บางจากฯ ประกาศผลการประกวด Thailand Go Green : ปีที่ 6

บางจากฯ ปลื้มเยาวชนขานรับThailand GoGreen
ร่วมจัดงานประกาศผลการประกวด Thailand Go Green : ปีที่ 6
“เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ ด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน” โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
จากแม่ฮ่องสอน คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ด้านการขยายความรู้สู้ภัยพิบัติสู่ชุมชน
รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด
(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท บางจากฯ จัดให้มีการประกวดโครงการ Thailand Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่
6 โดยในปี 2555 ได้จัดการประกวดผลงานในหัวข้อ “เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ
ด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน”

ชิงรางวัลมูลค่า 2 ล้านบาท เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของพลังงานทดแทน
ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ ปัจจุบันประเทศไทยมีความเสี่ยงในเรื่องน้ำท่วม ดินถล่ม
แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ ภัยแล้ง ฯลฯ

ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดร.อนุสรณ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท บางจากฯ
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ส่งเสริมให้เยาวชนไทยแสวงหาความรู้เรื่องภัยพิบัติ
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
พร้อมวิธีการเตรียมตัวที่ถูกต้องให้กับผู้ปกครอง โรงเรียนเครือข่าย รวมถึงประชาชนในชุมชนใกล้เคียง
ผ่านกิจกรรมและสื่อในรูปแบบต่างๆ

“ผมดีใจมากที่ปีนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามากกว่า 600
แห่งทั่วประเทศ

มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 7 แสนคน มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา การประกวดแบ่งออกเป็น
5 ประเภท คือ

การขยายความรู้สู้ภัยพิบัติสู่ชุมชน โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลจากภาพเรียนรู้สู้พิบัติที่ค้นคว้าจาก Internet มี 4 โรงเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทอง นอกจากนี้

ยังมีรางวัลพิธีกรให้ความรู้สู้ภัยพิบัติ รางวัลการสร้างสรรค์เพลงเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ
และรางวัลนวัตกรรมพลังงานทดแทนเพื่อสู้ภัยพิบัติ สำหรับรางวัลที่ล้ำค่าคือถ้วยพระราชทานฯ
มีทุนการศึกษา แผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงเรียนและให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน”
ดร.อนุสรณ์ กล่าว

อนึ่ง การประกวดโครงการ Thailand Go Green ตั้งแต่ปี 2550-2555 รวม 6 ปี มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า
1,800 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของ สพฐ ทั่วประเทศ และในแต่ละปี
ประชาชนจะได้รับความรู้ในหัวข้อที่เด็กๆ ออกไปรณรงค์ขยายความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
กว่า 2.2 ล้านคน

……………………………………………………………………………………………………………….

28
พฤศจิกายน 2555

ส่วนประชาสัมพันธ์

บริษัท
บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์
0-2335-4557, 0-2335-4658

ประกาศผลรางวัล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

รางวัล “ขยายความรู้สู้ภัยพิบัติสู่ชุมชน”

รางวัลชนะเลิศ                ได้แก่     โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน (รับถ้วยพระราชทาน)

รองชนะเลิศอันดับ
1        ได้แก่     โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ดีเด่นเหรียญทอง             ได้แก่     โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ จ.เชียงใหม่

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพฯ

รางวัล “ภาพเรียนรู้สู้ภัยพิบัติที่ค้นคว้าจาก
Internet”

เหรียญทอง                    ได้แก่     โรงเรียนตะพานหิน
จ.พิจิตร

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จ.เลย

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพฯ

รางวัล “พิธีกรให้ความรู้สู้ภัยพิบัติ”
(นำเสนอยอดเยี่ยม)

รางวัลชนะเลิศ                ได้แก่     โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯ

รองชนะเลิศอันดับ
1        ได้แก่     โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม จ.เชียงราย

รองชนะเลิศอันดับ
2        ได้แก่     โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จ.นครพนม

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา จ.เชียงใหม่

โรงเรียนร่มเกล้า
จ.นราธิวาส

รางวัล
“เพลงเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ”

รางวัลชนะเลิศ                ได้แก่     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จ.เลย

รองชนะเลิศอันดับ
1        ได้แก่     โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

รองชนะเลิศอันดับ
2        ได้แก่     โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนดัดดรุณี
จ.ฉะเชิงเทรา

ดีเด่นเหรียญทอง ได้แก่     โรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยา
จ.นครพนม

โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพฯ

โรงเรียนควนขนุน จ.พัทลุง

โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม
จ.พัทลุง

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
จ.สุโขทัย

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
จ.ชลบุรี

รางวัล
“นวัตกรรมพลังงานทดแทนเพื่อสู้ภัยพิบัติ”

ชมเชย                           ได้แก่     โรงเรียนอนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
จ.อ่างทอง

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
จ.ศรีสะเกษ

Related contents:

You may also like...