มาริสา สุโกศล หนุนภักดี

มาริสา หนุนภักดี

ชื่อเล่น : สา

ประวัติครอบครัว :

- บิดา : นายเทอร์เรนซ์ เอช. แคลปป์
- มารดา : นางกมลา สุโกศล
- ชื่อพี่-น้อง
1. นางมาริสา หนุนภักดี (สา)
2. นางดารณี บริโอเนส มีธิดาชื่อ นาตาเลีย
3. นายกมล สุโกศล แคลปป์ (สุกี้)
4. นายกฤษดา สุโกศล แคลปป์ (คริสซี่-น้อย) นักร้องนำวงพรู
- ชื่อคู่สมรส : ทพ.สุรชาติ หนุนภักดี
- จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน
- บุตร 2 คน ธิดา – คน
1. ด.ช.ธาวิน หนุนภักดี (แมทธิว)
2. ด.ช.ธราธร หนุนภักดี (ไมเคิล)

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ศิลป์ วิทยาลัยบาร์นาร์ด มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์ฯ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- Services Manager โรงแรมสยามซิตี้
- รองประธานกรรมการกลุ่มโรงแรมสยามซิตี้ แอนด์รีสอร์ต
- ผู้ช่วยประจำคลินิก แปซิฟิค เดนทัล แคร์
- นักร้อง

Related contents:

You may also like...