็คิดว่างานนี้เป็นงานที่มีความสุขนะครับที่ได้ทำ ในอดีตผมเคยเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในเรื่องนี้ ได้เข้าไปทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความสุข อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆ เลย ทหารเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งงานแรก ( เน้นเสียง ) เลยที่เราได้เข้าไปทำ ที่ยึดถือเลยนี่คือโครงการพระราชดำริ แนวทางตามพระราชดำริที่ได้พระราชทานให้ไว้ และเราก็รับมา และเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้ทำ โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะครับ เราได้ทำเรื่องนี้เยอะ เยอะมากๆ ที่จะทำให้คนไทยได้รู้ว่าความว่าพอเพียงคืออะไร โดยเฉพาะชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกร เขาต้องอยู่ … ถ้าถามว่าลำบากไหม ความจริงลำบาก แต่เขาอยู่ได้ อยู่ได้เพราะอะไร ? อยู่ได้เพราะความพอเพียง ถ้าไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เหิมเกริม ในระดับของตัวเองอยู่ได้ อันนี้ทำเยอะครับ ทำมาก ( เน้นเสียง )

สำหรับในเรื่องของสหประชาชาตินั้น ความจริงเรื่องนี้สหประชาชาติไม่ได้เกี่ยวกับเรา เขาต้องตามเราด้วยซ้ำ เพราะว่าเขามองเห็นว่าทหารไทยทำงานเรื่องพัฒนาเก่ง ยกตัวอย่างเช่นเราส่งกองกำลังไปที่ติมอร์ ( สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ) ความจริงแล้วเขาต้องการให้เราไปเพื่อรักษาสันติภาพเฉยๆ แต่ทหารไทยทำมากกว่านั้น ได้ไปสอนคนติมอร์ให้รู้จักการทำไร่ ทำนา ทำสวน อะไรต่างๆ นี่คือสิ่งที่เราทำนอกเหนือกว่าที่เขาให้ด้วยซ้ำ เป็นสิ่งที่ถนัดของทหารไทยที่ได้ทำเรื่องนี้

ไฮคลาส : เมื่อเกิดวิกฤติการณ์หรืออุบัติภัยร้ายแรงต่างๆ ทหารมักจะเป็นหน่วยแรกที่ส่งกำลังลงแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วที่สุด
ถูกต้องครับ นี่คือความที่ทหารเป็นผู้ที่มีวินัย เมื่อมีวินัยแล้วความพร้อมเพรียงต่างๆ มันก็มี เราก็สามารถที่จะทำงานได้รวดเร็วกว่าคนอื่น และเราทำงานโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอคำสั่งว่าเขาสั่งให้ไปหรือยัง ? เพราะฉะนั้นเมื่อมีภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยต่างๆ เกิดขึ้นก็เห็นว่าทหารเราออกไปทุกครั้ง นั่นเป็นเพราะว่าความพร้อมของเรา และความที่เรามีวินัยถึงได้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และตรงความต้องการของประชาชน

ไฮคลาส : ท่านมองอย่างไรกับสงคราม บางคนมองว่าสงครามนั้นหากมองในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ผู้ค้าอาวุธโยงใยอยู่เบื้องหลังของสงคราม สิ่งเหล่านี้มีผลให้กองทัพกลายเป็นเครื่องมือของคนที่หาประโยชน์จากสถานการณ์หรือไม่
ไม่ใช่หรอกครับ อย่าไปมองอย่างนั้น สิ่งที่น้องมองนั่นมันอาจจะเป็นอีกภาพหนึ่ง แต่จริงๆ ซึ่งคนส่วนมากอาจจะเคยมองเห็นว่าสงครามก็คือการแบกอาวุธไปฟาดฟันกัน แต่ขณะนี้สงครามแบบที่ใครๆ เคยเข้าใจกันว่าเป็นแบบนั้นแทบจะไม่มีเลยในโลกนี้ สงครามแทบจะไม่มีเกิดขึ้น แต่ทำไมถึงจะต้องมีอาวุธเอาไว้ประจำประเทศ มันเหมือนคนเรามีหมัด ถ้าเรามีอาวุธที่ดี มีทหารที่ดี ก็เหมือนคนหมัดหนักนะ คนอื่นก็ไม่ค่อยอยากมายุ่งด้วย ถ้าเผื่อเราไม่มีอะไรเลยก็หมูนะ คนมันก็มาตอแยเรื่อย นี่เป็นภาพเปรียบเทียบนะ เพราะฉะนั้นเราก็พยายามสร้างศักยภาพกองทัพให้ดีให้ทันสมัย เพื่อที่คนเขาจะได้เห็นว่าเรามีหมัด มีเขี้ยวเล็บที่ดี จะได้ไม่มายุ่งกับเราอีก

