เวลากับชีวิต

CLOCK

1 วันมี 24 ชั่วโมง เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้อย่างเท่าเทียมกันในทุกๆคน ไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้น วรรณะใด ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วว่าจะแบ่งสรร ปันส่วนอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ามากที่สุด แต่จะว่าไปแล้วเวลาของทุกคนในหนึ่งวันก็มีจำกัดคือ 24 ชั่วโมง ฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาให้มันเปล่าประโยชน์ด้วยการใช้ชีวิตตามแบบของคนอื่น อย่าตกเป็นทาสของกฎเกณฑ์นั่นคือใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื่น ชีวิตคือการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้น อย่าปล่อยให้เสียงของคนอื่นดังกลบเสียงของหัวใจเราเองและที่สำคัญที่สุด จงมีความกล้าที่จะเดินไปตามสิ่งที่หัวใจเรียกร้องและสัญชาติญาณเรียกร้อง ทั้งสองเสียงจะบอกคุณว่าคุณต้องการเป็นอะไร ทุกอย่างที่เหลือเป็นเรื่องรองลงมาทั้งสิ้น ว่าวจะลอยสูงได้เพราะเหตุที่ต้านลม ถ้าหมดลมว่าวก็ตก มนุษย์เราจะขึ้นสู่งอยู่ได้เพราะต้องสู้อุปสรรค ชีวิตที่ไม่เคยพบอุปสรรคจะหาทางก้าวหน้าไม่ได้เลย

ในธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีสิ่งมากีดขวางไม่ว่าจะเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดตามลำธารที่ใสสะอาดก็ยังมีหินก้อนใหญ่มากีดขวางทางเดินน้ำให้ชะลอลง หรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงความรู้ก็ย่อมต้องเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และความรู้ด้วยการลองพิษลองถูก ทดลองจนเกิดเป็นทฤษฏีหรือนิยามต่างๆให้ได้ใช้กันอยู่จนทุกวันนี้ หากเรามองในสิ่งที่แคบไปกว่านั้นลองนึกสนุกๆว่า เหตุใดอาหารบางชนิดทานได้ อาหารบางชนิดทานไม่ได้ กว่าการที่จะทราบว่าอะไรทานได้ไม่ได้ก็เกิดจากการสั่งสมความรู้จากรุ่นสู่รุ่นว่าไปแล้วต้องขอบคุณบรรพบุรุษในอดีตกาลที่ได้ชิมนั่นนี่เป็นหนูลองยาแทนพวกเราในยุคปัจจุบัน ซึ่งก็เป็นการสงวนเผ่าพันธุ์ของมนุษย์มาจนทุกวันนี้

ตั้งต้นสายดีกว่าไม่ตั้งต้นเลย เวลาเป็นสิ่งที่ไม่เคยหวนกลับมีแต่เดินหน้าไปเรื่อยๆ ฉะนั้นแล้วขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งเพราะใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ถ้าเรามีใจที่เป็นสุขแล้วย่อมส่งผลดีต่อการดำรงชีวิต ผุ้ที่สามารถรักษาสุขภาพโดยรวมให้สมดุลคือมีร่างกายแข็งแรงและจิตใจเข้มแข็งอยู่เสมอ
จงใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดอย่างที่ควรจะเป็น แต่ไม่ใช่รอเวลาที่จะให้มันผ่านไป โดยการภาวนาบนบานสานกล่าว หรือ อธิษฐานในสิ่งที่ควรจะทำ อะไรคือการใช้เวลาและอะไรคือการรอเวลา?

Text : Porsche Kittisak K

Thanks to image from : http://www.historicroyalpalaces.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/i/diamond_jubilee_pillbox_clock.jpg

Related contents:

You may also like...