เยือนนิวซีแลนด์ ปลายทางท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

L176_WEB_LOW_RES

ประเทศนิวซีแลนด์ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นปลายทางท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของปี พ.ศ.2556 นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ห่างจากประเทศออสเตรเลียมาทางทิศตะวันออก 1,600 กิโลเมตร ประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วย 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประเทศอังกฤษเล็กน้อย และใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่นและยังมีเกาะเล็กๆอีกจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะเกาะเล็กซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้ มีชื่อเรียกว่าเกาะสจ๊วต(Stewart Island)

นิวซีแลนด์ มีชื่อเป็นภาษามาวรีว่่า “Aotearoa” หมายถึง “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” หรือ “Niu Tirenio” ซึ่งเป็นการทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็กๆจำนวนหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 270,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีช่องแคบคุ๊กเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ของเกาะเหนือและเกาะใต้ ซึ่งจัดเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ราวกับว่าประเทศเล็กๆนี้ได้รวบรวมสภาพพื้นที่ และบรรยากาศของนานาประเทศทั่วโลกไว้อย่างครบถ้วน เพราะนิวซีแลนด์ประกอบไปด้วยชายหาดทอดยาวกว่า 1,700 กิโลเมตร รับกับมหาสมุทรสีครามที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งบริเวณที่เป็นบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟ บ่อโคลนเดือดและฟยอร์ดอันสวยงามและน่าพิศวงยิ่งนัก

สภาพอากาศของประเทศนิวซีแลนด์ ถือเป็นสิ่งที่พิเศษสุดสำหรับประเทศนี้ เนื่องจากไร้ซึ่งมลพิษใดๆโดยสิ้นเชิงและมีช่วงเวลาสำหรับรับแสงอาทิตย์ตลอดทุกวัน โดยเฉลี่ยวันละ 7 – 8 ชั่วโมง ในฤดูร้อน และ 4 – 5 ชั่วโมง ในฤดูหนาว

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

  • เกาะเหนือ (North Island)

โอ๊คแลนด์ (Auckland) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน เป็นศูนย์กลางธรุกิจ และเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญ พร้อมท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โอ๊คแลนด์ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองแห่งการเล่นเรือใบ (City of Sails)” แฮมิลตัน (Hamilton) มีประชากรประมาณ 1.5 แสนคน อยู่ห่างจากเมือง Auckland ประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นเมืองที่มีแม่น้ำไวกาโตไหลผ่านซี่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์

เวลลิงตัน (Wellington) เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บนเนินเขา บริเวณตอนปลายสุดของ เกาะเหนือ รายล้อมด้วยท่าเรือน้ำลึก เวลลิงตัน เป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม” มีพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย ศูนย์แสดงผลงานด้านศิลปะ (Art Callery) โรงละครและทิวทัศน์รอบเมือง ที่งดงามเหนือคำชมใดๆเมืองหลวงนี้มีสมญานามว่า “Windy City” เพราะมีกระแสลมแรงจากช่องแคบพัดผ่าน

  • เกาะใต้ (South Island)

ไคร้สท์เชิร์ต (Christchurch) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ มีประชากรรวมประมาณสามแสนคน เป็นเมืองอุทยานแบบอังกฤษ มีสวนดอกไม้สวยงาม ดะนีดิน (Dunedin) หรือสก๊อตแลนด์แห่งเมืองนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้ในเขตโอทาโก ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์คือมหาวิทยาลัยโอตาโก้ (University of Otago) ที่เมืองนี้มีประชากรประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นคน

  • ควีนส์ทาว์น (Queenstown) เป็นเมืองแห่งการผจญภัยในทุกรูปแบบ เช่น การเล่นจ็ตโบ๊ท ลานสกีระดับโลก กอล์ฟ หรือการกระโดดบันจี้จัมพ์

นิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ ส่วนชนเผ่าพื้นเมืองเรียกว่าชาวเมารี (Maori) ซึ่งมีผิวสีเหลืองมีอยู่ประมาณ 151,100 คน ซึ่งมีสิทธิทางสังคมเทียบเท่ากับชาวผิวขาวทุกอย่าง โดยรัฐบาลกลางอังกฤษให้ความคุ้มครองทั่วถึงทุกคน ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนส์ ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ได้รับอารยธรรมอังกฤษแทบทั้งสิ้นการแต่งกายจะดูคล้ายชาวอังกฤษทางตอนเหนือ มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ

ประเทศนิวซีแลนด์ใช้สกุลเงินดอลลาร์ ((NZ$) 1 ดอลลาร์มีค่าเท่ากับ 100 เซนต์ โดยจะแบ่งธนบัตรออกเป็น 6 ประเภท คือ $1, $2, $5, $10, $20 และ $100 และเหรียญแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 5 cents, 10 cents, 20 cents และ 50 cents 1 NZ$ มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 23 บาท

ธนาคารที่ประเทศนิวซีแลนด์จะทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิตใช้ระบบรหัสเช่นเดียวกับประเทศไทยและสามารถใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิตทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารผ่านทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตได้

img_e71518f6de2f9c8b5d97973cb1cfe8fd20719  42pride_of_auckland69458149499dee4c7a40cc401d463d5120100309-0318271

Text : Porsche Kittisak K
Thanks to information and images from :
http://www.mangolearningexpress.com/know-newzealand.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.google.co.th/imgres?hl=en&client=firefox-a&hs=ahZ&sa=X&rls=org.mozilla:th:official&biw=1366&bih=575&tbm=isch&tbnid=R-K4_4Oc7MuRSM:&imgrefurl=http://www.abroadcenter.com/studyabroad-184-%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C-Newzealand.html&docid=SBVgYNDY4-oaRM&imgurl=http://www.abroadcenter.com/admin/upload/module_cms/title_cms/img_e71518f6de2f9c8b5d97973cb1cfe8fd.jpg&w=660&h=468&ei=Kp5KUdSKFsfjrAfRp4DIDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:8,s:0,i:105&iact=rc&dur=378&page=1&tbnh=180&tbnw=243&start=0&ndsp=12&tx=149&ty=120
http://www.jubileetravel.co.th/file_upload/tour/images/62-20121019234032W.jpg
http://paow007.files.wordpress.com/2013/01/8327.jpg
http://s9.postimage.org/hxnknaxbz/pride_of_auckland.jpg
http://www.mglobemall.com/farm/userfiles/c/cf/000000000/69458149499dee4c7a40cc401d463d51.jpg
http://www.ktc.co.th/ktcworld/data/uploadimage/20100309-0318271.JPG

Related contents:

You may also like...