ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวรดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

Related contents:

You may also like...