Knitted stools

 

ที่นั่งขนสัตว์ถักนิตติ้งโดย Claire – Anne O’Brien  นักออกแบบชาวไอริชที่มีความชื่นชอบในการถัก ผลงานทุกชิ้นทำด้วยมือ และจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเธอ handcrafted นี้มีรูปร่างและสีสันที่สวยงามตั้งแต่สีเหลืองสีพาสเทลสีสดใส การออกแบบที่ดูเรีบบๆแต่เก๋ทำให้สามารถแมทกับห้องได้อย่างง่ายดาย

Related contents:

You may also like...