Pomellato

pomellato_catalogo Hc

Pomellato เครื่องประดับ Fine jewelry ที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องประดับสะท้อนรสนิยม ด้วยรูปแบบดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างพลังความคิดสร้างสรรค์ของดีไซน์เนอร์และความสวยงามของความเปล่งประกายของอัญมณีบนตัวเรือนโลหะมีค่าที่ผ่านกระบวนการผลิตจากช่างทองฝีมือชั้นครู จึงเป็นเครื่องประดับที่ได้รับการกล่าวขานในแวดวงแฟชั่นเครื่องประดับ RUNWAY อย่างต่อเนื่อง ดีไซน์สามารถใส่ได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนโดยที่ไม่มีความขัดแย้งกับดีเทลของเสื้อผ้าชุดใดแม้แต่น้อย ซ้ำยังเพิ่มความโก้หรูให้กับผู้สวมใส่อย่างถึงที่สุด

pomellato_catalogo Hc 5pomellato_catalogo Hc 4pomellato_catalogo Hc 1pomellato_catalogo Hc 3pomellato_catalogo Hc 2

For more information please visit www.pomellato.com

Related contents:

You may also like...