Homepro มอบห้องสุขาให้โรงเรียน คืนกำไรสู่สังคม

HPJ-10454_mail

นายวีรพันธ์ อังสุมาลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานส่งมอบห้องน้ำมาตรฐาน HAS ภายใต้ “โครงการห้องน้ำของหนู” ในโอกาสเปิดดำเนินการ โฮมโปร สาขาจันทบุรี ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี มูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท โดยมี นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 รับมอบ ณ โรงเรียนวัดทองทั่ว จ.จันทบุรี

***************************************************************************************************************************
นำเสนอข่าวโดยบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท โฟร์ฮันเดรท จำกัด
รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิทธิกร เสงี่ยมโปร่ง (แป๋ง) โทร. 081-913-1291, 02-553-3161-3

Related contents:

You may also like...