ละลานตา ไฟน์อาร์ต

Arbella oil on canvas by Elizabeth Romhild

ละลานตา ไฟน์อาร์ต มีความยินดีนำเสนอนิทรรศการภาพเขียนผลงานล่าสุดของศิลปินระดับแนวหน้าในวงการศิลปะวัฒนธรรมของไทย 2 ท่านคือ สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) พ.ศ. 2541 และอลิซาเบ็ธ รอมฮิลด์ ศิลปินชาวเดนมาร์กที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากว่า 20 ปี

นิทรรศการ Parallel แสดงผลงานทั้งสิ้น 23 ภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมได้มองเห็นทัศนะของศิลปิน 2 ท่าน ที่มีความแตกต่างด้านการเป็นปัจเจกบุคคลอย่างสุดขั้ว

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ท่านเป็นสุภาพบุรุษชาวเอเชียซึ่งมีคุณวุฒิระดับสูงในวงการสถาปัตยกรรมและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติในวงการการศึกษา ภาพเขียนของท่านสื่อให้เห็นความสนใจในประดิษฐกรรมและโครงสร้าง ส่วนอลิซาเบ็ธ รอมฮิลด์ เธอเป็นหญิงผมสีบลอนด์เชื้อสายยุโรป และอาร์มีเนีย เธอฝึกฝนทักษะทางศิลปะด้วยตนเอง ภาพเขียนของเธอแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความเป็นอิสตรี เน้นเนื้อหาทางด้านอารมณ์และตัวตน นิทรรศการ Parallel นำภาพเขียนที่เกิดจากทัศนะและแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันมาเทียบข้างกันอย่างเจาะจง เพื่อให้ผู้ชมได้สังเกต และรับรู้ถึงความละม้ายคล้ายคลึงที่ซ่อนอยู่ในความแตกต่าง

นิทรรศการ Parallel เริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 9 พฤษภาคม 2556
โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม เวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

Femme aux bras ecartes Oil and oil pastel on canvas by Sumet Jumsai

ละลานตา ไฟน์อาร์ต ตั้งอยู่ที่ 245/14 ถ. สุขุมวิทซอย 31 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 204 0583, 02 260 5381 แฟกซ์ 02 204 0582
Email : info@lalanta.com
เวลาทำการ : วันอังคารถึงวันเสาร์ เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น.

Related contents:

You may also like...