ดร. พิจิตต รัตตกุล

ดร. พิจิตต รัตตกุล
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร, กรรมการอำนวยการมูลนิธิป้องกันควันพิษ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม, ผู้ชำนาญการ NACA (Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific), ผู้ชำนาญการ CHARM (Coastal Habitats and Resources Management) – EU Project และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศเรื่องภัยพิบัติในทวีปเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center : ACPC), ประธานกรรมการ บริษัท ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ดำเนินการโครงการ ‘เดอะ พาโน’ คอนโดมิเนียมหรูริมแม่น้ำ

Related contents:

You may also like...