คุณหญิง ณฐนนท ทวีสิน

เมื่อแม่เมืองเมียงมองเมือง

เมืองแห่งความหลากหลาย เมืองแห่งความวุ่นวาย ขุมทองของนักล่าฝัน ที่ที่โอกาสไขว่คว้าได้ไม่จำกัด สารพันฉายาที่ได้รับการขนานนามโดยผู้คนที่เข้ามาสัมผัสรสชาติแสงสีแห่งโอกาส แต่เมืองแห่งนี้ก็ยังคงเป็นเมืองที่น่าค้นหาพร้อมกับความระมัดระวังตัวอยู่เสมอ ในมุมมองของแม่เมืองกรุงเทพฯ คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน ปลัดกรุงเทพมหานคร มองเห็นเสน่ห์ที่น่าสนใจของเมืองแห่งมนต์ขลังแห่งนี้

“ ความน่าอยู่ของกรุงเทพฯ ก็คือ ถ้าเราจะมองดูความหลากหลาย มันจะมีความหลากหลาย ใครอยากจะไปเที่ยวช้อปปิ้ง เราก็มีสยามพารากอน เซ็นทรัล มีสารพัดอย่างในหลายรูปแบบหลายลักษณะ

“ ถ้าเราอยากเห็นเมืองเก่าๆ เราก็จะอยู่ที่บริเวณแถวเกาะรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร เขตดุสิต เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีมนต์เสน่ห์ของมัน เราอยากเห็นธรรมชาติเราก็มีแม่น้ำเจ้าพระยา มีคูคลลอง ล่องเรือท่องเที่ยวผ่านคูคลองต่างๆ เห็นวิถีชีวิตในเมืองหลายๆ เขต และจะเห็นในเรื่องของโบราณคดี โบราณสถาน เราจะเห็นได้ว่าวัดต่างๆ เราจะมีมากเลยทีเดียว แค่ไปเที่ยว 9 วัด หรือหลายวัดต่างๆ อยู่ในกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น

“ อยากเห็นธรรมชาติหรือชีวิตในเรื่องของเกษตรกรรม อยากเห็นในโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราก็มีในหลายพื้นที่ ซึ่งก็ถือว่าโครงการในพระราชดำริ ทางด้านการเกษตร เราจะมีทั้งพื้นที่หนองจอก มีนบุรี เพราะเรามี…ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เราจะเห็นได้ว่ากรุงเทพฯ เราได้รับการยกย่องว่า เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์อันดับ 1 ของภาคพื้นเอเชีย อันดับ 2 ของโลก จากการจัดอันดับของนิตยสารชื่อดังมาแล้ว ”

ในความเป็นเมืองแห่งความเจริญ ศูนย์กลางความหรูหราทั้งของประเทศ หลืบเร้นของความเสื่อมโทรมถูกฉาบทาเอาไว้บางๆ เพื่อปิดบังสายตาให้มองข้ามปัญหาพื้นฐานที่กระจายไปทั่วทุกอณูของเมือง

“ กรุงเทพฯ จะเห็นอะไรได้หลายๆ อย่าง เราอาจจะเห็นความยากจน เห็นผู้คนที่อยู่อาศัยค่อนข้างจะแออัดยัดเยียด เราก็ไม่ต้องไปไกลเลยอยู่แค่ด้านหลังสุขุมวิท เราก็จะเห็นแหล่งที่เราเรียกว่าสลัม ซึ่งเราก็จำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหล่านั้น การที่จะโยกย้ายสลัมหรือว่าชุมชนแออัดให้อกมาจากเมืองคงจะเป็นไปได้ยาก เพราะว่าเขาจะอยู่ที่นั้น และทำงานบริเวณใกล้เคียง เช่น พี่น้องที่อยู่ตามเขตคลองเตย เขาก็จะทำงานแถวการท่าเรือ ทำมาค้าขาย แต่ทำยังไงคุณภาพชีวิตของเขาที่ดี เขาสามารถเป็นชุมชนที่น่าอยู่ แล้วก็เป็นจุดที่เขตน่าอยู่ เราก็ต้องพัฒนาในความน่าอยู่ ”

กับ ประเทศไทยคือกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ คือประเทศไทย ประโยคตัดพ้อความเจริญที่กระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองหลวง ปลัดฯ หญิงเหล็กของกรุงเทพมหานครกลับคิดแตกต่าง

“ เราไม่อยากให้คิดอย่างนั้น ว่าประเทศไทยคือกรุงเทพฯ เพราะเวลานี้การเจริญเติบโตของเมืองมันกระจายไปอยู่หลายจังหวัด อย่างเช่น โคราช เชียงใหม่ อย่าไปมองว่าประเทศไทยคือกรุงเทพฯ มันสามารถไปได้ทุกเมือง อยากไปใต้ ไปภูเก็ต หรืออยากไปไหน มันก็มีเอกลักษณ์ของมัน

“ เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็คือประเทศไทยนั้นเอง อย่าไปมองว่ากรุงเทพฯ เป็นหัวใจของประเทศไทย เพียงแต่ว่าทุกคนใฝ่ฝัน อย่างคนต่างจังหวัด แต่เดี๋ยวนี้เขามีการกระจายการศึกษาไปอยู่ที่นู่นแล้ว ก็ไม่ฝันแล้ว มีหมอเหมือนกัน เรียนมหาลัยเหมือนกัน อยากให้เห็นว่าประเทศไทยคือประเทศไทย อย่ามองว่ากรุงเทพฯคือประเทศไทยเลย ”

ปัญหาที่สั่งสมหมักหมมจนเหมือนแผลเรื้อรัง ยังจะทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนหรือไม่? สิ่งนี้คือปัญหาของทุกคน ไม่ใช่หน่วยงาน หรือคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

“ ยังไม่สายเกินไปที่จะช่วยกันแก้ไขและปรับปรุงให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่ และขณะนี้กรุงเทพมหานครมีทางออกแล้ว ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก ขณะนี้สำนักผังเมืองได้ดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม นโยบายและแผนพัฒนาเมืองด้านต่างๆ รวมทั้งความต้องการของประชาชน และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเร็ววันนี้

“ กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) ได้จัดแบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครออกเป็นกลุ่มเขต เพื่อการบริหารจัดการเมืองตามบทบาทและศักยภาพของพื้นที่ ได้แก่ เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เขตเศรษฐกิจเมือง เขตที่อยู่อาศัย เขตเมืองอุทยานนคร เขตชุมชนใหม่รองรับสนามบินสุวรรณภูมิ เขตควบคุมและรักษาสภาพแวดล้อมเมือง

“ โดยมีแผนงานโครงการระยะ 20 ปี ทั้งแผนพัฒนาพื้นที่ แผนพัฒนาจราจรและขนส่ง แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่ ที่มีทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบสอดคล้อง ศักยภาพและบทบาทของพื้นที่แต่ละกลุ่มเขต และประชาชนสามารถเลือกที่อยู่อาศัยที่ประกอบอาชีพ มีโอกาสพัฒนาและเติบโตได้ ”

Related contents:

You may also like...