Yamaha Y125 MOEGI Hybrid Motorcycle/Bicycle

Yamaha Y125 MOEGI Hybrid Motorcycle/Bicycle ลูกผสมระหว่างรถจักรยานยนต์  และจักรยาน มีกระบอกสูบเครื่องยนต์ 125 ซีซี ประหยัดน้ำมัน 80 กิโลเมตร/ลิตร  แต่รถมีน้ำหนักเบาที่ 176 ปอนเท่านั้น ส่วนเมื่อไหร่จะผลิตนั้นคงต้องรอกันอีกสักพัก………

Related contents:

You may also like...