กสิกรไทยมอบเงินกองทัพบก ๒๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท จากโครงการศึกเก้าทัพ

มอบเงินศึกเก้าทัพ_photo

ธนาคารกสิกรไทยมอบเงินให้กองทัพบก จำนวน ๒๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท รายได้จากการจำหน่าย ชุดหนังสือและดีวีดี “ศึกเก้าทัพ: ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อนำไปพัฒนาโรงพยาบาลค่ายทหารทั้ง ๓๗ แห่ง ทั่วประเทศ

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารกสิกรไทยและกองทัพบก ได้ร่วมจัดโครงการ “ศึกเก้าทัพ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยการจัดทำภาพยนตร์สารคดีกึ่งละคร “ศึกเก้าทัพ” เทิดทูนบูรพกษัตริย์ ผู้ทรงนำทัพต่อสู้ศึกปกป้องผืนแผ่นดินไทย ออกอากาศทาง ททบ.๕ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา และธนาคารกสิกรไทยได้ดำเนินการต่อยอดด้วยการผลิตและจำหน่ายชุดหนังสือและดีวีดี “ศึกเก้าทัพ: ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม” ผ่านสาขาของธนาคารกว่า ๘๐๐ สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา โดยมีคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ เป็นบรรณาธิการหนังสือและผู้พัฒนาบท ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี จนสามารถจำหน่ายได้หมด ดังนั้นธนาคารกสิกรไทยจึงมอบเงินรายได้จากการจัดจำหน่ายชุดหนังสือและดีวีดี “ศึกเก้าทัพ: ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม” โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่กองทัพบก เพื่อนำไปพัฒนาโรงพยาบาลค่ายทหารทั้ง ๓๗ แห่งทั่วประเทศตามนโยบายของกองทัพบก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เปิดเผยว่า โครงการ “ศึกเก้าทัพ” และชุดหนังสือและดีวีดี “ศึกเก้าทัพ: ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม” นับเป็นการสร้างบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ช่วยให้คนไทยได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในรูปแบบที่มีความบันเทิงแทรกอยู่ พร้อมรับความซาบซึ้งในบทบาทวีรกรรมของนักรบไทยที่รักษาแผ่นดินไว้ให้พวกเราจนถึงวันนี้ ความสำเร็จในการดำเนินโครงการนี้ ได้อาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากหลายฝ่ายนับตั้งแต่ทีมงานคณาจารย์และนักวิชาการผู้ประพันธ์ ทีมงานพัฒนาบท ผู้ผลิตละครกึ่งสารคดี จนโครงการเสร็จสมบูรณ์ สำหรับเงินบริจาคดังกล่าวกองทัพบกจะนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลค่ายทหาร เพื่อช่วยเหลือกิจการของโรงพยาบาลต่อไป

Related contents:

You may also like...