วัฒนา โอภานนท์อมตะ

วัฒนา โอภานนท์อมตะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Related contents:

You may also like...