6 ปี โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

6 years novotel suvarnabhumi (re)

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด(รทส.) เป็นประธานในงานแถลงข่าว “6 ปี โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต” เพื่อชี้แนวทางบริหารภายใต้เป้าหมายการพัฒนาโรงแรมฯ โดยมี คุณจารุวรรณ จันทิมาพงษ์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการ รทส., คุณจิตติมาศ เกตุวรวิทย์ กรรมการผู้จัดการกิจการร่วมค้า ยูนิเวอร์แซล ฮอสพิแทลลิที, คุณพรรณพิมล วงศ์ทองศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกิจการร่วมค้ายูนิเวอร์แซล ฮอสพิแทลลิที และมร.คริสตอฟ เจอร์โฟรค์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ร่วมงาน ณ ห้องน่านเจ้า โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เมื่อเร็วๆนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-209-8888
สิริเกศินี ชวะโนทัย (จ๋า) / ดารณี สังข์เจริญ (ปลา)
dpr@novotelbkk.com / prm@novotelbkk.com

Related contents:

You may also like...