มงคลชีวิตข้อที่ 8 “มีศิลปะ”

art_182785

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปะเป็นชีวิตจิตใจอย่าง ศิลปิน จิตรกร ดีไซน์เนอร์สาขาต่างๆอาจมีรอยยิ้มนิดๆที่มุมปากเมื่อทราบว่าสิ่งที่ตนกำลังทำนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับมงคลชีวิต หลักธรรมคำสอนที่ใช้ดำรงชีวิตในทางวัฒนะ แต่จะถูกต้องทั้งหมดนั้น ใช่หรือไม่ ? ในครั้งบรรพกาลขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชนม์ชีพอยู่ เกิดความรู้ทางศิลปะได้อย่างไร ? ใครเป็นผู้แรกเริ่ม…

ศิลปะคืออะไร ?
ศิลปะแปลว่า การแสดงออกมาให้ปรากฏขึ้นได้อย่างดงามน่าพึงชม หมายถึง “ฉลาดทำ” คือทำเป็นนั่นเอง
พหูสูตรนั้นเป็นผู้ฉลาดรู้ เรียนรู้ในหลักวิชา รู้ว่าอะไรเป็นอะไร รู้ว่าทำอย่างไร ส่วนศิลปะ เป็นความสามารถในทางปฏิบัติ คือสามารถนำความรู้นั้นมาใช้ให้บังเกิดผลได้

ประเภทของศิลปะ

 • ทางกาย คือฉลาดทำการช่างต่างๆ รวมทั้งฉลาดในการทำอาชีพอื่นๆ
 • ทางวาจา คือฉลาดในการพูด มีวาทศิลป์ รู้จักเลือกพูดแต่สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ สามารถยกใจของผู้พูดและผู้ฟังให้สูงขึ้นได้
 • ทางใจ คือฉลาดในการคิด มีสติสัมปชัญญะ สามารถควบความคิดให้คิดไปในทางที่ดี คิดในทางสร้างสรรค์ คิดในทางยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น

สรุป ศิลปะ หมายถึง คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น

องค์ประกอบของศิลปะ

 • ทำด้วยความประณีต
 • ทำให้สิ่งต่างๆ มีคุณค่าสูงขึ้น
 • ทำแล้วส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
 • ทำแล้วไม่ทำให้กามกำเริบ
 • ทำแล้วไม่ทำให้ความคิดพยาบาทกำเริบ
 • ทำแล้วไม่ทำให้ความคิดบิดเบียนกำเริบ

 

คุณสมบัติของผู้สามารถมีศิลปะ

 • ต้องมีศรัทธา
 • ต้องไม่เป็นคนขี้โรค
 • ต้องไม่เป็นคนขี้โม้ขี้คุย
 • ต้องไม่เป็นคนขี้เกียจ
 • ต้องเป็นคนมีปัญญา

 

วิธีฝึกตนให้มีศิลปะ

 • ฝึกตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต รู้จักหาจุดเด่นของสิ่งรอบตัว
 • ตั้งใจทำงานทุกอย่างที่มาถึงตนให้ดีที่สุด อย่าดูถูก หรือไม่เกี่ยงงาน
 • ตั้งใจทำงานทุกอย่างด้วยความประณีต ละเอียดละออ
 • ตั้งใจปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเสมอ
 • หมั่นใกล้ชิดกับผู้มีศิลปะอย่างแท้จริงในสายงานนั้นๆ
 • ฝึกสมาธิอยู่เสมอเพื่อให้ใจผ่องใสเกิดปัญญาที่จะฝึกและปรับปรุงตนเองให้มีคุณสมบัติของผู้มีศิลปะได้

 

อานิสงส์ของการมีศิลปะ

 • ทำให้มีความสามารถเด่นกว่าคนอื่น
 • ทำให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้
 • ทำให้เป็นคนฉลาดช่างสังเกต มีไหวพริบปฏิภาณดี
 • ทำให้เป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์
 • ทำให้ได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า
 • ทำให้โลกเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจ

ฯลฯ

“ศิลปะแม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้เสมอ”

จากหนังสือมงคลชีวิต ฉบับ “ทางก้าวหน้า”

Related contents:

You may also like...