ชัยยศ เอี่ยมอมรพันธุ์


ชัยยศ เอี่ยมอมรพันธุ์

อดีต เจ้าของธุรกิจเครื่องประดับเพชร แบรนด์ Franks Jewelry ปัจจุบันปิดกิจการ!!

Related contents:

You may also like...