คืนกำไรสู่สังคม ช่วยคนตาบอดให้อ่านหนังสือได้

Rembrandt donates calendars

ปาริกา มณีเปรม ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมเป็นตัวแทนโรงแรมแรมแบรนดท์ นำปฏิทินที่ใช้แล้วกว่า 1000 อันไปบริจาคให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด พญาไท โดยโรงเรียนสอนคนตาบอดจะนำปฏิทินเหล่านี้ไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับบ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนพญาไท

ทีมบริหารและพนักงานของโรงแรมแรมแบรนดท์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเยาวชนไทย มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและโอกาสอย่างยั่งยืนและมั่นคงในด้านการศึกษาและอาชีพของเยาวชนไทย โดยที่ผ่านมาโรงแรมแรมแบรนดท์ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนโดยโรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย โครงการ 2012 Youth Career Development Program โดยองค์การยูนิเซฟ โครงการซีซั่น กรีททิ้งเพื่อบริจาคเงินให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้วไปบริจาคได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอด ทั้งนี้ยังสามารถนำ กระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว ไม่ว่าจะหน้าเดียว และสองหน้า ซึ่งทางโรงเรียนสอนคนตาบอดจะนำไปทำอักษรเบลล์ โดยกระดาษที่ขอรับบริจาคนั้น ต้องไม่พับ ไม่ยับ มีความหนา 80 แกรมขึ้นไป

ท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2354-8365-8
Website : www.blind.or.th/index.php
************************************************************************************************************************
Sirirat Petchpanomporn pr@rembrandtbkk.com 022617100

Related contents:

You may also like...