ไฮคลาส : ไลฟ์สไตล์ในยามว่าง การพักผ่อน
เรื่องพักผ่อนนี่อย่าเอามาพูดกัน ( หัวเราะ ) คือถ้าจะว่ากันตามจริงแล้ว แม้กระทั่งเวลานอนผมยังต้องใช้ความคิดเลยนะ เพราะว่าเราแบกรับภาระต่างๆ ไว้มาก มากกว่าที่เราคิดว่าเราน่าจะทำได้ เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องไปเที่ยวไม่ต้องมานั่งคิดหรอก อย่างน้องๆ ( ผู้ใต้บังคับบัญชาใกล้ชิด ) เขายังชวนผมบ่อย แต่ไปไม่ได้ แต่ยังไงมันก็ต้องพยายามหาโอกาสพักบ้าง ไม่อย่างนั้นคนเราก็บ้าเหมือนกันนะ ( หัวเราะ ) ทำงานไม่พักเลยไม่ได้หรอก มันต้องมี มันต้องมีเวลาที่ไปรีแล็กซ์บ้าง ก็ต้องมีบ้างนะครับ ดูหนังฟังเพลงผมก็ชอบนะครับ แต่โอกาสที่จะไปดูตามโรงมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ผมก็ดูทีวี ฟังเพลง

การพักผ่อนอย่างหนึ่งของผมคือการดูทีวี และบางทีก็พักผ่อนด้วยการนั่งนิ่งๆ ไม่พูดกับใครเลยนะ นั่งคิดอะไรของผมไปเรื่อยๆ สำหรับผมการได้นั่งคิดเงียบๆ เวลามีปัญหาก็ช่วยทำให้จิตใจสงบได้

ไฮคลาส : ทหารส่วนมากจะต้องร้องเพลงเก่ง ขึ้นเวทีได้
มันไม่จริง อันนั้นเป็นภาคบังคับ ( หัวเราะ ) การร้องเพลงบังเอิญมันเป็นเรื่องที่บางครั้งมันต้องฝืนนะ เพราะเราก็รู้ตัวเราว่า แหม…ไม่เคยร้องเพลงเพราะ แต่ว่าต้องถูกบังคับให้ขึ้นไปร้องอยู่เรื่อย เสียความรู้สึกเหมือนกัน เลยเป็นการถูกบังคับไปในตัวว่าจะต้องฝึกร้องเพลงให้เป็น

ไฮคลาส : อนาคตทางการเมืองหลังเกษียณอายุราชการ
ไม่คิดครับ No ยังไม่เคยคิด คิดอย่างเดียวว่าถ้าพ้นไปแล้ว เกษียณแล้ว ก็ขอไปพักผ่อนซะหน่อย นัดกับลูกๆ ไว้ว่าเดี๋ยวไปเที่ยวต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะ เพราะว่าตลอดชีวิตราชการนี่ไม่เคยลางานนะ ในประวัติการทำงานของผมนี่ยังไม่เคยเสียวันลาสักวัน วันลาพักร้อนอะไรผมก็ไม่เคยลา

ไฮคลาส : ใครเป็นผู้บัญชาการสูงสุดในครอบครัวของท่าน
( หัวเราะ ) เรื่องนี้รู้อยู่แล้ว เวลาอยู่ในบ้านเราต้องเป็นลูกน้อง ( หัวเราะ ) มันต้องมีผู้บัญชาการที่บ้านใช่ไหมครับ ( ยิ้ม ) พูดเล่นนะครับ เพราะว่าที่บ้านผมไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ เราคุยกันรู้เรื่องครับ

Related contents:

You may also like...