ธนาคารเกียรตินาคินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นำโดยนายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการสาขาและพนักงานจากทุกสาขาในภาคเหนืออัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ลูกค้า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธี

*******************************************************************************************************************
ทิพวรรณ วอทอง (โม) โทร. 081 421 2923 หรือ E-mail: prconsult@kiatnakin.co.th; mailtippawan@gmail.com

Related contents:

You may also like...