“ไทยยานยนตร์” สร้างเสริมคุณธรรม นำน้อง รร.วัดหัวลำโพง อบรมอานาปานสติ

1

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสิรินนาท ลีนุตพงษ์ ประธานดำเนินการ มูลนิธิไทยยานยนตร์, นายบุญฤทธิ์ ผ่องเมฆินทร์ รองประธานกรรมการบริหารและนายสิทธิชัย ผ่องเมฆินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร “ไทยยานยนตร์ กรุ๊ป” ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพร่วมกับนางนพรัตน์ ศรีเพชร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะอำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหัวลำโพง พร้อมเด็กนักเรียนกว่า 50 คน ที่เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติ” โดยมีพระลูกศิษย์ของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เป็นผู้ถ่ายทอดหลักธรรมะ และการปฏิบัติ “อานาปานสติภาวนา” เบื้องต้นให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

พร้อมการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ผ่านกระบวนการในการสร้างความเข้าใจด้านความรู้สึก ความคิดของตนเองและคนรอบข้าง ทำให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นำโดยนายผดุงพงศ์ ประสาททอง หรือครูเต้ พร้อมทีมงานโรงเรียนพ่อ แม่ ลูก ณ อาคารปฏิบัติธรรมพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก มูลนิธิมายา โคตมี กรุงเทพกรีฑา

234510

“มูลนิธิไทยยานยนตร์” ก่อตั้งขึ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ และการสร้างเสริมประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ควบคู่หลักธรรมะให้แก่เด็กในชุมชนและเด็กด้อยโอกาส อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์คนดีให้แก่สังคมไทย พร้อมการสนับสนุนกิจกรรมการแพทย์และสาธารณสุข, ด้านการศึกษา, ด้านศาสนา,ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนองค์กรการกุศลต่างๆอีกด้วย

************************************************************************************************************************
วาสนา สุนทรโกมล (เต็น)
โทร.081-4466413 หรือ 02-6116888 ต่อ 1120

Related contents:

You may also like...